Oppgrader institusjonen din til Apple School Manager

Oppgrader til Apple School Manager for å fortsette å bruke Enhetsregistreringsprogrammet og Voluminnkjøpsprogrammet. Apples distribusjonsprogrammer vil fra og med 1. desember 2019 ikke lenger være tilgjengelig.

Hvis organisasjonen din allerede bruker utrullingsprogrammer fra Apple, som Enhetsregistreringsprogrammet eller Voluminnkjøpsprogrammet, må du oppgradere til Apple School Manager innen 1. desember 2019. 

Apple School Manager er en tjeneste du kan bruke for å kjøpe innhold, konfigurere automatisk enhetsregistrering gjennom MDM-løsningen din (administrasjon av mobile enheter) samt opprette kontoer for elever og ansatte. Apple School Manager er tilgjengelig på nettet og er utviklet for teknologiadministratorer, IT-administratorer, ansatte og instruktører.

Oppgrader til Apple School Manager

For å oppgradere logger du på deploy.apple.com eller school.apple.com med agentkontoen for Apples utrullingsprogrammer, og deretter følger du instruksjonene på skjermen.*

Når du oppgraderer, får Apple School Manager tilgang til følgende:

  • kontoer
  • påloggingsinformasjon for kontoer  
  • MDM-tjenere
  • MDM-enheter
  • tjenertokener
  • enhetsordrer
  • annet som er tilknyttet kontoen din 

Når du har oppgradert, bruker du Apple School Manager-portalen for å få tilgang til dataene dine. Du mister tilgangen til nettstedet for Apples utrullingsprogrammer etter oppgraderingen.

Velg et domene for administrerte Apple-ID-er

Når du har oppgradert til Apple School Manager, blir du bedt om å skrive inn skolens nettsted. Apple School Manager bruker skolens nettsted for de administrerte Apple-ID-ene dine. Hvis nettstedet for eksempel er www.myschool.edu, ser de administrerte Apple-ID-ene dine slik ut: student@appleid.myschool.edu.

Hvis domenet for nettstedet ditt er forskjellig fra e-postdomenet, kan du kanskje foretrekke å angi e-postdomenet i stedet. Apple School Manager-administrator kan endre standarddomene etter oppgradering.

Invitere kjøpere i Voluminnkjøpsprogrammet til å bli med i Apple School Manager

Skolen din kan ha én eller flere separate kontoer for Voluminnkjøpsprogrammet. Hvis skolen har disse kontoene, må du invitere dem separat fra brukerne dine etter at du har oppgradert til Apple School Manager. Finn ut hvordan du inviterer kjøpere i Voluminnkjøpsprogrammet til å bli med i Apple School Manager.

Rolleendringer for Apple School Manager

Apple School Manager introduserer noen endringer i rollene du tilordner brukerne dine.

Agent er nå administrator

I Apples utrullingsprogrammer var agent det høyeste nivået for administrativ tilgang. Agenter hadde mulighet til å godkjenne vilkårene og betingelsene for Apples utrullingsprogrammer på vegne av institusjonen. 

I Apple School Manager heter denne rollen nå administrator. Institusjonen kan ha opptil fem administratorer i Apple School Manager.

Administratorer er nå ledere

I Apples utrullingsprogrammer fantes det administratorer for Enhetsregistreringsprogrammet, Voluminnkjøpsprogrammet og Apple-ID for studenter-programmet. I Apple School Manager heter administratorer nå ledere.

Typen administrator en bruker blir endret til, avhenger av ansvarsområdet til vedkommende:

Roller i Apples utrullingsprogrammer

Roller i Apple School Manager

Administrator for Enhetsregistreringsprogrammet

Enhetsleder

Administrator for Voluminnkjøpsprogrammet

Innholdsleder

Administrator for Apple-ID for studenter-programmet

Personleder

Alle administratorer for Apples utrullingsprogrammer som kunne opprette andre administratorer, blir personledere i Apple School Manager.

Én bruker kan ha flere roller i Apple School Manager. Hvis brukeren var administrator for flere enn ett program, blir vedkommende tilordnet alle de gjeldende rollene i Apple School Manager. Administrator eller områdeansvarlig kan legge til, fjerne eller endre lederroller etter oppgraderingen.

Administrerte Apple-ID-er for alle roller

Når tidligere agenter og administratorer logger på Apple School Manager for første gang, endres Apple-ID-ene deres til administrerte Apple-ID-er. Hvis kontoene deres ikke tidligere ble konfigurert med tofaktorautentisering, bør de gjøre det nå. 

Les mer

*For å oppgradere til Apple School Manager trenger du en Mac med Safari-versjon 8 eller nyere, eller en PC med Microsoft Edge-versjon 25.10 eller nyere.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: