Om administrerte Apple-ID-er for utdanning

Finn ut hvordan du bruker den administrerte Apple-ID-en som utdanningsinstitusjonen har tilordnet til deg.

Denne artikkelen er ment for brukere som har administrerte Apple-ID-er. Hvis du er IT-administrator, kan du lese mer om hvordan du oppretter og bruker administrerte Apple-ID-er med Apple School Manager

Utdanningsinstitusjonen din kan opprette administrerte Apple-ID-er for instruktører og elever til bruk i utdanningen. Administrerte Apple-ID-er er unike for institusjonen din og separate fra Apple-ID-er som du oppretter selv. Du kan tilknytte den administrerte Apple-ID-en din til den samme e-postadressen og telefonnummeret som du bruker til den personlige Apple-ID-en din. I motsetning til personlige Apple-ID-er, er det IT-administrator som administrerer tjenestene som den administrerte Apple-ID-en har tilgang til.

Sjekk funksjonstilgjengelighet

Skolen din eller distriktet ditt kan bruke administrerte Apple-ID-er til å logge på en delt iPad og for å få tilgang til Apple-tjenester. Disse tjenestene inkluderer iCloud, iTunes U og Skolearbeid, og du kan samarbeide i Pages, Numbers og Keynote med andre brukere i organisasjonen din. Administrerte Apple-ID-er inkluderer også 200 GB iCloud-lagring.

For å opprettholde fokus på utdanning, er disse tjenestene deaktivert for administrerte Apple-ID-er: 

 • App Store-kjøp
 • iTunes Store-kjøp
 • Book Store-kjøp
 • HomeKit-tilkoblede enheter
 • Apple Pay
 • Finn iPhone
 • Finn Mac
 • Finn vennene mine
 • iCloud Mail
 • iCloud-nøkkelring (nøkkelringobjekter er likevel lagret og gjenopprettet på delte iPad-enheter)
 • iCloud Familiedeling
 • FaceTime (dette er av som standard, men institusjonen kan slå det på)
 • iMessage (dette er av som standard, men institusjonen kan slå det på)

Ettersom administrerte Apple-ID-er ikke kan foreta kjøp, tilordner administratorer innhold til den administrerte Apple-ID-en din eller til de tilordnede enhetene dine.

Ikke alle tjenester er tilgjengelig i alle land eller regioner.

Om brukernavn og passord

Når institusjonen har opprettet kontoen din, kan du bruke den administrerte Apple-ID-en din. Den administrerte Apple-ID-en din kan inneholde navnet på institusjonen din eller «appleid». ID-en din kan for eksempel se slik ut: johnappleseed@appleid.myschool.edu.

Det er administrator av Apple School Manager som konfigurerer navnet på kontoen din. Hvis det er en feil med brukernavnet ditt, eller hvis du må endre kontoinformasjonen, må du kontakte administratoren til institusjonen.

Opprett passordet ditt

Når du logger på den administrerte Apple-ID-en for første gang, bruker du det midlertidige passordet du fikk av instruktøren eller administratoren. Når du har logget på, blir du bedt om å angi et nytt passord. Du må fullføre passordoppsettet før du kan logge på enkelte Apple-tjenester, som for eksempel iTunes U eller kredittportalen til Voluminnkjøpsprogrammet (VPP).

Hvis du er en overordnet, en instruktør eller en ansatt, logger du på appleid.apple.com på Macen eller iOS-enheten for å konfigurere passordet. Du må bruke et standard passord som inkluderer åtte eller flere tall og bokstaver.

Hvis du er elev, kan du bruke et sekssifret eller firesifret passord i stedet for et standardpassord. Skolens administrator avgjør hvor kompleks passordet må være. Logg på en delt iPad eller logg på iCloud på en skoleenhet for å konfigurere passordet ditt. 

Tilbakestille passordet

I motsetning til personlige Apple-ID-er, er det administrator som tilbakestiller passordet ditt. Følg denne fremgangsmåten for å opprette et nytt passord:

 1. Kontakt administratoren din for å få et midlertidig passord.
 2. Bruk det midlertidige passordet til å logge på en delt iPad eller logge på iCloud på enheten din. Hvis rollen din har tilgang, kan du eventuelt logge på Apple School Manager med det midlertidige passordet ditt.
 3. Opprett et nytt passord.

Administrerte Apple-ID-passord kan ikke tilbakestilles fra Apple-ID-kontosiden eller iforgot.apple.com.

Logge på med en administrert Apple-ID

For å logge på enheter som er konfigurert med Apple School Manager, bruker du den administrerte Apple-ID-en og passordet. For å logge på enheter som ikke er konfigurert med Apple School Manager, følger du fremgangsmåten for rollen din:

 • Elever: Bruk den administrerte Apple-ID-en, passordet og en sekssifret verifiseringskode. Det er skolen eller administratoren din som gir deg denne koden, og den utløper etter ett år.
 • Overordnede, instruktører eller andre ansatte: Bruk den administrerte Apple-ID-en og passordet med tofaktorautentisering.

Administratortilgang til kontoen din

Institusjonen som utsteder den administrerte Apple-ID-en, eier kontoen. IT-administratorene dine kan få tilgang til kontoen din når som helst og gjøre følgende endringer:

 • Begrense tilgang til kontoen din
 • Fjerne kontoen din
 • Oppdatere kontoinformasjon

Sjekk policyen som administrator, overordnede eller instruktører har for personlig bruk av administrerte Apple-ID-er.

Oppdatere kontoinformasjon

Hvis du er overordnet, instruktør eller en annen ansatt, bruker du Apple-ID-kontosiden til å administrere og oppdatere kontoinformasjonen din. For å endre godkjente enheter må du være administrator, overordnet eller instruktør.

Hvis du er elev, må du få en administrator til å oppdatere kontoinformasjonen din. 

Publiseringsdato: