Hvis du ser et varsel som sier «Ulike AirPods»

Hvis du ser et varsel som sier «Ulike AirPods», kan det hende at du har blandet sammen dine AirPods med noen andres. Du kan prøve å få AirPod tilbake fra personen som kanskje har den. Eller du kan kontakte Apple-kundestøtte for å få erstattet AirPod.

Prøv å få AirPod tilbake

Hvis du har blandet sammen dine AirPods med noen andres AirPods, vil dere begge få et varsel som sier «Ulike AirPods». Bruk Hvor er?-appen til å finne AirPods som er blitt borte, og spill av en lyd slik at du kan identifisere hvilken AirPod som er ulik..

Erstatt mistet AirPod

Hvis du ikke finner AirPod, kan du få en AirPod-erstatning fra Apple-kundestøtte. Du trenger bare å finne serienummeret for AirPods, og deretter kontakter du Apple-kundestøtte.

Finn ut mer om AirPods-priser og servicealternativer.

Publiseringsdato: