Slå på synstolking på Apple TV eller en smart-TV

Du kan slå på synstolking på Apple TV for å få beskrevet scener i videoer.

Hvis videoen du ser på, inkluderer synstolking, kan du finne dette i Lyd-menyen. Mens du ser en video:

  • Apple TV 4K og Apple TV HD: Dra ned på Touch-flaten på fjernkontrollen for å vise Info-panelet, og dra deretter til høyre for å se Lyd-panelet. Dra ned og velg alternativet du vil bruke.
  • Apple TV (3. generasjon): Hold nede Velg i tre sekunder for å vise Lyd-fanen. Velg alternativet du vil bruke. 
  • Smart TV-er: Mens du ser på en video i Apple TV-appen, trykker du på Ned-knappen på fjernkontrollen og velger deretter Lyd. Velg alternativet du vil bruke. 

Angi lydinnstillinger på Apple TV

Hvis du ønsker at videoer skal bruke synstolking som standard:

  1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet.
  2. Velg Synstolking.
    tvOS viser Synstolking uthevet i Tilgjengelighet-menyen.

Angi lydinnstillinger i Apple TV-appen på smart-TV-er

Du kan slå på synstolking som standard for Apple TV-appen på smart-TV-en eller en annen strømmeenhet: 

  1. I Apple TV-appen velger du Innstillinger i menylinjen.  
  2. Bla ned og velg Tilgjengelighet. 
  3. Velg Synstolking og slå dem på eller av. 

Finn ut mer

Det er ikke alle videoer som inkluderer synstolkingsspor. Se dokumentasjonen til videoen du bruker for å finne ut om den inkluderer disse funksjonene.

Noen apper fra tredjepart har tilpassede lydkontroller for videoer. Hvis du ikke ser lydkontroller når du ser en video fra en app, ser du i dokumentasjonen eller kontakter apputvikleren for å få mer informasjon. 

For å slå på synstolking på andre enheter velger du en enhet nedenfor og følger fremgangsmåten:

Les om hvordan du finner innhold med synstolking i iTunes Store.

Publiseringsdato: