Les og svar på meldinger med Apple Watch

Apple Watch trykker deg lett på håndleddet når du mottar en ny melding. Bare løft opp armen hvis du vil lese den og svare.

Lese en melding

For å åpne Meldinger trykker du på Digital Crown for å se alle appene dine. Deretter trykker du på Meldinger-symbolet. Du kan også åpne Meldinger fra Dock.

Hvis du får varsel om en melding, hever du håndleddet for å se den eller drar ned på klokkens overflate.

Svare på meldinger

For å svare ruller du til slutten av meldingen og velger et alternativ. Med de nyeste versjonene av watchOS og iOS kan du sende et svar du har angitt på forhånd, bruke Scribble eller ta opp et svar med mer. 

forhåndsinnstilte svar

For å bruke forhåndsinnstilte svar ruller du til slutten av meldingen og trykker på et svar. Du kan også opprette dine egne svar.

animert emoji med solbriller

For å sende en emoji eller en animert emoji trykker du på emoji-symbolet, drar til venstre eller høyre, og dreier deretter Digital Crown for å se flere alternativer. Trykk for å sende.

 

håndskrevet hilsen

For å sende en håndskrevet melding eller et klistremerke trykker du på emoji-symbolet, drar til høyre til Nylige, og trykker på en av disse. For å bruke en annen melding eller et annet klistremerke bruker du Meldinger på iPhone. 

Diktert melding på Apple Watch

For å ta opp en melding trykker du på mikrofonsymbolet, så sier du noe, og trykker Send eller Ferdig. Hvis du vil sende meldingen som tekst i stedet for lyd, må du endre innstillingene i Apple Watch-appen på iPhone. 

 

Rablet hilsen

Trykk Scribble for å skrive bokstaver eller ord på skjermen og la Apple Watch gjøre dem til tekst. Lær om Scribble

Send plassering-skjerm

Hvis du vil vise hvor du befinner deg på et kart, trykker du hardt på skjermen under en samtale, og deretter på Send posisjon.
 

Hjerteskisse

For å svare med en Digital Touch trykker du på Digital Touch-knappen, og deretter kan du se sende en skisse, et trykk, hjerteslaget ditt og mer til.

Tapback-alternativer på klokke

For å bruke Tapback dobbeltklikker du på en melding og trykker deretter for å velge et Tapback, som tommel opp eller et hjerte. 

Sende en ny melding

Du kan også be Siri om å lage en melding for deg. Du kan for eksempel si: «Hei Siri, fortell Johan at jeg er der om 20 minutter.» Senk armen for å sende. Du kan også bruke denne fremgangsmåten:

  1. Trykk på Digital Crown for å åpne Hjem-skjermen, og trykk på Meldinger-appen.
  2. Trykk hardt på skjermen og trykk deretter på Ny melding. 
  3. Trykk på Legg til kontakt. Du kan trykke på en kontakt på listen som vises, trykke på legg til kontakt-symbolet for å se flere kontakter eller trykke mikrofon-symbolet for å søke etter noen eller diktere et telefonnummer.
  4. Lag meldingen. 

Lage et nytt ferdig svar

Slik tilpasser du et svar:

  1. Åpne Apple Watch-appen på iPhone og trykk på Min klokke-fanen.
  2. Gå til Meldinger > Standardsvar.
  3. Trykk på et standardsvar for å endre det.

Trykk på Rediger for å fjerne et standardsvar eller endre rekkefølgen. 

Skjermbilde av standardsvar

Slette en samtale

Sveip mot venstre i samtalen og trykk på Kast.

Meldinger-skjerm

Få hjelp

Publiseringsdato: