Hvis du får en «Tilbehøret støttes kanskje ikke»-varselmelding

Det kan være flere årsaker til at du får denne eller lignende varselmeldinger på iPhone, iPad eller iPod touch. Finn ut hva du bør gjøre hvis du får en varselmelding.

Du kan få varselmeldinger hvis:

  • tilbehøret er defekt, skadet eller ikke Apple-sertifisert
  • tilbehøret ikke støttes av enheten
  • kontakten på iOS-enheten er skitten eller skadet

Prøv denne fremgangsmåten for å løse problemet:

Oppdater til nyeste versjon av iOS

Noe tilbehør krever kanskje den nyeste versjonen av iOS. Sørg for å oppdatere til nyeste versjon av iOS.

Sørg for at tilbehøret er kompatibelt

Hvis dette var første gang du prøvde å bruke tilbehøret, bør du kontrollere at det fungerer med enheten. Noe tilbehør fungerer kun med enkelte modeller av iPhone, iPad og iPod touch. Hvis du ikke er sikker, kontakter du operatøren.

Kontrollere tilkoblingene

Koble tilbehøret fra og deretter til igjen for å se om varselmeldingen forsvinner. Hvis den fortsatt vises, bør du sjekke kontaktene på tilbehøret og enheten for skader eller smuss. Hvis det er nødvendig, fjerner du smusset forsiktig og rengjør kontaktene på enheten.

Hvis du får denne varselmeldingen mens du ikke har noe tilbehør tilkoblet, kontakter du Apple-kundestøtte.

Finn ut mer

Publiseringsdato: