Om sikkerhetsinnholdet i tvOS 10.1.1.

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i tvOS 10.1.1.

Om sikkerhetsoppdateringer fra Apple

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Nylige utgivelser er oppført på siden for Sikkerhetsoppdateringer fra Apple.

For mer informasjon om sikkerhet kan du gå til siden for Apple Produktsikkerhet. Du kan kryptere kommunikasjon med Apple ved å bruke PGP-nøkkelen for Apple Produktsikkerhet.

Apple-sikkerhetsdokumenter refererer til sårbarheter etter CVE-ID når det er mulig.

tvOS 10.1.1

Utgitt 23. januar 2017

APNS-server

Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

Virkning: En angriper i en privilegert nettverksposisjon kan spore en brukers aktivitet

Beskrivelse: Et klientsertifikat ble sendt som vanlig tekst. Problemet ble løst gjennom forbedret sertifikathåndtering.

CVE-2017-2383: Matthias Wachs og Quirin Scheitle fra Technical University Munich (TUM)

Oppføring lagt til 28. mars 2017

Kjerne

Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

Virkning: Et program kan kanskje utføre vilkårlig kode med kjernerettigheter

Beskrivelse: Et problem med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2017-2370: Ian Beer fra Google Project Zero

Kjerne

Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

Virkning: Et program kan kanskje utføre vilkårlig kode med kjernerettigheter

Beskrivelse: Et problem med fortsatt bruk etter frigjøring ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2017-2360: Ian Beer fra Google Project Zero

libarchive

Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

Virkning: Utpakking av et skadelig arkiv kan føre til at vilkårlig kode utføres

Beskrivelse: Et problem med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2016-8687: Agostino Sarubbo fra Gentoo

WebKit

Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan eksfiltrere data på tvers av opphav

Beskrivelse: Et problem med tilgang til prototyper ble løst gjennom forbedret unntakshåndtering.

CVE-2017-2350: Gareth Heyes fra Portswigger Web Security

WebKit

Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Flere problemer med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2017-2354: Neymar fra Tencents Xuanwu Lab (tencent.com) arbeider med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2017-2362: Ivan Fratric fra Google Project Zero

CVE-2017-2373: Ivan Fratric fra Google Project Zero

WebKit

Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med initialisering av minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2017-2355: Team Pangu og lokihardt fra PwnFest 2016

WebKit

Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Flere problemer med skadet minne ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2017-2356: Team Pangu og lokihardt fra PwnFest 2016

CVE-2017-2369: Ivan Fratric fra Google Project Zero

WebKit

Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan eksfiltrere data på tvers av opphav

Beskrivelse: Det var et valideringsproblem i håndteringen av innlasting av sider. Problemet ble løst gjennom forbedret logisk håndtering.

CVE-2017-2363: lokihardt fra Google Project Zero

WebKit

Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan eksfiltrere data på tvers av opphav

Beskrivelse: Det var et valideringsproblem i håndteringen av variabler. Problemet ble løst gjennom forbedret validering.

CVE-2017-2365: lokihardt fra Google Project Zero

Ytterligere anerkjennelse

WebKit-forsterking

Vi vil takke Ben Gras, Kaveh Razavi, Erik Bosman, Herbert Bos og Cristiano Giuffrida fra Vusec group hos Vrije Universiteit Amsterdam for hjelpen deres.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: