Om sikkerhetsinnholdet i watchOS 4

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i watchOS 4.

Om sikkerhetsoppdateringer fra Apple

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Nylige utgivelser er oppført på siden for Sikkerhetsoppdateringer fra Apple.

For mer informasjon om sikkerhet kan du gå til siden for Apple-produktsikkerhet. Du kan kryptere kommunikasjon med Apple ved å bruke PGP-nøkkelen for Apple-produktsikkerhet.

Apple-sikkerhetsdokumenter refererer til sårbarheter etter CVE-ID når det er mulig.

watchOS 4

Utgitt 19. september 2017

802.1X

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: En angriper kan utnytte svakheter i TLS 1.0.

Beskrivelse: Et problem med protokollsikkerhet ble løst gjennom aktivering av TLS 1.1 og TLS 1.2.

CVE-2017-13832: Doug Wussler fra Florida State University

Oppføring lagt til 31. oktober 2017, oppdatert 10. november 2017

CFNetwork

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Et program kan utføre vilkårlig kode med systemrettigheter

Beskrivelse: Et problem med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2017-13829: Niklas Baumstark og Samuel Gro i samarbeid med Trend Micros Zero Day Initiative 

CVE-2017-13833: Niklas Baumstark og Samuel Gro i samarbeid med Trend Micros Zero Day Initiative

Oppføring lagt til 10. november 2017

CFNetwork-proxyer

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: En angriper i en privilegert nettverksposisjon kan forårsake tjenestenekt

Beskrivelse: Flere problemer med tjenestenekt ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2017-7083: Abhinav Bansal fra Zscaler Inc.

Oppføring lagt til 25. september 2017

CFString

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Et program kan lese begrenset minne

Beskrivelse: Et valideringsproblem ble løst gjennom forbedret rensing av inndata.

CVE-2017-13821: Australian Cyber Security Centre – Australian Signals Directorate

Oppføring lagt til 31. oktober 2017

CoreAudio

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Et program kan lese begrenset minne

Beskrivelse: Et problem med lesing utenfor området ble løst gjennom oppdatering av Opus til versjon 1.1.4.

CVE-2017-0381: V.E.O (@VYSEa) fra Mobile Threat Research Team, Trend Micro

Oppføring lagt til 25. september 2017

CoreText

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Behandling av en skadelig fontfil kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med minnebruk ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2017-13825: Australian Cyber Security Centre – Australian Signals Directorate

Oppføring lagt til 31. oktober 2017 og oppdatert 16. november 2018

file

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Flere problemer i file

Beskrivelse: Flere problemer ble løst gjennom oppdatering til versjon 5.31.

CVE-2017-13815: funnet av OSS-Fuzz

Oppføring lagt til 31. oktober 2017, oppdatert 18. oktober 2018

Fonts

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Gjengivelse av ikke-godkjent tekst kan føre til forfalskning

Beskrivelse: Et problem med inkonsistent brukergrensesnitt ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2017-13828: Leonard Grey og Robert Sesek fra Google Chrome

Oppføring lagt til 31. oktober 2017, oppdatert 10. november 2017

HFS

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Et program kan utføre vilkårlig kode med systemrettigheter

Beskrivelse: Et problem med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2017-13830: Sergej Schumilo fra Ruhr-universitetet Bochum

Oppføring lagt til 31. oktober 2017

ImageIO

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Behandling av et skadelig bilde kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med skadet minne ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2017-13814: Australian Cyber Security Centre – Australian Signals Directorate

Oppføring lagt til 31. oktober 2017 og oppdatert 16. november 2018

ImageIO

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Behandling av et skadelig bilde kan føre til tjenestenekt

Beskrivelse: Et problem med skadet minne ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2017-13831: Glen Carmichael

Oppføring lagt til 31. oktober 2017 og oppdatert 3. april 2019

Kjerne

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å lese kjerneminne

Beskrivelse: Det var et problem med lesing utenfor området som førte til avdekking av kjerneminnet. Dette ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2017-13817: Maxime Villard (m00nbsd)

Oppføring lagt til 31. oktober 2017

Kjerne

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Et program kan lese begrenset minne

Beskrivelse: Et valideringsproblem ble løst gjennom forbedret rensing av inndata.

CVE-2017-13818: National Cyber Security Centre (NCSC) i Storbritannia

CVE-2017-13836: Vlad Tsyrklevich

CVE-2017-13841: Vlad Tsyrklevich

CVE-2017-13840: Vlad Tsyrklevich

CVE-2017-13842: Vlad Tsyrklevich

CVE-2017-13782: en anonym forsker

Oppføring lagt til 31. oktober 2017, oppdatert 18. juni 2018

Kjerne

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Et program kan kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

Beskrivelse: Et problem med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2017-13843: en anonym forsker, en anonym forsker

Oppføring lagt til 31. oktober 2017

Kjerne

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Et program kan kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

Beskrivelse: Et problem med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2017-7114: Alex Plaskett fra MWR InfoSecurity

Oppføring lagt til 25. september 2017

Kjerne

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Et program kan utføre vilkårlig kode med systemrettigheter

Beskrivelse: Et problem med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2017-13854: shrek_wzw fra Qihoo 360 Nirvan Team

Oppføring lagt til 2. november 2017

Kjerne

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Behandling av en skadelig mach-binærfil kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med skadet minne ble løst gjennom forbedret validering.

CVE-2017-13834: Maxime Villard (m00nbsd)

Oppføring lagt til 10. november 2017

Kjerne

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: En skadelig app kan være i stand til å få informasjon om andre apper som finnes og brukes på enheten.

Beskrivelse: En app klarte å få tilgang til informasjon om nettverksaktivitet fra operativsystemet uten begrensning. Problemet ble løst gjennom redusering av tilgjengelig informasjon for tredjepartsapper.

CVE-2017-13873: Xiaokuan Zhang og Yinqian Zhang fra The Ohio State University, Xueqiang Wang og XiaoFeng Wang fra Indiana University Bloomington og Xiaolong Bai fra Tsinghua-universitetet

Oppføring lagt til 30. november 2017

libarchive

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Utpakking av et skadelig arkiv kan føre til at vilkårlig kode utføres

Beskrivelse: Et problem med bufferoverflyt ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2017-13813: funnet av OSS-Fuzz

CVE-2017-13816: funnet av OSS-Fuzz

Oppføring lagt til 31. oktober 2017

libarchive

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Utpakking av et skadelig arkiv kan føre til at vilkårlig kode utføres

Beskrivelse: Det var flere problemer med skadet minne i libarchive. Problemene ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2017-13812: funnet av OSS-Fuzz

Oppføring lagt til 31. oktober 2017

libc

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: En ekstern angriper kan forårsake tjenestenekt

Beskrivelse: Et ressursuttømmingsproblem i glob() ble løst gjennom en forbedret algoritme.

CVE-2017-7086: Russ Cox fra Google

Oppføring lagt til 25. september 2017

libc

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Et program kan forårsake tjenestenekt

Beskrivelse: Et problem med bruk av minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2017-1000373

Oppføring lagt til 25. september 2017

libexpat

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Flere problemer i expat

Beskrivelse: Flere problemer ble løst gjennom oppdatering til versjon 2.2.1

CVE-2016-9063

CVE-2017-9233

Oppføring lagt til 25. september 2017

libxml2

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Behandling av en skadelig XML-fil kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med fortsatt bruk etter frigjøring ble løst med forbedret minnestyring.

CVE-2017-9049: Wei Lei og Liu Yang fra Det teknologiske universitetet i Nanyang i Singapore

Oppføring lagt til 18. oktober 2018

libxml2

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Behandling av en skadelig XML-fil kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med bufferoverflyt ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2017-7376: en anonym forsker

CVE-2017-5130: en anonym forsker

Oppføring lagt til 18. oktober 2018

libxml2

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Behandling av en skadelig XML-fil kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med skadet minne ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2017-9050: Mateusz Jurczyk (j00ru) fra Google Project Zero

Oppføring lagt til 18. oktober 2018

libxml2

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Behandling av en skadelig XML-fil kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: En dereferanse for en nullpeker ble løst med forbedret validering.

CVE-2018-4302: Gustavo Grieco

Oppføring lagt til 18. oktober 2018

Sikkerhet

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Et tilbakekalt sertifikat kan godkjennes

Beskrivelse: Det var et sertifikatvalideringsproblem i håndteringen av tilbakekallingsdata. Problemet ble løst gjennom forbedret validering.

CVE-2017-7080: en anonym forsker, Sven Driemecker fra adesso mobile solutions gmbh, en anonym forsker, Rune Darrud (@theflyingcorpse) fra Bærum kommune

Oppføring lagt til 25. september 2017

SQLite

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Flere problemer i SQLite

Beskrivelse: Flere problemer ble løst gjennom oppdatering til versjon 3.19.3.

CVE-2017-10989: funnet av OSS-Fuzz

CVE-2017-7128: funnet av OSS-Fuzz

CVE-2017-7129: funnet av OSS-Fuzz

CVE-2017-7130: funnet av OSS-Fuzz

Oppføring lagt til 25. september 2017

SQLite

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Et program kan utføre vilkårlig kode med systemrettigheter

Beskrivelse: Et problem med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2017-7127: en anonym forsker

Oppføring lagt til 25. september 2017

Wi-Fi

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Skadelig kode som utføres på Wi-Fi-brikken, kan utføre vilkårlig kode med kjernerettigheter på applikasjonsprosessoren

Beskrivelse: Et problem med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2017-7103: Gal Beniamini fra Google Project Zero

CVE-2017-7105: Gal Beniamini fra Google Project Zero

CVE-2017-7108: Gal Beniamini fra Google Project Zero

CVE-2017-7110: Gal Beniamini fra Google Project Zero

CVE-2017-7112: Gal Beniamini fra Google Project Zero

Wi-Fi

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Skadelig kode som utføres på Wi-Fi-brikken, kan lese kjerneminne med begrenset tilgang

Beskrivelse: Et valideringsproblem ble løst gjennom forbedret rensing av inndata.

CVE-2017-7116: Gal Beniamini fra Google Project Zero

zlib

Tilgjengelig for: alle Apple Watch-modeller

Virkning: Flere problemer i zlib

Beskrivelse: Flere problemer ble løst gjennom oppdatering til versjon 1.2.11.

CVE-2016-9840

CVE-2016-9841

CVE-2016-9842

CVE-2016-9843

Oppføring lagt til 25. september 2017

Ytterligere anerkjennelse

Sikkerhet

Vi vil gjerne takke Abhinav Bansal fra Zscaler, Inc. for hjelpen.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: