Slik åpner du zip-filer på iPhone, iPad eller iPod touch

Hvis du har behov for å sende en stor fil på e-post eller opprette et arkiv, kan en zip-fil bidra til å spare plass. Følg denne fremgangsmåten for å komprimere filer, pakke ut en zip-fil med mer.

På iPhone eller iPod touch

Hvis du vil dele en stor fil eller flere filer, tar en komprimert fil mindre plass og kan derfor sendes raskere. Finn ut hvordan du komprimerer eller pakker ut filer på iPhone eller iPod touch. 

Slik lager du en zip-fil på iPhone eller iPod touch

 1. Åpne Filer-appen, og velg et sted, for eksempel På Min iPhone eller iCloud Drive. 
 2. Trykk på Mer-knappen  og deretter på Velg. Velg én eller flere filer.
  Velg er øverst på menyen.
 3. Trykk på Mer-knappen  nederst til høyre, og trykk på Komprimer. 
  Komprimer ligger over Last ned nå.

Hvis du valgte én fil, lagres en zip-fil med samme filnavn i den mappen. Hvis du valgte flere filer, lagres et zip-arkiv med navnet Archive.zip i den mappen. Hvis du vil endre navnet, trykker og holder du på zip-arkivet og velger Gi nytt navn. 

Slik åpner du en zip-fil på iPhone eller iPod touch

 1. Åpne Filer-appen, og finn zip-filen eller -arkivet du vil pakke ut.
 2. Trykk på zip-filen eller -arkivet.
 3. Det opprettes en mappe som inneholder filene. Hvis du vil endre navnet, trykker og holder du på mappen, og deretter trykker du på Gi nytt navn. 
 4. Trykk for å åpne mappen.

På iPad

Hvis du vil dele en stor fil eller flere filer, tar en komprimert fil mindre plass og kan derfor sendes raskere. Finn ut hvordan du komprimerer eller pakker ut filer på iPad. 

Slik lager du en zip-fil på iPad

 1. Åpne Filer-appen, og velg et sted, for eksempel På Min iPhone eller iCloud Drive. 
 2. Trykk på Velg, og velg én eller flere filer.
 3. Trykk på Mer, og trykk deretter på Komprimer.
  Komprimer ligger over Fjern nedlasting.
 4. Hvis du valgte én fil, lagres en zip-fil med samme filnavn i den mappen. Hvis du valgte flere filer, lagres et zip-arkiv med navnet Archive.zip i den mappen. Hvis du vil endre navnet, trykker og holder du på zip-arkivet og velger Gi nytt navn. 

Slik åpner du en zip-fil på iPad

 1. Åpne Filer-appen, og finn zip-filen eller -arkivet du vil pakke ut.
 2. Trykk på zip-filen eller -arkivet.
 3. Det opprettes en mappe som inneholder filene. Hvis du vil endre navnet, trykker og holder du på mappen, og deretter trykker du på Gi nytt navn. 

Trenger du mer hjelp?

 • Du kan pakke ut .ar-, .bz2-, .cpio-, .rar-, .tar-, .tgz- eller .zip-filer i Filer-appen.  
 • Les om andre måter du kan bruke Filer-appen på
 • Hvis en fil er for stor til å sendes som et vanlig vedlegg, kan du også prøve å bruke Mail Drop.
 • Vil du dele flere filer med venner eller kolleger? Prøv å dele en mappe i iCloud Drive.
Publiseringsdato: