Bruke Dual SIM med en eSIM

iPhone XS, iPhone XS Max og iPhone XR har Dual SIM med én nano-SIM og én eSIM.1 En eSIM er en digital SIM som lar deg aktivere et mobilabonnement fra operatøren din uten å bruke en fysisk nano-SIM.

Her er noen av de mange måtene du kan bruke Dual SIM på:

 • Bruk ett nummer for jobb og ett nummer for personlige anrop.
 • Legg til et lokalt dataabonnement når du reiser utenlands eller i en annen region.
 • Ha separate tale- og dataabonnementer.

Begge telefonnumrene kan ringe og besvare anrop og sende og motta SMS og MMS.2 iPhone kan bruke ett mobildatanettverk om gangen.

 1. eSIM på iPhone tilbys ikke i fastlands-Kina. I Hongkong og Macao er det kun iPhone XS som har eSIM. Finn ut mer om bruk av Dual SIM med to nano-SIM-kort i fastlands-Kina, Hongkong og Macao.
 2. Denne bruker Dual SIM Dual Standby-teknologi, som betyr at begge SIM-kortene kan ringe og motta anrop. Hvis et nummer allerede brukes til et anrop, sendes innkommende anrop til telefonsvarer.

Dette trenger du

 • En iPhone XS, iPhone XS Max eller iPhone XR med en oppdatering for iOS 12 som kommer senere i år
 • En QR-kode eller en operatørapp fra en mobiloperatør som støtter eSIM

Hvis du vil bruke to ulike operatører, må du låse opp iPhone. Hvis ikke må begge abonnementene være fra samme operatør. Hvis det første SIM-kortet kommer fra en CDMA-operatør, støtter ikke det andre SIM-kortet CDMA. Ta kontakt med operatøren for å få mer informasjon. 

Hvis du har et mobilabonnement som er tilknyttet en bedrift eller organisasjon, kontakter du administratoren for organisasjonen din for å høre om de støtter denne funksjonen.

Konfigurer mobilabonnementet ditt med eSIM

Ett av mobilabonnementene bruker en nano-SIM, og de(t) andre bruker en eSIM. Hvis du ikke har en nano-SIM, men operatøren din støtter dette, kan du kun bruke en eSIM for mobilabonnementet. eSIM-en du får av operatøren, lagres digitalt på iPhone.

Du kan aktivere det andre mobilabonnementet ditt ved å skanne QR-koden du fikk av operatøren, bruke operatørens iPhone-app eller angi informasjonen manuelt:

Slik skanner du QR-koder

 1. Gå til Innstillinger > Mobilnett.
 2. Trykk på Legg til mobilabonnement.
 3. Bruk iPhone til å skanne QR-koden du fikk av operatøren.

Hvis du blir bedt om å skrive inn en bekreftelseskode for å aktivere eSIM-en, skriver du inn nummeret du fikk av operatøren.

Bruk en operatørapp

 1. Gå til App Store, og last ned appen til operatøren.
 2. Bruk appen til å kjøpe et mobilabonnement.

Angi informasjonen manuelt

Hvis det er nødvendig, kan du skrive inn abonnementsinformasjonen manuelt. Trykk på Skriv inn informasjon manuelt, som du finner nederst på iPhone-skjermen.

Du kan lagre mer enn én eSIM på iPhone, men du kan kun bruke én av gangen. Du kan bytte eSIM ved å trykke på Innstillinger > Mobilnett > Mobilabonnementer og trykke på det abonnementet du vil bruke. Trykk deretter på Slå på denne linjen.

I de påfølgende delene får du mer informasjon om de gjenværende konfigureringsskjermene på iPhone.

Navngi abonnementene

Når det andre abonnementet ditt er aktivert, kan du navngi abonnementene. Du kan for eksempel kalle ett abonnement for Jobbnummer og det andre abonnementet Privat.

Du bruker disse etikettene når du velger hvilket telefonnummer du vil bruke til å ringe eller motta anrop og meldinger, når du velger et telefonnummer for mobildata, og når du tildeler kontaktene dine et nummer, slik at du vet hvilket nummer du kommer til å bruke.

Hvis du ombestemmer deg senere, kan du endre etikettene ved å gå til Innstillinger > Mobilnett og trykke på nummeret med det navnet du vil endre. Trykk deretter på Etikett for mobilabonnement, og velg et nytt navn eller skriv inn et tilpasset navn.

Velg hvordan abonnementene skal fungere sammen

Angi standardnummeret, som iMessage og FaceTime bruker, og som du kan bruke når du ringer eller sender en melding til noen som ikke er i Kontakter-appen din.

Velg et nummer som standard på denne skjermen, eller velg hvilket nummer du kun vil bruke til mobildata. Det andre nummeret blir standardnummeret ditt. 

Bruk Primært nummer som hovedlinje: Hvis du velger dette alternativet, brukes Primært nummer som standard for stemme, SMS, data, iMessage og FaceTime. Sekundært nummer blir kun tilgjengelig for stemme og SMS.

Bruke Sekundært nummer som hovedlinje: Hvis du velger dette alternativet, brukes Sekundært nummer til stemme, SMS, data, iMessage og FaceTime. Primært nummer blir kun tilgjengelig for stemme og SMS.

Bruk Sekundært nummer kun til mobildata: Du kan velge dette alternativet hvis du er på reise i utlandet og fortsatt vil bruke Primært nummer til stemme, SMS, iMessage og FaceTime. Hvis du gjør dette, kan du bruke Sekundært nummer til data.

Bruk to telefonnumre til anrop, meldinger og data

Slik bruker du telefonnumrene når du har konfigurert iPhone med to telefonnumre. 

Lær iPhone å huske hvilket nummer du bruker

Når du ringer en av kontaktene dine, trenger du ikke å velge hvilke nummer du bruker hver gang. Som standard bruker iPhone det samme nummeret som du brukte forrige gang du ringte en kontakt. Hvis du ikke har ringt til denne kontakten tidligere, bruker iPhone standardnummeret. Hvis du vil, kan du spesifisere hvilket nummer du vil bruke for anrop til spesifikke kontakter. Følg denne framgangsmåten:

 1. Trykk på kontakten.
 2. Trykk på Foretrukket mobilabonnement.
 3. Trykk på nummeret du vil bruke for denne kontakten.

Ring og besvar anrop

Du kan ringe og besvare anrop med begge telefonnumrene.

Hvis du mottar et anrop på det andre nummeret mens du er i en samtale, sendes det nye anropet til telefonsvarer hvis telefonsvarer er konfigurert gjennom operatøren din. Men du får ikke en melding om et tapt anrop fra det sekundære nummeret. Samtale venter fungerer på innkommende anrop på det samme telefonnummeret. Hvis du vil unngå å gå glipp av en viktig samtale, kan du slå på viderekobling og sende alle anrop fra ett nummer til et annet. Kontakt operatøren for å sjekke om dette er tilgjengelig, og om det påløper ekstra gebyrer for dette.

Bytt telefonnummer for et anrop

Du kan bytte telefonnummer før du ringer. Hvis du ringer noen fra Favoritter-listen din, følger du denne fremgangsmåten:

 1. Trykk på .
 2. Trykk på det gjeldende telefonnummeret. 
 3. Trykk på det andre nummeret ditt. 

Hvis du bruker tastaturet, følger du denne fremgangsmåten:

 1. Skriv inn telefonnummeret.
 2. Trykk på telefonnummeret øverst på skjermen. 
 3. Trykk på nummeret du vil bruke.

Send meldinger med iMessage og SMS/MMS

Du kan sende meldinger med iMessage og bruke FaceTime på én telefonlinje. Følg denne fremgangsmåten for å endre hvilken linje som bruker iMessage: 

 1. Gå til Innstillinger > Meldinger. 
 2. Trykk på iMessage- og FaceTime-linje.
 3. Velg telefonnummeret du vil bruke.

Du kan bruke SMS/MMS til å sende meldinger med begge telefonnumrene.* Du kan bytte telefonnummer før du sender en SMS-/MMS-melding. Slik gjør du det:

 1. Åpne Meldinger.
 2. Trykk på Ny-knappen øverst til høyre på skjermen.
 3. Skriv inn navnet på kontakten.
 4. Trykk på det gjeldende telefonnummeret.
 5. Trykk på nummeret du vil bruke.

* Ekstra gebyrer kan påløpe. Hør med operatøren din.

Finn ut mer om Dual SIM-statussymboler

Symbolene på statuslinjen øverst på skjermen viser signalstyrken til de to operatørene dine. Finn ut hva statussymbolene betyr.

Du kan se flere statussymboler når du åpner Kontrollsenter.

Endre nummeret for mobildata

Kun ett nummer av gangen kan bruke mobildata. Hvis du vil endre hvilket nummer som bruker mobildata, kan du følge disse trinnene: 

 1. Gå til Innstillinger > Mobilnett.
 2. Trykk på Mobildata. 
 3. Trykk på nummeret du vil bruke mobildata med. 

Hvis du er aktiv på et stemmenummer som ikke er det valgte datanummeret, fungerer ikke data når du er i en samtale.

Administrer mobilnettinnstillinger

Følg denne fremgangsmåten for å endre mobilnettinnstillingene for abonnementene dine:

 1. Gå til Innstillinger > Mobilnett.
 2. Trykk på den telefonlinjen du vil angi alternativer for.
 3. Trykk på hvert alternativ, og angi det slik du normalt ville gjort.

Publiseringsdato: