Bruke en GW Braille Sense Plus-leselist på iPhone, iPad eller iPod touch

Når du bruker en GW Micro Braille Sense Plus 18- eller Braille Sense Plus 32-leselist med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruke følgende tastkommandoer.

Påse at du har nyeste versjon av iOS for å forsikre deg om at leselisten bruker den riktige tabellen.

Navigering

VoiceOver-handling Taster på enhet
Aktiverer Hjem-knappen F2

Samhandling

VoiceOver-handling Taster på enhet
Dobbeltklikker på det valgte elementet Hentetast
Angre F3
Aktiverer utmatingstasten F4

Punktskrift

VoiceOver-handling Taster på enhet
Slå utvidet statusbeskrivelse av eller på Hentetast for status
Panorerer punktskriften mot venstre Rull til venstre
Panorerer punktskriften mot høyre Rull til høyre

Les mer

Du finner den universelle listen over vanlige kommandoer i Vanlige leselistkommandoer for VoiceOver.

Publiseringsdato: