macOS High Sierra

Klikk på objekter ved hjelp av en dikteringskommando

Når Forbedret diktering er på og du har aktivert avanserte dikteringskommandoer, kan du bruke kommandoene (kalles også talekommandoer) til å klikke på objekter i brukergrensesnittet.

Merk: Før du kan bruke dikteringskommandoer, må du slå på Diktering.

Hvis du bruker dikteringsnøkkelordfrasen, må du si den først, for eksempel «Computer, click Edit menu» eller «Computer, show numbers».

  • Bruk Klikk-kommandoen: Si «Click» etterfulgt av et menynavn eller et objektnavn. For eksempel kan du si «Click Edit menu» for å åpne Rediger-menyen, og deretter si «Click Emoji & Symbols» for å åpne Tegnvisning.

  • Bruk «Show numbers»-kommandoen: Denne kommandoen viser et tall ved siden av et objekt i en meny, en dialogrute eller et vindu slik at du kan si tallet for å klikke på objektet. Det er spesielt nyttig for objekter med navn som er vanskelige å si eller som ikke er unikt identifisert.

    Si «Show numbers», og si deretter tallet for objektet du vil klikke på – for eksempel «four». Tallene forsvinner automatisk når du klikker på et objekt.

    Et valgpanel som viser et tall ved siden av alle grensesnittelementer du kan samhandle med.

    Hvis du ikke velger noe, kan du si «Hide numbers» for å få tallene til å forsvinne.