Om sikkerhetsinnholdet i tilleggsoppdateringen for macOS High Sierra 10.13.2

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i tilleggsoppdateringen for macOS High Sierra 10.13.2.

Om sikkerhetsoppdateringer fra Apple

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Nylige utgivelser er oppført på siden for Sikkerhetsoppdateringer fra Apple.

For mer informasjon om sikkerhet kan du gå til siden for Apple-produktsikkerhet. Du kan kryptere kommunikasjon med Apple ved å bruke PGP-nøkkelen for Apple-produktsikkerhet.

Apple-sikkerhetsdokumenter refererer til sårbarheter etter CVE-ID når det er mulig.

Tilleggsoppdatering for macOS High Sierra 10.13.2

Utgitt 8. januar 2018

Tilgjengelig for: macOS High Sierra 10.13.2

Beskrivelse: Tilleggsoppdateringen for macOS High Sierra 10.13.2 inneholder sikkerhetsforbedringer for Safari og WebKit for å forenkle effektene av Spectre (CVE-2017-5753 og CVE-2017-5715).

Vi vil gjerne takke Jann Horn fra Google Project Zero og Paul Kocher i samarbeid med Daniel Genkin fra University of Pennsylvania og University of Maryland, Daniel Gruss fra Graz University of Technology, Werner Haas fra Cyberus Technology, Mike Hamburg fra Rambus (Cryptography Research Division), Moritz Lipp fra Graz University of Technology, Stefan Mangard fra Graz University of Technology, Thomas Prescher fra Cyberus Technology, Michael Schwarz fra Graz University of Technology og Yuval Yarom fra University of Adelaide og Data61 for hjelpen.

Når du installerer tilleggsoppdateringen til macOS High Sierra 10.13.2 oppdateres Safari til versjon 11.0.2 (13604.4.7.1.6) eller versjon 11.0.2 (13604.4.7.10.6).

Slik kontrollerer du hvilken versjon av Safari som er installert på Mac:

  1. Åpne Safari.
  2. Velg Safari > Om Safari.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: