Bruk HIMS Smart Beetle-leselist med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch

Når du bruker en HIMS Smart Beetle-leselist med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruke følgende tastkommandoer.

For å sikre at leselisten bruker riktig tabell, må du kontrollere at du bruker den nyeste versjonen av iOS.

Navigering

VoiceOver-handling Tast på enhet
Aktiverer Hjem-knappen F4

Samhandling

VoiceOver-handling Tast på leselist
Dobbelttrykk på det markerte objektet Hentetast
Angre F3
Aktiverer utmatingstasten F2

Punktskrift

VoiceOver-handling Tast på enhet
Slå utvidet statusbeskrivelse av eller på Hentetast for status
Panorerer punktskriften mot venstre Rull til venstre
Panorerer punktskriften mot høyre Rull til høyre

Du finner den universelle listen over vanlige kommandoer Vanlige leselistkommandoer for VoiceOver.

Publiseringsdato: