Slik kan du pakke og pakke ut filer på iPhone, iPad eller iPod touch

Hvis du har behov for å sende en stor fil på e-post eller opprette et arkiv, kan en zip-fil bidra til å spare plass.

Slik komprimerer du filer

 1. Åpne Filer-appen, og velg et sted, for eksempel På Min iPhone eller iCloud Drive. 
 2. Trykk på Velg, og velg én eller flere filer.
 3. Trykk på Mer-knappen nederst til høyre.
 4. Trykk på Komprimer. 
 5. Hvis du valgte én fil, lagres en zip-fil med samme filnavn i den mappen. Hvis du valgte flere filer, lagres et zip-arkiv med navnet Archive.zip i den mappen. Hvis du vil endre navnet, trykker og holder du på zip-arkivet og velger Gi nytt navn. 

Slik pakker du ut en zip-fil

 1. Åpne Filer-appen, og finn zip-filen eller -arkivet du vil pakke ut.
 2. Trykk på zip-filen eller -arkivet.
 3. Det opprettes en mappe som inneholder filene. Hvis du vil endre navnet, trykker og holder du på mappen, og deretter trykker du på Gi nytt navn. 

Gjør mer med zip-filer

Hvis du vil dele en stor fil eller flere filer, tar en komprimert fil mindre plass og kan derfor sendes raskere. 

Hvis du vil dele en zip-fil eller et zip-arkiv fra Filer-appen, trykker og holder du på zip-filen eller -arkivet, og deretter trykker du på delingsknappen .

Hvis du mottar en zip-fil eller et zip-arkiv i Mail, kan du forhåndsvise innholdet uten å laste ned filen. Bare velg zip-filen eller -arkivet, og deretter velger du Forhåndsvis innhold. Sveip for å se forhåndsvisninger av hver av filene i zip-arkivet. 

Trenger du mer hjelp?

 • Sørg for at du bruker en iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 11 eller nyere eller iPadOS.
 • Se hvordan du bruker Filer-appen.
 • Hvis en fil er for stor til å sendes som et vanlig vedlegg, kan du også prøve å bruke Mail Drop.
 • Vil du dele flere filer med venner eller kolleger? Prøv å dele en mappe i iCloud Drive.
Publiseringsdato: