Overfør til Apper og bøker i Apple School Manager og Apple Business Manager

Før du overfører kontoer til Apper og bøker, må du gjennomgå denne informasjonen.

Hva er nytt

Med Apper og bøker i Apple School Manager og Apple Business Manager kan du bruke følgende funksjoner:

Overfør utilordnede lisenser

Del lisenser

  • Del lisenser mellom kjøpere som har tilgang til samme plassering.

Forenklet kjøp

  • Utforsk og kjøp innhold direkte fra Apper og bøker-delen i Apple School Manager og Apple School Business. Du kan vise alle lisensene som er kjøpt for eller overført til plasseringene dine, på ett sted. Administrer kreditt for voluminnkjøpsprogrammet (VPP) og oppdater faktureringsinformasjon under Innstillinger.

Klargjør organisasjonen for overføring til Apper og bøker

Bruk informasjonen under for å klargjøre for overføring.

Bekreft støtte for MDM (Mobile Device Management) for Apper og bøker

Før du overfører, må du kontakte MDM-leverandøren for å bekrefte at de støtter de nye Apper og bøker-funksjonene.

Inviter VPP-kjøpere

Hvis du har kjøpere med eksisterende VPP-kontoer som ennå ikke finnes i Apple School Manager eller Apple School Business, inviterer du dem til organisasjonen din før du overfører til Apper og bøker.

Overfør kun én kjøper per plassering

Du får en bedre overføringsopplevelse ved å overføre kun én kjøper per unike plassering. Du kan gjøre dette på én av følgende måter:

  • Ved å begrense kontotilgang i Apple School Manager eller Apple Business Manager til den passende plasseringen for hver kjøper.
  • Ved å dirigere hver bruker til den bestemte plasseringen de bør velge.

Hvis hver enkelt kjøper overføres til en unik plassering, flyttes alle lisenser (både tilordnede og utilordnede) til Apper og bøker.

Hvis tilordnede lisenser ikke overføres

Kun utilordnede lisenser blir overført til en plassering hvis følgende skjer:

  • Lisenser kjøpes eller overføres til en plassering før kjøpere overfører til den nye plasseringen.
  • Noen laster ned plasseringens token før den første brukeren overfører til den.
  • En ny innholdsansvarlig opprettes i en plassering etter at en annen bruker har valgt Apper og bøker.
  • Flere kjøpere overføres til samme plassering.

Hvis tilordnede lisenser ikke overføres, forblir de knyttet til kjøperens gamle token, som skal forbli opplastet til MDM med den nye plasseringstokenet. Når du opphever tilordningen mellom en app og det gamle tokenet, kan du overføre lisensene til en plassering i Innstillinger > Apper og bøker i Apple School Manager eller Apple Business Manager.

Innledende overføring

Alle lisenser som flyttes under overføring, tilknyttes tokenet til den nye plasseringen de flyttes til. Alle tilordnede lisenser som ikke flyttes under overføring, forblir tilknyttet kjøperens eldre token. Alle token som er tilknyttet lisenser, må være lastet opp i MDM.

Plasseringsbaserte token

Apper og bøker benytter plasseringsbaserte token. Alle lisenser som er kjøpt for eller overført til en plassering, tilknyttes tokenet for den plasseringen.* Eldre token fra VVP-portalen er kontobaserte token. Kjøpere har tilgang til token for alle plasseringene sine i Apper og bøker-delen under Innstillinger i Apple School Manager eller Apple Business Manager. Det holder at én person laster opp plasseringstoken til MDM. Eldre token er ikke lenger nødvendige når alle er flyttet til en plassering. 

Overfør alle VPP-kjøpere

Når du er klar til å overføre til Apper og bøker i Apple School Manager eller Apple Business Manager, bør alle kjøpere overføres samtidig. Hver kjøper må overføre sin egen konto. Klikk på Kom i gang i Apper og bøker-delen av Apple School Manager eller Apple Business Manager for å overføre, og velg deretter den passende overføringsplasseringen.

Når alle kjøpere er overført, kan du dra full nytte av de nye funksjonene.

Hvis organisasjonen din bestemmer seg for ikke å bruke Apper og bøker, kan VPP-kjøpere fortsette å bruke den eldre VPP-portalen på vpp.itunes.apple.com.

* Tilordnede boklisenser kan ikke flyttes og forblir tilordnet en bruker.

Publiseringsdato: