Dra tekst og objekter mellom iWork-dokumenter og andre apper

Flytt tekst, tabeller, bilder og andre objekter på en rask måte mellom Pages-, Numbers- eller Keynote-dokumenter og andre apper på iPad eller Mac.

Bruk dra og slipp for å legge til innhold på en rask måte fra en e-post, internett eller andre apper til et Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument. Når du bruker dra og slipp, kopierer du objektet til en ny app, slik at objektet i den opprinnelige appen forblir på samme sted. 

Dra og slipp på iPad med Fleroppgaver

På en iPad med iOS 11 kan du bruke Fleroppgaver til å åpne to apper samtidig, og deretter kan du dra og slippe objekter mellom appene. Du kan for eksempel dra et bilde fra en e-post til en Keynote-presentasjon, dra en tabell fra et Numbers-regneark til et Pages-dokument eller dra tekst fra Pages til et notat. Kontroller at du har oppdatert til Pages, Numbers og Keynote 3.3 eller nyere.

 1. Slå på Fleroppgaver på iPad. Gå til Innstillinger > Generelt > Fleroppgaver og Dock, og deretter slår du på «Tillat flere apper» og «Vis Foreslåtte og nylige apper.»
 2. Opprett et nytt dokument eller åpne et eksisterende iWork-dokument.
 3. Trykk på Hjem-knappen, og deretter åpner du appen som har objektet du vil kopiere.
 4. Sveip opp fra bunnen av skjermen for å åpne Dock.
 5. På Dock trykker og holder du på iWork-appen du vil åpne, og deretter velger du Slide Over eller Split View.
  • Hvis du vil se appene lagt over hverandre, bruker du Slide Over ved å dra appen til skjermen.
  • Hvis du vil se appene side om side, bruker du Split View ved å dra appen til høyre eller venstre kant av skjermen.
   Finn ut mer om Slide Over og Split View.
 6. I appen som har innholdet du vil kopiere, trykker du og holder på objektet, og deretter drar du det til Pages, Numbers eller Keynote og slipper det.
  • For å velge flere elementer trykker og holder du inne på et element, og deretter fortsetter du å holde det mens du trykker på flere elementer med en annen finger.
  • For å dra og slippe tekst velger du først teksten og deretter trykker og holder du på teksten til den løftes opp.

Mens du drar og slipper objekter fra én iWork-app til en annen, kan du bare ha ett dokument åpent i en iWork-app til enhver tid. Slik kopierer du et objekt fra ett dokument til et annet i den samme appen:

 1. Trykk og hold på objektet, og deretter begynner du å dra det.
 2. Lukk gjeldende dokument med en annen finger.
 3. Åpne dokumentet du vil dra objektet til, og deretter slipper du innholdet i det. Du kan få tilgang til alle funksjonene i appen mens du drar et objekt, inkludert muligheten til å opprette et nytt dokument eller bla gjennom dokumenter.


Dra og slipp på Mac

På en Mac kan du dra og slippe for å legge til objekter i iWorks-dokumenter på en rask måte. Du kan for eksempel dra et bilde fra Bilder-biblioteket til en Keynote-presentasjon, dra tekst fra en e-post til et Pages-dokument og flytte tekst inne i et dokument.

Du kan også dra og slippe for å kopiere tekst og tabeller mellom iWork-dokumenter. Du kan for eksempel dra en tabell (eller deler av en tabell) fra et Numbers-regneark til et Pages-dokument. Når du drar tabeller, må du sørge for at du velger alle cellene i tabellen du vil kopiere, før du drar den til et annet dokument.

I Keynote kan du dra en presentasjon fra lysbildenavigatoren til skrivebordet for å lage en ny presentasjon på en rask måte.

Publiseringsdato: