Bruk Time Machine til å gjenopprette slettede eller gamle filer

Finn ut hvordan du gjenoppretter spesifikke filer fra Time Machine-sikkerhetskopien, inkludert tidligere versjoner av disse filene.

Hvis du har opprettet en sikkerhetskopi av Mac ved bruk av Time Machine, kan du gå til Time Machine for å gjenopprette spesifikke filer fra sikkerhetskopien. 

For å gjenopprette alt fra sikkerhetskopien, ikke bare spesifikke filer, følger du trinnene for å gjenopprette Mac fra en sikkerhetskopi.

Gå til Time Machine

 1. Sørg for at Time Machine-sikkerhetskopidisken er koblet til og slått på.
 2. Åpne et vindu som inneholder, eller en gang har inneholdt, elementet du vil gjenopprette. Hvis du for eksempel vil gjenopprette en fil som ble slettet fra Dokumenter-mappen, begynner du med å åpne Dokumenter-mappen. Eller hvis du bruker en app som automatisk lagrer versjoner av dokumenter mens du jobber med dem, kan du åpne hvilken som helst versjon av det aktuelle dokumentet.
 3. Velg Gå til Time Machine fra Time Machine-menyen Time Machine-symbol. Dette eksempelet viser Time Machine for Dokumenter-mappen:
 4. Finn objektene som skal gjenopprettes:
  • Bruk tidslinjen ved kanten av skjermen til å se objektene i Time Machine-sikkerhetskopien slik de var på den datoen og det klokkeslettet. Tidslinjen kan også inkludere lokale øyeblikksbilder.
  • Bruk opp- og ned-pilene på skjermen til å gå til forrige tidspunkt da innholdet i vinduet ble endret. Du kan også bruke søkefeltet i et vindu til å finne et objekt, og så flytte gjennom tiden mens du fokuserer på endringer til dette objektet.
  • Velg et objekt og trykk på mellomromstasten for å forhåndsvise objektet og forsikre deg om at det er det du ønsker. 
 5. Klikk på Gjenopprett for å gjenopprette elementet du har valgt, eller Kontroll-klikk på elementet for å se andre valg.
Publiseringsdato: