Om administrerte Apple-ID-er for bedrifter

Les hvordan du bruker den administrerte Apple-ID-en som bedriften gir deg.

Denne artikkelen er ment for brukere som har administrert Apple-ID. Hvis du er IT-administrator, kan du finne ut mer om hvordan du oppretter og bruker administrerte Apple-ID-er med Apple Business Manager eller Apple Business Essentials

Bedriften din kan opprette administrerte Apple-ID-er som de ansatte kan bruke for bedriftsformål. Administrerte Apple-ID-er er unike for bedriften og skiller seg fra Apple-ID-er som du kan opprette på egen hånd. Du kan tilknytte den administrerte Apple-ID-en din til den samme e-postadressen og telefonnummeret som du bruker til den personlige Apple-ID-en din. I motsetning til personlige Apple-ID-er er det IT-administratorer som bestemmer hvilke tjenester administrerte Apple-ID-er har tilgang til.

Sjekk funksjonstilgjengelighet

De ansatte kan bruke Apple-tjenester som iCloud og samarbeide med iWork og Notes, men siden administrerte Apple-ID-er kun er ment for bedriftsformål, er visse funksjoner slått av for å beskytte organisasjonen. Administrerte Apple-ID-er inkluderer også 5 GB iCloud-lagring. Apple Business Essentials ansattes abonnementsplaner tilbyr flere organisasjonslagringsalternativer for brukerne dine.

Siden administrerte Apple-ID-er ikke kan foreta kjøp, kan administratorer tilordne innhold til den administrerte Apple-ID-en eller tilordnede enheter.

Ikke alle tjenester er tilgjengelig i alle land eller regioner. Apple Business Essentials er kun tilgjengelig i USA.

Om brukernavn og passord

Når bedriften har opprettet kontoen din, kan du bruke den administrerte Apple-ID-en. Den administrerte Apple-ID-en kan inneholde bedriftsnavnet eller «appleid». ID-en kan for eksempel være jonandersen@appleid.minbedrift.no.

Firmaets Apple Business Manager eller Apple Business Essentials-administrator setter opp kontonavnet ditt. Hvis det er en feil i brukernavnet ditt eller du må endre kontoinformasjonen, kontakter du bedriftens administrator.

Opprett passordet ditt

Når du logger på den administrerte Apple-ID-en for første gang, bruker du det midlertidige passordet som administratoren gir deg. Når du har logget på, blir du bedt om å angi et nytt passord. Du må gjøre deg ferdig med å angi det nye passordet før du kan logge på enkelte Apple-tjenester.

Hvis du er personansvarlig, enhetsansvarlig, innholdsansvarlig eller et annet medlem av personalet, logger du på appleid.apple.com på Macen eller iOS-enheten for å sette opp passordet. Du må bruke et standard passord som inkluderer åtte eller flere tall og bokstaver.

Tilbakestill passordet

I motsetning til med vanlige Apple-ID-er må administratoren tilbakestille passordet. Følg denne fremgangsmåten for å opprette et nytt passord:

  1. Kontakt administratoren din for å få et midlertidig passord.
  2. Bruk det midlertidige passordet til å logge på en delt iPad eller logge på iCloud på enheten din. Eller, om rollen din har tilgang, logg på Apple Business Manager eller Apple Business Essentials med det midlertidige passordet.
  3. Opprett et nytt passord.

Passord for administrerte Apple-ID-er kan ikke tilbakestilles på Apple-ID-kontosiden eller iforgot.apple.com.

Logge på med en administrert Apple-ID

For å logge på enheter som er konfigurert med Apple Business Manager eller Apple Business Essentials, kan du bruke din administrerte Apple-ID og passord med tofaktorautentisering.

Administratortilgang til kontoen din

Bedriften som utsteder den administrerte Apple-ID-en, eier kontoen. IT-administratorene dine kan få tilgang til kontoen din når som helst og gjøre følgende endringer:

  • begrense tilgang til kontoen din
  • fjerne kontoen din
  • oppdatere kontoinformasjonen din

Sjekk retningslinjene som personansvarlige, enhetsansvarlige og innholdsansvarlige har for personlig bruk av administrerte Apple-ID-er.

oppdatere kontoinformasjonen din

Hvis du er personansvarlig, enhetsansvarlig eller innholdsansvarlig, bruker du Apple-ID-kontosiden til å administrere og oppdatere kontoinformasjonen. For å endre de godkjente enhetene må du være personansvarlig, enhetsansvarlig eller innholdsansvarlig.

Hvis du er medlem av personalet, må du snakke med en administrator for å oppdatere kontoinformasjonen din. 

Publiseringsdato: