Bruk en Handy Tech Active Star 40 på iPhone, iPad eller iPod touch med VoiceOver

Når du bruker en Handy Tech Active Star 40-leselist med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruke følgende tastkommandoer.

For å sikre at leselisten bruker riktig tabell, må du kontrollere at du bruker den nyeste versjonen av iOS.

Samhandling

VoiceOver-handling Taster på enhet
Dobbeltklikker på det valgte elementet Hentetast
Aktiverer Slett-tasten Venstre opp + venstre ned
Aktiverer Retur-tasten Høyre opp + høyre ned

Punktskrift

VoiceOver-handling Taster på enhet
Slå utvidet statusbeskrivelse av eller på Hentetast for status
Panorerer punktskriften mot venstre Venstre opp eller høyre opp
Panorerer punktskriften mot høyre Venstre ned eller høyre ned

Les mer

Du finner den universelle listen over vanlige kommandoer i Vanlige leselistkommandoer for VoiceOver.

 

Publiseringsdato: