Bruke Dual SIM med eSIM

iPhone XS, iPhone XS Max og iPhone XR og nyere modeller har Dual SIM med ett nano-SIM-kort og én eSIM.1 En eSIM er et digitalt SIM-kort som gjør det mulig å aktivere et mobilabonnement fra operatøren din uten å bruke et fysisk nano-SIM-kort.

Hva er Dual SIM?

Her er noen av de mange måtene du kan bruke Dual SIM på:

 • Bruk ett nummer for jobb og ett nummer for personlige anrop.
 • Legg til et lokalt dataabonnement når du reiser utenlands eller i en annen region.
 • Ha separate tale- og dataabonnementer.

Med iOS 13 og nyere kan begge telefonnumrene dine ringe og motta tale- og FaceTime-anrop og sende og motta meldinger via iMessage, SMS og MMS.2 iPhone kan bruke ett mobildatanettverk om gangen.

1. eSIM på iPhone tilbys ikke i Fastlands-Kina. I Hongkong og Macao har iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generasjon) og iPhone XS eSIM. Finn ut hvordan du bruker Dual SIM med to nano-SIM-kort i Fastlands-Kina, Hongkong eller Macao.
2. Dette er mulig ved bruk av Dual SIM Dual Standby-teknologi (DSDS), som betyr at begge SIM-kortene kan ringe og motta anrop.

Om 5G og Dual SIM

Hvis du har iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro eller iPhone 12 Pro Max, og begge telefonlinjene er aktive, er 5G ikke tilgjengelig. For å bruke 5G på disse iPhone-modellene deaktiverer du Dual SIM-modus ved å slå av en av telefonlinjene:

 1. Åpne Innstillinger-appen, og trykk på Mobilnett.
 2. Velg linjen du vil slå av.
 3. Slå av bryteren ved siden av Slå på denne linjen.

Slå linjen på igjen for å gå tilbake til Dual SIM-modus.

Dette trenger du

Hvis du vil bruke to ulike operatører, må du ha en opplåst iPhone. Hvis ikke må begge abonnementene være fra samme operatør. Hvis det første SIM-kortet kommer fra en CDMA-operatør, støtter ikke det andre SIM-kortet CDMA. Ta kontakt med operatøren for å få mer informasjon. 

Hvis du har et mobilabonnement som er tilknyttet en bedrift eller organisasjon, kontakter du administratoren for organisasjonen din for å høre om de støtter denne funksjonen.

Konfigurer mobilabonnementet ditt med eSIM

På iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR og nyere modeller kan du bruke et fysisk nano-SIM-kort til ett mobilabonnement og en eSIM til ett eller flere andre mobilabonnementer. Hvis operatøren din støtter dette, kan du velge å ha kun ett mobilabonnement med en eSIM hvis du ikke har et nano-SIM-kort. eSIM-en du får av operatøren, lagres digitalt på iPhone.

Du kan aktivere det andre mobilabonnementet ved å skanne QR-koden du fikk av operatøren, bruke operatørens iPhone-app eller installere et tilordnet abonnement, eller du kan angi informasjonen manuelt:

Slik skanner du QR-koder

 1. Åpne Kamera-appen, og skann QR-koden.
 2. Når du ser en varsling om at et mobilabonnement er registrert, trykker du på varslingen.
 3. Trykk på Fortsett nederst på skjermen.
 4. Trykk på Legg til mobilabonnement.

Hvis du blir bedt om å skrive inn en bekreftelseskode for å aktivere eSIM-en, skriver du inn nummeret du fikk av operatøren.

Bruk en operatørapp

 1. Gå til App Store og last ned appen til operatøren.
 2. Bruk appen til å kjøpe et mobilabonnement.

Installer et tilordnet mobilabonnement

Med iOS 13 og nyere kan enkelte operatører tilordne deg et mobilabonnement som du skal installere. Ta kontakt med operatøren for å få mer informasjon.

Hvis du er blitt tilordnet et abonnement, må du følge disse trinnene: 

 1. Når en varsling vises der det står «Mobilabonnementet fra operatør er klart til å installeres», trykker du på den.
 2. I Innstillinger-appen trykker du på Mobilabonnementet fra operatør er klart til å installeres.
 3. Trykk på Fortsett nederst på skjermen.

Angi informasjonen manuelt

Hvis det er nødvendig, kan du skrive inn informasjon om abonnementet manuelt. Følg disse trinnene for å legge inn informasjon om abonnementet manuelt:

 1. Gå til Innstillinger.
 2. Trykk på Mobilnett.
 3. Trykk på Legg til mobilabonnement.
 4. Trykk på Oppgi informasjon manuelt, som du finner nederst på iPhone-skjermen.

Du kan lagre mer enn én eSIM på iPhone, men du kan kun bruke én av gangen. Hvis du vil bytte eSIM, trykker du på Innstillinger og deretter Mobildata, og så trykker du på abonnementet du vil bruke. Trykk deretter på Slå på denne linjen.

I de påfølgende delene får du mer informasjon om de gjenværende konfigureringsskjermene på iPhone.

Navngi abonnementene dine

Når det andre abonnementet ditt er aktivert, kan du navngi abonnementene. Du kan for eksempel kalle ett abonnement for Jobbnummer og det andre abonnementet Privatnummer.

Du bruker disse navnene når du velger hvilket telefonnummer du vil bruke til utgående og innkommende anrop og meldinger, når du velger et telefonnummer for mobildata, og når du tildeler kontaktene dine et nummer, slik at du vet hvilket nummer du kommer til å bruke.

Hvis du ombestemmer deg senere, kan du endre navnene ved å gå til Innstillinger, trykke på Mobildata og trykke på nummeret med det navnet du vil endre. Trykk deretter på Etikett for mobilabonnement, og velg et nytt navn eller skriv inn et tilpasset navn.

Angi standardnummer

Velg nummeret du vil bruke når du ringer eller sender en melding til noen som ikke er i Kontakter-appen din. Med iOS 13 og nyere må du velge hvilke mobilabonnementer du vil bruke for iMessage og FaceTime. Med iOS 13 og nyere kan du velge ett nummer eller begge numrene.

Velg et nummer som standard på denne skjermen, eller velg hvilket nummer du kun vil bruke til mobildata. Det andre nummeret blir standardnummeret ditt. Hvis du vil at iPhone skal bruke mobildata fra begge abonnementene, avhengig av dekningen og tilgjengeligheten, må du aktivere Tillat bytting av mobildata.

Bruk to telefonnumre til anrop, meldinger og data

Slik bruker du to telefonnumre når du har konfigurert dem på iPhone. 

Lær iPhone å huske hvilket nummer du bruker

Når du ringer en av kontaktene dine, trenger du ikke å velge hvilket nummer du bruker, hver gang. Som standard bruker iPhone det samme nummeret du brukte forrige gang du ringte en kontakt. Hvis du ikke har ringt til denne kontakten tidligere, bruker iPhone standardnummeret. Hvis du vil, kan du spesifisere hvilket nummer du vil bruke for anrop til spesifikke kontakter. Følg denne framgangsmåten:

 1. Trykk på kontakten.
 2. Trykk på Foretrukket mobilabonnement.
 3. Trykk på nummeret du vil bruke for denne kontakten.

Ringe og besvare anrop

Du kan ringe og besvare anrop med begge telefonnumrene.

Hvis du bruker iOS 13 eller nyere og er i en samtale, kan du svare på innkommende samtaler på det andre nummeret hvis operatøren for det andre telefonnummeret støtter Wi-Fi-anrop. Når du er i en samtale på en annen linje enn den valgte linjen for mobildata, må du slå på Tillat bytting av mobildata for å motta samtaler fra den andre linjen. Hvis du ignorerer samtalen og har konfigurert telefonsvarer via operatøren din, får du en varsling om tapt anrop, og anropet går til telefonsvareren. Hør med operatøren din om de støtter Wi-Fi-anrop, og finn ut om dataleverandøren krever ekstra gebyrer for dette eller regner det som ekstra databruk.

Hvis du er i en samtale og den andre linjen viser Ingen tjeneste, betyr det at operatøren din enten ikke støtter Wi-Fi-anrop, eller at Wi-Fi-anrop ikke er slått på.1 Det kan også bety at Tillat bytting av mobildata ikke er slått på. Hvis du mottar et anrop på det andre telefonnummeret mens du er i en samtale, sendes dette anropet til telefonsvareren hvis telefonsvarer er konfigurert via operatøren din.2 Hvis ikke får du ikke en melding om et tapt anrop på det sekundære nummeret. Samtale venter fungerer på innkommende anrop på det samme telefonnummeret. Hvis du vil unngå å gå glipp av en viktig samtale, kan du slå på viderekobling og sende alle anrop fra ett nummer til et annet. Kontakt operatøren for å sjekke om funksjonen er tilgjengelig, og om det påløper ekstra gebyrer for å bruke den.

1. Eller hvis du bruker iOS 12. Oppdater til iOS 13 eller nyere for å motta samtaler når du bruker det andre nummeret.
2. Hvis dataroaming er slått på for nummeret som bruker mobildata, blir Visual Voicemail og MMS slått av for stemmenummeret ditt.

Bytt telefonnummer for et anrop

Du kan bytte telefonnummer før du ringer. Hvis du skal ringe noen fra Favoritter-listen din, følger du denne fremgangsmåten:

 1. Trykk på Info-knappen .
 2. Trykk på det gjeldende telefonnummeret. 
 3. Trykk på det andre nummeret ditt. 

Hvis du bruker tastaturet, følger du denne fremgangsmåten:

 1. Skriv inn telefonnummeret.
 2. Trykk på telefonnummeret øverst på skjermen. 
 3. Trykk på nummeret du vil bruke.

Send meldinger med iMessage og SMS/MMS

Du kan bruke iMessage eller SMS/MMS til å sende meldinger med begge telefonnumrene.* Du kan bytte telefonnummer før du sender en iMessage- eller SMS/MMS-melding. Slik gjør du det:

 1. Åpne Meldinger.
 2. Trykk på Ny-knappen øverst til høyre på skjermen.
 3. Skriv inn navnet på kontakten.
 4. Trykk på det gjeldende telefonnummeret.
 5. Trykk på nummeret du vil bruke.

* Ekstra gebyrer kan påløpe. Hør med operatøren din.

Finn ut mer om Dual SIM-statussymboler

Symbolene på statuslinjen øverst på skjermen viser signalstyrken til de to operatørene dine. Finn ut hva statussymbolene betyr.

Du kan se flere statussymboler når du åpner Kontrollsenter.

Når operatør 1 er i bruk, viser den andre linjen Ingen tjeneste. 

Statuslinjen viser at enheten er tilkoblet Wi-Fi, og at operatør 2 bruker Wi-Fi-anrop.

Når Tillat bytting av mobildata er slått på, viser statuslinjen at operatør 1 bruker LTE, og at operatør 2 bruker mobildata fra operatør 1 og har Wi-Fi-anrop aktivert.

Endre nummeret for mobildata

Kun ett nummer av gangen kan bruke mobildata. Hvis du vil endre hvilket nummer som bruker mobildata, kan du følge disse trinnene: 

 1. Gå til Innstillinger.
 2. Trykk på Mobilnett.
 3. Trykk på Mobildata. 
 4. Trykk på nummeret du vil bruke mobildata med. 

Hvis du slår på Tillat bytting av mobildata, og hvis du deretter starter en lydsamtale på stemmenummeret ditt, bytter det nummeret automatisk til å bruke tale og data.* På denne måten kan du bruke både tale og data i løpet av samtaler.

Hvis du slår av Tillat bytting av mobildata og du er aktiv på et talenummer som ikke er det valgte datanummeret ditt, fungerer ikke mobildata i løpet av samtaler.

Følg disse trinnene hvis du vil slå på Tillat bytting av mobildata:

 1. Gå til Innstillinger.
 2. Trykk på Mobilnett.
 3. Trykk på Mobildata.
 4. Slå på Tillat bytting av mobildata.

* Datalinjen din endres automatisk inntil samtalen er ferdig. Bytting av mobildata fungerer ikke hvis du bruker Dataroaming når du slår funksjonen på. Kontakt operatøren for å sjekke om funksjonen er tilgjengelig, og om det påløper ekstra gebyrer for å bruke den.

Administrer mobilnettinnstillinger

Følg denne fremgangsmåten for å endre mobilnettinnstillingene for abonnementene dine:

 1. Gå til Innstillinger.
 2. Trykk på Mobilnett.
 3. Trykk på nummeret du vil endre.
 4. Trykk på hvert alternativ, og angi det slik du normalt ville gjort.

Overfør en eSIM fra en gammel iPhone til en ny iPhone

For å overføre en eSIM til en ny iPhone kan du skanne QR-koden som operatøren ga deg, bruke operatørens iPhone-app eller installere et tilordnet mobilabonnement*. Når mobilabonnementet er aktivert på den nye iPhonen, blir abonnementet for den gamle iPhonen deaktivert.

For å konfigurere den nye iPhonen følger du trinnene i delen Konfigurer mobilabonnementet ditt med eSIM. Hvis du ser «Overfør mobilabonnement» under konfigureringen med Hurtigstart, følger du disse trinnene.

Slett eSIM-en din

Følg denne fremgangsmåten hvis du trenger å slette eSIM-en din: 

 1. Gå til Innstillinger.
 2. Trykk på Mobilnett.
 3. Trykk på abonnementet du vil slette.
 4. Trykk på Fjern mobilabonnement.

Hvis du sletter alt innhold og alle innstillinger fra enheten din, kan du også velge å slette eSIM-en eller beholde den. Hvis du vil si opp mobilabonnementet ditt, må du også kontakte operatøren din.

Les mer

Publiseringsdato: