Hvis mikrofonene på iPad ikke fungerer

Finn ut hva du kan gjøre hvis lyden er uklar under FaceTime-samtaler, i videoopptak eller i apper.

Rens mikrofonene

 1. Fjern skjermbeskyttere, filmer eller etuier fra iPaden.
 2. Fjern eventuelt rusk fra iPad-åpningene. 

Hvis Siri ikke kan høre deg

 1. Åpne Taleopptak-appen.
 2. Trykk på opptaksknappen , snakk mot toppen av iPad, og stopp deretter opptaket.
 3. Når du spiller av taleopptaket, skal du kunne høre stemmen din tydelig.
 4. Hvis du ikke hører stemmen din tydelig, kontakter du Apple-kundestøtte.

Hvis du ikke kan ta opp lyd i videoer

 1. Åpne Kamera-appen.
 2. Ta opp en video mens du snakker mot toppen av iPaden. 
 3. Trykk på kameravelgeren  for å bytte til det andre kameraet. Ta deretter opp en ny video mens du snakker mot toppen av iPaden.
 4. Når du spiller av videoene, skal du kunne høre stemmen din tydelig.
 5. Hvis du ikke hører stemmen din tydelig, kontakter du Apple-kundestøtte.

Hvis mikrofonen ikke fungerer i en bestemt app

 1. Gå til Innstillinger > Personvern > Mikrofon.
 2. Sørg for at appen er aktivert.
 3. Hvis appen har tillatelse til å få tilgang til mikrofonen din, eller hvis den ikke er oppført, kontakter du apputvikleren.

FaceTime er ikke tilgjengelig i alle land eller regioner.

 

Publiseringsdato: