Bruk Notater på iPhone, iPad og iPod touch

Bruk Notater for skrive ned tanker, lage sjekklister, skissere ideer og mer. Og med iCloud kan du holde notatene dine oppdaterte på alle enhetene dine.

Kom i gang

 • Sørg for at iPhone, iPad eller iPod touch har den nyeste versjonen av iOS.
 • For å bruke de nyeste funksjonene i Notater må du sørge for at du har konfigurert Notater med iCloud eller har notater lagret lokalt på enheten. Mange Notater-funksjoner fungerer ikke med andre e-postleverandører.
 • Hvis du har tegninger i Notater, sørg for at de er oppdatert, slik at du kan bruke de nyeste funksjonene.

Lag nye notater

Du kan lage et nytt notat direkte i Notater-appen. Eller du kan be Siri starte et for deg.

Lag notater manuelt

Åpne Notater. Trykk på  for å skrive notatet. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig. Den første linjen i notatet blir tittelen.

Be Siri om å starte et notat

Trenger du å lage et notat raskt? Bare be Siri om å «Opprette et nytt notat.» Så forteller du Siri det du ønsker at notatet skal inneholde.

 

Slett eller fest notater

For å slette et notat, trykk på  eller sveip til venstre over notatet i Notater-listen, og trykk deretter på Slett.

For å gjenopprette et slettet notat går du til Mapper-listen og trykker på Nylig slettet. Trykk på notatet du vil beholde, trykk i notatet og trykk så på Gjenopprett. Finn ut hva du skal gjøre hvis du mangler notater.

For å feste et notat sveiper du til høyre over notatet. Deretter slipper du opp fingeren. Hvis det er det første notatet du har festet, vises det et festesymbol øverst i Notater-listen. For å oppheve festingen av et notat sveiper du til høyre over notatet igjen.

Gjør mer med Notater

Med Notater kan du tegne, opprette sjekklister, skanne og signere dokumenter og legge til vedlegg – som bilder, videoer og weblinker.

Opprett sjekklister

Trykk i notatet og trykk så på . Skriv inn listen din, og trykk på den tomme sirkelen for å fullføre en oppgave. Du kan også sortere elementene slik at avmerkede elementer automatisk havner nederst, sveipe for å rykke inn og mer. Finn ut mer om å opprette gjøremålslister med Notater.

Formater notater

Hvis du ønsker å legge til tabeller, overskrifter eller punktlister, trykker du i et notat. Deretter trykker du på  eller . På iPhone eller iPod touch trykker du på Ferdig når du er ferdig. Du trenger ikke å trykke på Ferdig på iPad.

Legg til vedlegg

For å legge til noe fra en annen app, som et sted i Kart eller et nettsted i Safari, trykk på  i appen du vil dele fra. Trykk på Notater-appen, velg notatet du vil legge til et vedlegg i, og trykk på Lagre. Du kan legge til vedlegget i et nytt notat eller i et eksisterende et.

Legg til bilder eller videoer

For å legge til et bilde eller en video trykker du i et notat. Deretter trykker du på . Du kan trykke på Bildebibliotek for å legge til et eksisterende bilde eller en video, eller du kan trykke på Ta bilde eller video for å legge til et nytt element. Trykk på Ferdig, Bruk bilde eller Bruk video.

 

Opprett mapper og organiser notatene dine

Du kan opprette mapper og undermapper for å organisere notatene dine. Slik gjør du det:

 1. Hvis du er i Notater-listen, kan du trykke på Tilbake-pil for å se Mapper-listen.
 2. I Mapper-listen trykker du på Ny mappe.
 3. Velg hvor du vil legge til mappen. For å opprette en undermappe drar du mappen som du vil gjøre til en undermappe, til hovedmappen. Den flyttes under hovedmappen og rykkes inn.
 4. Gi mappen et navn, og trykk på Lagre.

 


 

Flytt et notat til en annen mappe:

 1. Hvis du er i et notat, trykker du på Tilbake-pil for å se Notater-listen.
 2. I Notater-listen trykker du på Rediger  og deretter Velg notater.
 3. Trykk på notatene du vil flytte. 
 4. Trykk på Flytt til, og velg mappen du ønsker å flytte dem til.

Se notatene dine i Gallerivisning

Med iOS 13 gir Gallerivisning deg en ny måte å se notatene dine på. Dermed er det enklere enn noensinne å finne notatet du leter etter. Bare trykk på  for å se notatene dine som visuelle miniatyrbilder. Trykk på  på nytt for å se notatene dine på en liste.

Slik sorterer du notater inni mapper:

 1. Gå til mappen du vil sortere.
 2. Sveip ned på skjermen til du ser Søk-feltet.  
 3. Trykk på Sorter etter felt, og velg hvordan du vil sortere notatene. Du kan sortere hver mappe etter opprettelsesdato, redigeringsdato eller tittel.

Hvis du vil sortere alle notatene dine automatisk, går du til Innstillinger > Notater og trykker på Sorter notater etter. Deretter velger du hvordan du vil sortere notatene dine.

Søke etter et notat eller vedlegg

For å søke etter et spesifikt notat går du til toppen av Notater-listen og trykker på søkefeltet. Deretter skriver du inn hva du ser etter. Du kan søke etter både maskin- og håndskrevne notater. Og med iOS 13 kan søket til og med gjenkjenne innholdet i bildene i notatene dine. Hvis du for eksempel søker på «sykkel», får du opp alle bildene dine som inneholder sykler. Søket kan også finne spesifikk tekst i skannede dokumenter, som kvitteringer eller regninger.

Hvis du vil søke i et spesifikt notat, velger du notatet du vil søke i, trykker på  og blar til du ser Søk i notat. Deretter skriver du inn det du vil søke etter.

Du kan også søke etter vedlegg. Trykk på  i øvre høyre hjørne, og trykk på Vis vedlegg. Hvis du vil gå til notatet med vedlegg, kan du røre og holde på miniatyrbildet av vedlegget, og så trykke på Vis i notat.

Lag notater umiddelbart fra den låste skjermen

Du kan bruke en Apple Pencil med en kompatibel iPad til å lage notater umiddelbart fra låseskjermen, eller du kan fortsette der du slapp på det siste notatet ditt. Hvis du vil endre disse innstillingene, går du til Innstillinger > Notater. Deretter trykker du på "Åpne notater fra låst skjerm" og velger et alternativ.

Trykk på den låste skjermen med Apple Pencil, og opprett notatet ditt. Det du oppretter, blir automatisk lagret i Notater.

Hold notatene sikre

Med Notater-appen kan du låse alle notatene du vil holde privat fra andre som kan bruke enheten din. Avhengig av enheten din kan du bruke Face ID, Touch ID eller et passord for å låse og låse opp notatene dine.

Finn ut mer om å holde notatene dine sikre med passordbeskyttelse.

Konfigurer Notater med iCloud

Du kan bruke iCloud til å oppdatere notatene på alle enhetene dine. Hvis du vil konfigurere Notater med iCloud, går du til Innstillinger > [ditt navn] > iCloud, og så slår du på Notater. Du ser notatene dine på alle Apple-enhetene du har logget på med samme Apple-ID.

Finn ut mer om Notater

Publiseringsdato: