macOS High Sierra

Bruk Bluetooth-hodetelefoner sammen med Macen

Bruk hodetelefoner med Bluetooth-støtte for lyd inn og lyd ut. Når du har koblet Macen til hodetelefonene og valgt dem som lyd inn- og lyd ut-enhet, fungerer de som datamaskinens mikrofon og høyttalere.

Les dokumentasjonen som fulgte med hodetelefonene, for å koble dem til Macen.

  • Når du har koblet hodetelefonene til Macen, klikker du på Bluetooth-statussymbolet i menylinjen, velger hodetelefonene du vil bruke, og velger Koble til. Hodetelefonene brukes automatisk som lyd inn- og lyd ut-enhet for datamaskinen.

    Hvis Bluetooth-statussymbolet ikke vises, velger du Apple-menyen > Systemvalg, klikker på Bluetooth og markerer «Vis Bluetooth i menylinjen».

    Åpne Bluetooth-valgpanelet for meg