Jobb med flere dokumenter i Pages, Numbers eller Keynote på iPad

Se og rediger to dokumenter fra samme app side om side i Split View, eller få tilgang til flere åpne dokumenter med App Exposé.

Åpne to dokumenter i Split View

Med Split View kan du jobbe med to dokumenter fra samme app side om side. Du kan for eksempel åpne to Pages-dokumenter på samme tid og dele innhold mellom dem – ved å dra og slippe eller kopiere og lime inn tekst, bilder, tabeller med mer mellom dokumentene. Du kan opprette en Split View fra dokumentoversikten i Pages, Numbers eller Keynote, eller hvis du allerede har et dokument åpent.

Åpne to dokumenter fra dokumentoversikten

 1. Åpne dokumentoversikten i Pages, Numbers eller Keynote.
 2. Dra et dokument fra dokumentoversikten til høyre eller venstre kant av skjermen for å opprette en Split View.
 3. Trykk på et annet dokument i dokumentoversikten for å åpne det ved siden av det første dokumentet.
 4. Så snart du er i Split View, kan du justere avstanden med mer:
  • For å justere avstanden mellom dokumentene på skjermen drar du skillelinjen til venstre eller høyre.
  • For å gjøre Split View om til Slide Over sveiper du ned fra toppen av dokumentet.
  • For å lukke Split View drar du skillelinjen over dokumentet du vil lukke.

Åpne et nytt dokument når du allerede har åpnet et

 1. Når du har et dokument åpnet i Pages, Numbers eller Keynote, sveiper du opp fra bunnen av skjermen for å åpne Dock.
 2. På Dock trykker og holder du på appsymbolet, og deretter drar du det til høyre eller venstre kant av skjermen for å opprette en Split View.
 3. Trykk på et dokument for å åpne det ved siden av det første dokumentet i Split View, eller trykk på plussknappen  for å bla gjennom andre dokumenter i dokumentoversikten.
 4. Så snart du er i Split View, kan du justere avstanden med mer:
  • For å justere avstanden mellom dokumentene på skjermen drar du skillelinjen til venstre eller høyre.
  • For å gjøre Split View om til Slide Over sveiper du ned fra toppen av dokumentet.
  • For å lukke Split View drar du skillelinjen over dokumentet du vil lukke.


Åpne andre dokumenter fra samme app

Du kan bruke App Exposé til å bytte raskt mellom flere dokumenter på samme tid.

 1. Når du har dokumentoversikten åpen, eller et spesifikt Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument åpent, sveiper du opp for å vise Dock.
 2. Trykk på appen i Dock for å se App Exposé, som viser alle dokumenter som er åpne i den appen.
 3. Trykk på ett av dokumentene for å åpne det. Eller trykk på plussknappen  for å åpne et annet dokument eller opprette et nytt et i dokumentoversikten.


Publiseringsdato: