Om administrerte Apple-ID-er for utdanning

Finn ut hvordan du bruker den administrerte Apple-ID-en som utdanningsorganisasjonen har tilordnet til deg.

Denne artikkelen er ment for brukere som har administrert Apple-ID. Hvis du er IT-administrator, kan du lese mer om hvordan du oppretter og bruker administrerte Apple-ID-er med Apple School Manager

Utdanningsorganisasjonen din kan opprette administrerte Apple-ID-er for instruktører og elever til bruk i utdanningen. Administrerte Apple-ID-er er unike for organisasjonen og skiller seg fra Apple-ID-er som du kan opprette på egen hånd. Du kan tilknytte den administrerte Apple-ID-en din til den samme e-postadressen og telefonnummeret som du bruker til den personlige Apple-ID-en din. I motsetning til personlige Apple-ID-er, er det IT-administrator som administrerer tjenestene som den administrerte Apple-ID-en har tilgang til.

Sjekk funksjonstilgjengelighet

Skolen din eller distriktet ditt kan bruke administrerte Apple-ID-er til å logge på en delt iPad og for å få tilgang til Apple-tjenester. Disse tjenestene inkluderer iCloud og Skolearbeid, og du kan samarbeide i Pages, Numbers og Keynote med andre brukere i organisasjonen din. Administrerte Apple-ID-er inkluderer også 200 GB iCloud-lagring.

For å opprettholde fokus på utdanning er disse tjenestene deaktivert for administrerte Apple-ID-er: 

 • App Store-kjøp
 • iTunes Store-kjøp
 • Book Store-kjøp
 • HomeKit-tilkoblede enheter
 • Apple Pay
 • Hvor er?
 • iCloud Mail
 • iCloud-nøkkelring (nøkkelringobjekter er likevel lagret og gjenopprettet på delte iPad-enheter)
 • iCloud Familiedeling
 • Game Center

Ettersom administrerte Apple-ID-er ikke kan foreta kjøp, tilordner administratorer innhold til den administrerte Apple-ID-en din eller til de tilordnede enhetene dine.

Administratorer kan aktivere eller deaktivere følgende tjenester for administrerte Apple-ID-er:

 • FaceTime
 • iMessage
 • Deling av bilder og Pages-, Numbers- og Keynote-dokumenter i eller utenfor organisasjonen
 • Slå opp andre administrerte Apple-ID-er i organisasjonen
 • Muligheten til å be om en kopi av dataene som er tilknyttet den administrerte Apple-ID-en din

Ikke alle tjenester er tilgjengelig i alle land eller regioner.

Om brukernavn og passord

Når organisasjonen har opprettet kontoen din, kan du bruke den administrerte Apple-ID-en din. Den administrerte Apple-ID-en kan inneholde organisasjonsnavnet eller «appleid». ID-en din kan for eksempel se slik ut: johnappleseed@appleid.myschool.edu. Hvis organisasjonen din aktiverer forent autentisering, kan du bruke Azure AD-brukernavnet og passordet ditt som den administrerte Apple-ID-en din.

Organisasjonens Apple School Manager-administrator konfigurerer kontonavnet. Hvis det er en feil i brukernavnet ditt eller du må endre kontoinformasjonen, kontakter du organisasjonens administrator.

Opprett passordet ditt

Når du logger på den administrerte Apple-ID-en for første gang, bruker du det midlertidige passordet du fikk av instruktøren eller administratoren. Når du har logget på, blir du bedt om å angi et nytt passord. Du må fullføre passordoppsettet før du kan logge på enkelte Apple-tjenester, som for eksempel kredittportalen til Voluminnkjøpsprogrammet (VPP).

Hvis du er en overordnet, en instruktør eller en ansatt, logger du på appleid.apple.com på Macen eller iOS-enheten for å konfigurere passordet. Du må bruke et standard passord som inkluderer åtte eller flere tall og bokstaver.

Hvis du er elev, kan du bruke et sekssifret eller firesifret passord i stedet for et standardpassord. Skolens administrator avgjør hvor kompleks passordet må være. Logg på en delt iPad eller logg på iCloud på en skoleenhet for å konfigurere passordet ditt. 

Tilbakestill passordet

I motsetning til personlige Apple-ID-er, er det administrator som tilbakestiller passordet ditt. Følg denne fremgangsmåten for å opprette et nytt passord:

 1. Kontakt administratoren din for å få et midlertidig passord.
 2. Bruk det midlertidige passordet til å logge på en delt iPad eller logge på iCloud på enheten din. Hvis rollen din har tilgang, kan du eventuelt logge på Apple School Manager med det midlertidige passordet ditt.
 3. Opprett et nytt passord.

Administrerte Apple-ID-passord kan ikke tilbakestilles fra Apple-ID-kontosiden eller iforgot.apple.com.

Logge på med en administrert Apple-ID

For å logge på enheter som er konfigurert med Apple School Manager, bruker du den administrerte Apple-ID-en og passordet. For å logge på enheter som ikke er konfigurert med Apple School Manager, følger du fremgangsmåten for rollen din:

 • Elever: Bruk den administrerte Apple-ID-en, passordet og en sekssifret verifiseringskode. Det er skolen eller administratoren din som gir deg denne koden, og den utløper etter ett år.
 • Overordnede, instruktører eller andre ansatte: Bruk den administrerte Apple-ID-en og passordet med tofaktorautentisering.

Administratortilgang til kontoen din

Organisasjonen som utsteder den administrerte Apple-ID-en, eier kontoen. IT-administratorene dine kan få tilgang til kontoen din når som helst og gjøre følgende endringer:

 • begrense tilgang til kontoen din
 • fjerne kontoen din
 • oppdatere kontoinformasjonen din

Sjekk policyen som administrator, overordnede eller instruktører har for personlig bruk av administrerte Apple-ID-er.

Oppdater kontoinformasjonen din

Hvis du er overordnet, instruktør eller en annen ansatt, bruker du Apple-ID-kontosiden til å administrere og oppdatere kontoinformasjonen din. For å endre godkjente enheter må du være administrator, overordnet eller instruktør.

Hvis du er elev, må du få en administrator til å oppdatere kontoinformasjonen din. 

Publiseringsdato: