Bruk 10 Gb Ethernet med iMac Pro og Mac mini

Finn ut hvordan du får høyeste hastighet fra Ethernet-porten på 10 Gb på iMac Pro eller Mac mini.

iMac Pro har en innebygd Nbase-T Ethernet-port på 10 Gb, og på Mac mini (2018) kan du velge om du vil konfigurere 10 Gb Ethernet eller ikke. Denne porten støtter 1 Gb, 2,5 Gb, 5 Gb og 10 Gb Ethernet med RJ-45-kontakter og standard tvinnede kopperkabler på opptil 100 meters lengde.

Når du kobler iMac Pro eller Mac mini til en annen enhet via Ethernet, beregnes den høyeste hastigheten automatisk. Hastigheten avhenger av funksjonaliteten til enheten og Ethernet-kabelen. Hvis for eksempel enheten du kobler til, er kompatibel med 10 Gbps, og hvis kabelen du bruker, kan støtte hastigheten, kan Macen og enheten overføre data med en hastighet på 10 Gbps.

Finn ut mer om hvordan kabeltypen du bruker, kan påvirke Ethernet-hastigheter i tabellen nedenfor. Hastighetene som vises, gjelder for kabler med opptil 100 meters lengde, så fremt ikke annet er angitt.

  10BaseT 100BaseT 1 Gbps 2,5 Gbps 5 Gbps 10 Gbps
Ethernet-kabel med kategori 5e Ikke støttet Støttet Støttet Støttet Støttet Ikke
støttet
Ethernet-kabel med kategori 6 Ikke støttet Støttet Støttet Støttet Støttet Støttet i opptil 55 meter i lengde
Ethernet-kabel med kategori 6a Ikke støttet Støttet Støttet Støttet Støttet Støttet

Finn ut mer

  • Når du bruker Windows via Boot Camp på iMac Pro eller Mac mini, er det best å la Ethernet-porthastigheten være satt til Autosense. Hvis du manuelt konfigurerer tilkoblingshastigheten under Nettverk og Internett i Kontrollpanel til Windows, kan du få Ethernet-hastigheter som når maksimalt 1 Gbps.
  • Hvis dataoverføringshastighetene mellom Macen og en annen enhet som er koblet til med Ethernet, er lavere enn forventet, må du først sørge for at du bruker en støttet kabeltype og lengde. Deretter forhører du deg med produsenten av enheten om enhetens firmware er oppdatert.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: