Om sikkerhetsinnholdet i iOS 10.2.1

I dette dokumentet beskrives sikkerhetsinnholdet i iOS 10.2.1.

Om sikkerhetsoppdateringer fra Apple

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Nylige utgivelser er oppført på siden for Sikkerhetsoppdateringer fra Apple.

For mer informasjon om sikkerhet kan du gå til siden for Apple-produktsikkerhet. Du kan kryptere kommunikasjon med Apple ved å bruke PGP-nøkkelen for Apple-produktsikkerhet.

Apple-sikkerhetsdokumenter refererer til sårbarheter etter CVE-ID når det er mulig.

iOS 10.2.1

Utgitt 23. januar 2017

APNS-server

Tilgjengelig for: iPhone 5 og nyere, iPad 4. generasjon og nyere, iPod touch 6. generasjon og nyere

Virkning: En angriper i en privilegert nettverksposisjon kan spore en brukers aktivitet

Beskrivelse: Et klientsertifikat ble sendt som vanlig tekst. Problemet ble løst gjennom forbedret sertifikathåndtering.

CVE-2017-2383: Matthias Wachs og Quirin Scheitle fra Technical University Munich (TUM)

Oppføring lagt til 28. mars 2017

Samtalelogg

Tilgjengelig for: iPhone 5 og nyere, iPad 4. generasjon og nyere, iPod touch 6. generasjon og nyere

Virkning: Oppdateringer for CallKit-samtaleloggen sendes til iCloud

Beskrivelse: Det var et problem som forhindret opplasting av CallKit-samtaleloggen til iCloud. Problemet ble løst gjennom forbedret logisk håndtering.

CVE-2017-2375: Elcomsoft

Oppføring lagt til 21. februar 2017

Kontakter

Tilgjengelig for: iPhone 5 og nyere, iPad 4. generasjon og nyere, iPod touch 6. generasjon og nyere

Virkning: Behandling av et skadelig kontaktkort kan føre til uventet avslutning av programmer

Beskrivelse: Det var et problem med validering av inndata i analysen av kontaktkort. Problemet ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2017-2368: Vincent Desmurs (vincedes3)

Kjerne

Tilgjengelig for: iPhone 5 og nyere, iPad 4. generasjon og nyere, iPod touch 6. generasjon og nyere

Virkning: Et program kan kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

Beskrivelse: Et problem med bufferoverflyt ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2017-2370: Ian Beer fra Google Project Zero

Kjerne

Tilgjengelig for: iPhone 5 og nyere, iPad 4. generasjon og nyere, iPod touch 6. generasjon og nyere

Virkning: Et program kan kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

Beskrivelse: Et problem med fortsatt bruk etter frigjøring ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2017-2360: Ian Beer fra Google Project Zero

libarchive

Tilgjengelig for: iPhone 5 og nyere, iPad 4. generasjon og nyere, iPod touch 6. generasjon og nyere

Virkning: Utpakking av et skadelig arkiv kan føre til at vilkårlig kode utføres

Beskrivelse: Et problem med bufferoverflyt ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2016-8687: Agostino Sarubbo fra Gentoo

Lås opp med iPhone

Tilgjengelig for: iPhone 5 og nyere, iPad 4. generasjon og nyere, iPod touch 6. generasjon og nyere

Virkning: Apple Watch kan låses opp når den ikke er på brukerens håndledd

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2017-2352: Ashley Fernandez fra raptAware Pty Ltd

Oppføring oppdatert 25. januar 2017

WebKit

Tilgjengelig for: iPhone 5 og nyere, iPad 4. generasjon og nyere, iPod touch 6. generasjon og nyere

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan eksfiltrere data på tvers av opphav

Beskrivelse: Et problem med tilgang til prototyper ble løst gjennom forbedret unntakshåndtering.

CVE-2017-2350: Gareth Heyes fra Portswigger Web Security

WebKit

Tilgjengelig for: iPhone 5 og nyere, iPad 4. generasjon og nyere, iPod touch 6. generasjon og nyere

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Flere problemer med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2017-2354: Neymar fra Tencents Xuanwu Lab (tencent.com) arbeider med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2017-2362: Ivan Fratric fra Google Project Zero

CVE-2017-2373: Ivan Fratric fra Google Project Zero

WebKit

Tilgjengelig for: iPhone 5 og nyere, iPad 4. generasjon og nyere, iPod touch 6. generasjon og nyere

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med initialisering av minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2017-2355: Team Pangu og lokihardt fra PwnFest 2016

WebKit

Tilgjengelig for: iPhone 5 og nyere, iPad 4. generasjon og nyere, iPod touch 6. generasjon og nyere

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Flere problemer med skadet minne ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2017-2356: Team Pangu og lokihardt fra PwnFest 2016

CVE-2017-2369: Ivan Fratric fra Google Project Zero

CVE-2017-2366: Kai Kang fra Tencents Xuanwu Lab (tencent.com)

WebKit

Tilgjengelig for: iPhone 5 og nyere, iPad 4. generasjon og nyere, iPod touch 6. generasjon og nyere

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan eksfiltrere data på tvers av opphav

Beskrivelse: Det var et valideringsproblem i håndteringen av innlasting av sider. Problemet ble løst gjennom forbedret logisk håndtering.

CVE-2017-2363: lokihardt fra Google Project Zero

CVE-2017-2364: lokihardt fra Google Project Zero

WebKit

Tilgjengelig for: iPhone 5 og nyere, iPad 4. generasjon og nyere, iPod touch 6. generasjon og nyere

Virkning: Et skadelig nettsted kan åpne forgrunnsvinduer

Beskrivelse: Det var et problem med håndteringen av blokkering av forgrunnsvinduer. Dette ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2017-2371: lokihardt fra Google Project Zero

WebKit

Tilgjengelig for: iPhone 5 og nyere, iPad 4. generasjon og nyere, iPod touch 6. generasjon og nyere

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan eksfiltrere data på tvers av opphav

Beskrivelse: Det var et valideringsproblem i håndteringen av variabler. Problemet ble løst gjennom forbedret validering.

CVE-2017-2365: lokihardt fra Google Project Zero

Wi-Fi

Tilgjengelig for: iPhone 5 og nyere, iPad 4. generasjon og nyere, iPod touch 6. generasjon og nyere

Virkning: En aktiveringslåst enhet kan manipuleres til å raskt vise Hjem-skjermen

Beskrivelse: Det var et problem med håndteringen av brukerinndata som førte til at en enhet viste Hjem-skjermen selv når den var låst for aktivering. Dette ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2017-2351: Hemanth Joseph, Sriram (@Sri_Hxor) fra Primefort Pvt. Ltd., Mohamd Imran

Oppføring oppdatert 21. februar 2017

Ytterligere anerkjennelser

WebKit-forsterking

Vi vil takke Ben Gras, Kaveh Razavi, Erik Bosman, Herbert Bos og Cristiano Giuffrida fra Vusec group hos Vrije Universiteit Amsterdam for hjelpen deres.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: