Om sikkerhetsinnholdet i watchOS 4.3

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i watchOS 4.3.

Om sikkerhetsoppdateringer fra Apple

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Nylige utgivelser er oppført på siden for Sikkerhetsoppdateringer fra Apple.

For mer informasjon om sikkerhet kan du gå til siden for Apple-produktsikkerhet. Du kan kryptere kommunikasjon med Apple ved å bruke PGP-nøkkelen for Apple-produktsikkerhet.

Apple-sikkerhetsdokumenter refererer til sårbarheter etter CVE-ID når det er mulig.

watchOS 4.3

Utgitt 29. mars 2018

CoreFoundation

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Et program kan være i stand til å få utvidede rettigheter

Beskrivelse: En kappløpssituasjon ble løst gjennom tilleggsvalidering.

CVE-2018-4155: Samuel Groß (@5aelo)

CVE-2018-4158: Samuel Groß (@5aelo)

CoreText

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Behandling av en skadelig streng kan føre til tjenestenekt

Beskrivelse: Et problem med tjenestenekt ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2018-4142: Robin Leroy fra Google Switzerland GmbH

Oppføring oppdatert 16. november 2018

Filsystemhendelser

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Et program kan være i stand til å få utvidede rettigheter

Beskrivelse: En kappløpssituasjon ble løst gjennom tilleggsvalidering.

CVE-2018-4167: Samuel Groß (@5aelo)

Kjerne

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Et skadelig program kan kanskje utføre vilkårlig kode med kjernerettigheter

Beskrivelse: Flere problemer med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2018-4150: en anonym forsker

Kjerne

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Et program kan lese begrenset minne

Beskrivelse: Et valideringsproblem ble løst gjennom forbedret rensing av inndata.

CVE-2018-4104: National Cyber Security Centre (NCSC) i Storbritannia

Kjerne

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Et program kan kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

Beskrivelse: Et problem med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2018-4143: derrek (@derrekr6)

Kjerne

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Et skadelig program kan være i stand til å fastslå layouten til kjerneminnet

Beskrivelse: Det var et problem med avdekking av informasjon i overgangen av programtilstand. Problemet ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2018-4185: Brandon Azad

Oppføring lagt til 19. juli 2018

libxml2

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til uventet programstopp for Safari

Beskrivelse: Et problem med fortsatt bruk etter frigjøring ble løst med forbedret minnestyring.

CVE-2017-15412: Nick Wellnhofer

Oppføring lagt til 18. oktober 2018

LinkPresentation

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan føre til falske adresselinjer

Beskrivelse: Et problem med inkonsistent brukergrensesnitt ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2018-4390: Rayyan Bijoora (@Bijoora) fra The City School, PAF Chapter

CVE-2018-4391: Rayyan Bijoora (@Bijoora) fra The City School, PAF Chapter

Oppføring lagt til 30. oktober 2018 og oppdatert 16. november 2018

NSURLSession

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Et program kan være i stand til å få utvidede rettigheter

Beskrivelse: En kappløpssituasjon ble løst gjennom tilleggsvalidering.

CVE-2018-4166: Samuel Groß (@5aelo)

Hurtigvisning

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Et program kan være i stand til å få utvidede rettigheter

Beskrivelse: En kappløpssituasjon ble løst gjennom tilleggsvalidering.

CVE-2018-4157: Samuel Groß (@5aelo)

Sikkerhet

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Et skadelig program kan heve rettigheter

Beskrivelse: En bufferoverflyt ble løst gjennom forbedret størrelsesvalidering.

CVE-2018-4144: Abraham Masri (@cheesecakeufo)

Systemvalg

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: En konfigurasjonsprofil kan feilaktig forbli aktiv etter fjerning

Beskrivelse: Det var et problem med CFPreferences. Problemet ble løst med forbedret rydding av preferanser.

CVE-2018-4115: Johann Thalakada, Vladimir Zubkov og Matt Vlasach fra Wandera

Oppføring oppdatert 16. november 2018

WebKit

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Uventet interaksjon med indekseringstyper forårsaker en ASSERT-feil

Beskrivelse: Det var et problem med utvalgsindeksering ved håndtering av en funksjon i JavaScriptCore. Problemet ble løst gjennom forbedrede kontroller.

CVE-2018-4113: funnet av OSS-Fuzz

WebKit

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til tjenestenekt

Beskrivelse: Et problem med skadet minne ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2018-4146: funnet av OSS-Fuzz

WebKit

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Flere problemer med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2018-4114: funnet av OSS-Fuzz

CVE-2018-4121: natashenka fra Google Project Zero

CVE-2018-4122: WanderingGlitch fra Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2018-4125: WanderingGlitch fra Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2018-4129: likemeng fra Baidu Security Lab som jobber med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2018-4161: WanderingGlitch fra Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2018-4162: WanderingGlitch fra Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2018-4163: WanderingGlitch fra Trend Micros Zero Day Initiative

WebKit

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Et skadelig nettsted kan eksfiltrere data på tvers av opphav

Beskrivelse: Det var et problem på tvers av opphav med Fetch API. Dette ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2018-4117: en anonym forsker, en anonym forsker

WebKit

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Uventet samhandling fører til ASSERT-feil

Beskrivelse: Problemet ble løst gjennom forbedrede kontroller.

CVE-2018-4207: funnet av OSS-Fuzz

Oppføring lagt til 2. mai 2018

WebKit

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Uventet samhandling fører til ASSERT-feil

Beskrivelse: Problemet ble løst gjennom forbedrede kontroller.

CVE-2018-4208: funnet av OSS-Fuzz

Oppføring lagt til 2. mai 2018

WebKit

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Uventet samhandling fører til ASSERT-feil

Beskrivelse: Problemet ble løst gjennom forbedrede kontroller.

CVE-2018-4209: funnet av OSS-Fuzz

Oppføring lagt til 2. mai 2018

WebKit

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Uventet samhandling med indekseringstyper førte til en feil

Beskrivelse: Det var et problem med utvalgsindeksering ved håndtering av en funksjon i JavaScriptCore. Problemet ble løst gjennom forbedrede kontroller.

CVE-2018-4210: funnet av OSS-Fuzz

Oppføring lagt til 2. mai 2018

WebKit

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Uventet samhandling fører til ASSERT-feil

Beskrivelse: Problemet ble løst gjennom forbedrede kontroller.

CVE-2018-4212: funnet av OSS-Fuzz

Oppføring lagt til 2. mai 2018

WebKit

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Uventet samhandling fører til ASSERT-feil

Beskrivelse: Problemet ble løst gjennom forbedrede kontroller.

CVE-2018-4213: funnet av OSS-Fuzz

Oppføring lagt til 2. mai 2018

WebKit

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av kode

Beskrivelse: Flere problemer med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2018-4145: funnet av OSS-Fuzz

Oppføring lagt til 18. oktober 2018

Ytterligere anerkjennelse

E-post

Vi vil gjerne takke Sabri Haddouche (@pwnsdx) fra Wire Swiss GmbH for hjelpen.

Oppføring lagt til 21. juni 2018

Sikkerhet

Vi vil gjerne takke Abraham Masri (@cheesecakeufo) for hjelpen.

Oppføring lagt til 13. april 2018

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: