macOS High Sierra

Endre visningen av et FaceTime-anrop

Du kan endre hvordan samtalen vises mens en FaceTime-videosamtale pågår.

Flytt markøren over FaceTime-vinduet for å se anropsalternativer som Live Photo, Avslutt og Lyd av.

Åpne FaceTime for meg

  • Vis et videoanrop i fullskjermvisning: Klikk på den grønne knappen øverst til venstre i FaceTime-vinduet, eller trykk på Kontroll-Kommando-F. Hvis du vil gå tilbake til vanlig vindusstørrelse, trykker du på Esc-tasten (eller bruker Touch Bar).

  • Flytt bilde-i-bilde-vinduet: Flytt det lille vinduet til et av hjørnene i det større vinduet.

  • Endre retningen: Flytt markøren over bilde-i-bilde-vinduet, og klikk deretter på eller , eller drei to fingre på styreflaten. Retningen endres også for den andre personen.

  • Skjul videosamtalevinduet midlertidig: Klikk på den gule minimeringsknappen øverst til venstre i FaceTime-vinduet. (Hvis videosamtalevinduet er i fullskjerm, trykker du på Esc-tasten til å gå tilbake til en standard vindusstørrelse.) Lyddelen av samtalen fortsette mens vinduet er minimert. Hvis du vil se video igjen, klikker du på FaceTime-symbolet i Dock.

  • Behold videosamtalevinduet øverst: Velg Video > Alltid øverst. Samtalevinduet «flyter» oppå alt annet slik at du alltid kan se det, uansett hva du gjør.