Bruk Notater på iPhone, iPad og iPod touch

Med Notater kan du skrive ned tanker, lage sjekklister, skissere ideer med mer. Og med iCloud kan du holde notatene dine oppdaterte på alle enhetene dine.

Notater-symbolet

Kom i gang

 • Sørg for at iPhone, iPad eller iPod touch har den nyeste versjonen av iOS eller iPadOS.
 • For å bruke de nyeste funksjonene i Notater må du sørge for at du har konfigurert Notater med iCloud eller har notater lagret lokalt på enheten. Mange Notater-funksjoner fungerer ikke med andre e-postleverandører.

iPhone som viser hvordan du lager et notat i Notater-appen 

Lag nye notater

 1. Åpne Notater.
 2. Trykk på Skriv ny-knappen Komponer-knapp, og lag deretter notatet.
 3. Trykk på Ferdig. 

Den første linjen i notatet blir tittelen. For å endre formateringsstilen til den første linjen går du til Innstillinger > Notater > Start nye notater med, og velg deretter et alternativ.

Du kan også raskt få tilgang til Notater fra Kontrollsenter. Gå til Innstillinger > Kontrollsenter, og legg til Notater. Åpne deretter Kontrollsenter og trykk på Notater, for å opprette et notat. Eller du kan bare be Siri om å «Opprette et nytt notat».

 

Gjør mer med Notater

Med Notater kan du feste toppnotatene dine, tegne, lage sjekklister, skanne og signere dokumenter og legge til vedlegg – som bilder, videoer eller nettlenker. 

Fest et notat

iPhone som viser hvordan du fester et notat i Notater-appen.

Fest favorittnotatene dine eller de viktigste notatene for å gjøre det lettere å finne dem. For å feste et notat sveiper du til høyre over notatet. Deretter slipper du opp fingeren. Eller gå til notatet, trykk på Mer-knappen Mer-knapp, og trykk deretter på Fest-knappen Gul knappenål-knapp. For å oppheve festingen av et notat sveiper du til høyre over notatet igjen.

Formater notater

iPhone som viser hvordan du formaterer et notat i Notater-appen.

Når du er i et notat, trykker du på tabellknappen Formatering-symbol for en tabell. eller formateringsknappen Formatering-symbol for titler og overskrifter i Notater-appen. for å legge til en tabell, tittel, overskrift eller punktliste. Du kan også trykke på og holde inne Formatering-symbol for titler og overskrifter i Notater-appen. for å raskt åpne en liste med formateringsalternativene.

Legg til vedlegg

iPhone som viser hvordan du legger til et vedlegg i Notater-appen.

For å legge til noe fra en annen app, for eksempel et sted eller et nettsted, trykker du på Del-knappen Del-knapp i appen du vil dele fra. Trykk på Notater-appen, velg notatet du vil legge til et vedlegg i, og trykk på Lagre.

Legg til bilder eller videoer

iPhone som viser hvordan du legger til et bilde eller en video i et notat i Notater-appen.

For å legge til et bilde eller en video trykker du på et notat, og deretter trykker du på Kamera-knappen Kamera-knapp. Trykk på Ta bilde eller video for å opprette et nytt bilde eller video, eller Velg bilde eller video for å legge til et eksisterende bilde eller en eksisterende video. Trykk på Bruk bilde eller Bruk video, eller trykk på Legg til for å legge til et eksisterende bilde eller en eksisterende video. Du kan også skanne dokumenter og legge dem til i notatene dine.

iPhone som viser hvordan du oppretter en mappe i Notater-appen. 

Opprett mapper

 1. Hvis du er i Notater-listen, trykker du på pilen Gul pil for å gå tilbake til forrige skjermbilde. for å se Mapper-listen din.
 2. Trykk på Ny mappe-knappen i Mapper-listenNy mappe-symbol.
 3. Velg hvor du vil legge til mappen. For å opprette en undermappe drar du mappen som du vil gjøre til en undermappe, til hovedmappen. Den flyttes under hovedmappen og rykkes inn.
 4. Gi mappen et navn, og trykk på Lagre.

iPhone som viser hvordan du flytter et notat til en annen mappe i Notater-appen.

 

Flytt et notat til en annen mappe

 1. Hvis du er i et notat, trykker du på pilen Gul pil for å gå tilbake til forrige skjermbilde. for å gå tilbake til Notater-listen.
 2. I Notater-listen trykker du på Mer-knappen Mer-knapp, og deretter trykker du på Velg notater.
 3. Trykk på notatene du vil flytte. 
 4. Trykk på Flytt, og velg mappen du ønsker å flytte dem til.

iPhone som viser hvordan notater ser ut i Gallerivisning. 

Se notatene dine i Gallerivisning

Gallerivisning gir deg en ny måte å se notatene dine på. Dermed er det enklere enn noensinne å finne notatet du leter etter. Åpne en mappe eller en liste med notater, trykk på Mer-knappen Mer-knapp, og trykk deretter på Vis som galleri.

Slik sorterer du notater inni mapper:

 1. Gå til mappen du vil sortere.
 2. Trykk på Mer-knappen Mer-knapp, og trykk deretter på Sorter notater etter. 
 3. Velg hvordan du vil sortere notatene.

Hvis du vil sortere alle notatene dine automatisk, går du til Innstillinger > Notater og trykker på Sorter notater etter. Deretter velger du hvordan du vil sortere notatene dine.

 

Søke etter et notat eller vedlegg

For å søke etter et bestemt notat trykker du bare på søkefeltet og skriver inn det du leter etter. Du kan søke etter både maskin- og håndskrevne notater. Søk kan gjenkjenne hva som er i bildene i notatene dine. Hvis du for eksempel søker på «sykkel», får du opp alle bildene dine som inneholder sykler. Søket kan også finne spesifikk tekst i skannede dokumenter eller bilder, som kvitteringer eller regninger.

For å søke etter noe i et bestemt notat velger du notatet, trykker på Mer-knappen Mer-knapp, og deretter trykker du på Finn i notat og skriver inn det du søker etter.

Du kan også søke etter vedlegg. Mens du er i en Notater-liste trykker du på Mer-knappen Mer-knapp, og deretter trykker du på Vis vedlegg. Hvis du vil gå til notatet med vedlegg, kan du røre og holde på miniatyrbildet av vedlegget, og så trykke på Vis i notat.

Lag notater umiddelbart fra den låste skjermen

Du kan bruke en Apple Pencil med en kompatibel iPad til å lage notater umiddelbart fra låseskjermen, eller du kan fortsette der du slapp på det siste notatet ditt. Hvis du vil endre disse innstillingene, går du til Innstillinger > Notater. Deretter trykker du på «Åpne notater fra låst skjerm» og velger et alternativ.

Trykk på den låste skjermen med Apple Pencil, og opprett notatet ditt. Det du oppretter, blir automatisk lagret i Notater.

Hold notatene sikre

Med Notater-appen kan du låse alle notatene du vil holde privat fra andre som kan bruke enheten din. Avhengig av enheten din, kan du bruke Face ID, Touch ID eller et passord for å låse og låse opp notatene dine.

Finn ut mer om å holde notatene dine sikre med passordbeskyttelse.

Slett et notat

 1. Sveip til venstre over notatet i Notater-listen.
 2. Trykk på papirkurven Papirkurv-knappen.

Du kan også åpne notatet, trykke på Mer-knappen Mer-knapp, og deretter trykke på Slett.

For å gjenopprette et slettet notat går du til Mapper-listen og trykker på Nylig slettet. Trykk på notatet du vil beholde, trykk i notatet og trykk så på Gjenopprett. Finn ut hva du skal gjøre hvis du mangler notater.

Konfigurer Notater med iCloud

Du kan bruke iCloud til å oppdatere notatene på alle enhetene dine. Hvis du vil konfigurere Notater med iCloud, går du til Innstillinger > [ditt navn] > iCloud, og så slår du på Notater. Du ser notatene dine på alle Apple-enhetene du har logget på med samme Apple-ID.

Finn ut mer om Notater

Publiseringsdato: