Om sikkerhetsinnholdet i Apple-kundestøtte 1.2 for iOS

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i Apple-kundestøtte 1.2 for iOS.

Om sikkerhetsoppdateringer fra Apple

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Nylige utgivelser er oppført på siden for Sikkerhetsoppdateringer fra Apple.

For mer informasjon om sikkerhet kan du gå til siden for Apple-produktsikkerhet. Du kan kryptere kommunikasjon med Apple ved å bruke PGP-nøkkelen for Apple-produktsikkerhet.

Apple-sikkerhetsdokumenter refererer til sårbarheter etter CVE-ID når det er mulig.

Apple-kundestøtte 1.2 for iOS

Utgitt 30. august 2017

Analyse

Tilgjengelig for: iOS 9.0 og nyere

Virkning: En angriper med nettverksrettigheter kan fange opp analysedata som er sendt til Apple

Beskrivelse: Analysedata ble sendt via HTTP i stedet for HTTPS. Dette ble adressert ved å sende analysedata via HTTPS.

CVE-2017-7147: David Coomber fra Info-Sec.CA

Oppføring lagt til 17. oktober 2017

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: