Bruk Notater på iPhone, iPad og iPod touch

Bruk Notater for skrive ned tanker, lage sjekklister, skissere ideer og mer. Og med iCloud kan du holde notatene dine oppdaterte på alle enhetene dine.

Kom i gang

 • Sørg for at iPhone, iPad eller iPod touch har den nyeste versjonen av iOS.
 • For å bruke de nyeste funksjonene i Notater må du sørge for at du har konfigurert Notater med iCloud eller har notater lagret lokalt på enheten. Mange Notater-funksjoner fungerer ikke med andre e-postleverandører.

Lag nye notater

Du kan lage et nytt notat direkte i Notater-appen. Eller du kan be Siri starte et for deg.

Lag notater manuelt

Åpne Notater. Trykk på Nytt notat-symbol, og legg inn notatet. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig. Den første linjen i notatet blir tittelen.

Be Siri om å starte et notat

Trenger du å lage et notat raskt? Bare be Siri om å «Opprette et nytt notat.» Så forteller du Siri det du ønsker at notatet skal inneholde.

 

Slett eller fest notater

For å slette et notat trykker du på Slett-symbolet eller sveiper til venstre over notatet i Notater-listen.

For å gjenopprette et slettet notat går du til Mapper-listen og trykker på Nylig slettet. Trykk på notatet du vil beholde, trykk i notatet og trykk så på Gjenopprett.

For å feste et notat sveiper du til høyre over notatet. Deretter slipper du opp fingeren. Hvis det er det første notatet du har festet, vises det et festesymbol øverst i Notater-listen. For å oppheve festingen av et notat sveiper du til høyre over notatet igjen.

Gjør mer med Notater

Med Notater kan du skanne og signere dokumenter, opprette sjekklister, legge til vedlegg, sette inn bilder eller videoer og tegne skisser.

Opprett sjekklister

Trykk i notatet og trykk så på . Skriv inn listen din, og trykk på den tomme sirkelen for å fullføre en oppgave.

Formater notater

Hvis du ønsker å legge til tabeller, overskrifter eller punktlister, trykker du i et notat. Deretter trykker du på  eller . På iPhone eller iPod touch trykker du på Ferdig når du er ferdig. Du trenger ikke å trykke på Ferdig på iPad.

 

Legg til vedlegg

For å legge til noe fra en annen app, for eksempel en plassering i Kart eller et nettsted i Safari, trykker du på Del-symbolet i appen du vil dele noe fra. Trykk deretter på Legg til i Notater > Velg notat, og velg notatet du vil legge til et vedlegg i. Deretter trykker du på Lagre. Du kan legge til vedlegget i et nytt notat eller i et eksisterende et.

Legg til bilder eller videoer

For å legge til et bilde eller en video trykker du i et notat. Deretter trykker du på . Du kan trykke på Bildebibliotek for å legge til et eksisterende bilde eller en video, eller du kan trykke på Ta bilde eller video for å legge til et nytt element. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig eller Bruk bilde eller video.

 

Søke etter et notat eller vedlegg

For å søke etter et spesifikt notat går du til toppen av Notater-listen og trykker på søkefeltet. Deretter skriver du inn hva du ser etter.

Hvis du må søke i et spesifikt notat, velger du notatet du ønsker å søke i, og deretter trykker du på Delesymbol og på Finn i notat.

Du kan også søke etter vedlegg. Trykk på Vedlegg i nettleser-symbolet nederst til venstre for å se bilder, videoer, skisser, skanninger, nettsteder og dokumenter du har lagt til i notatene dine. Hvis du vil gå til notatet med vedlegg, kan du røre og holde på miniatyrbildet av vedlegget, og så trykke på Vis i notat.

 

Skann dokumenter i Notater

Med iOS 11 og nyere kan du skanne dokumenter i Notater og legge til signatur eller signere et dokument manuelt. Du kan også legge til en signatur eller signere et dokument med en Apple Pencil og en kompatibel iPad.

Slik skanner du dokumenter:

 1. Åpne et notat, eller lag et nytt.
 2. Trykk på  og deretter på Skann dokumenter.
 3. Plassér dokumentet foran kameraet på enheten din.
 4. Hvis enheten er i Automatisk-modus, blir dokumentet skannet automatisk. Hvis du må skanne manuelt, trykker du på  eller en av volumknappene.
 5. Dra hjørnene for å justere skanningen slik at den får plass på siden. Deretter trykker du på Behold skannet fil.
 6. Du kan legge til flere skanninger i dokumentet, eller trykk på Lagre når du er ferdig.

Slik signerer du dokumenter:

 1. Trykk på dokumentet i notatet.
 2. Trykk på Del-symbolet og deretter på Merking.
 3. For å legge til signaturen din trykker du på og deretter på . For å signere dokumentet manuelt velger du et verktøy. Deretter signerer du med fingeren eller en Apple Pencil med en kompatibel iPad.

Lag notater umiddelbart fra den låste skjermen

Du kan bruke en Apple Pencil med en kompatibel iPad til å lage notater umiddelbart fra den låste skjermen, eller du kan fortsette der du slapp i det siste notatet ditt. Hvis du vil endre disse innstillingene, går du til Innstillinger > Notater. Deretter trykker du på "Åpne notater fra låst skjerm" og velger et alternativ.

Trykk på den låste skjermen med Apple Pencil, og opprett notatet ditt. Det du oppretter, blir automatisk lagret i Notater.


Organiser notater

For å holde notatene dine organisert kan du sortere notatene etter opprettelsesdato, endringsdato eller alfabetisk. Du kan også lagre notater i forskjellige mapper.

Sorter Notater-listen:

 1. Gå til Innstillinger > Notater.
 2. Trykk på Sorter notater etter.
 3. Velg hvordan du vil sortere notatene.

Opprett en ny mappe:

 1. Hvis du er i Notater-listen, kan du trykke på Tilbake-pil for å se Mapper-listen.
 2. I Mapper-listen trykker du på Ny mappe.
 3. Velg hvor du vil legge til mappen.
 4. Gi mappen et navn, og trykk på Lagre.

Flytt et notat til en annen mappe:

 1. Hvis du er i et notat, trykker du på Tilbake-pil for å se Notater-listen.
 2. I Notater-listen trykker du på Rediger.
 3. Trykk på notatene du vil flytte. 
 4. Trykk på Flytt til, og velg mappen du ønsker å flytte dem til.

Del notater

Del et notat umiddelbart når du trykker på Del-symbolet øverst i notatet, og velg hvordan du vil dele det.

Du kan også invitere andre til å bli med å jobbe i et notat, slik at dere kan samarbeide om for eksempel handlelister, prosjektnotater, reiseplaner og så videre. Finn ut mer om å samarbeide med andre på et notat.

Hold notatene sikre

Med Notater-appen kan du låse alle notatene du vil holde privat fra andre som kan bruke enheten din. Med Notater brukes ett enkelt passord til alle notatene du vil beskytte, på alle enhetene dine. Og hvis du har en iPhone eller iPad med Touch ID, kan du bruke fingeravtrykket ditt til å åpne de låste notatene dine. Finn ut mer om hvordan du holder notatene dine sikre med passordbeskyttelse.

Konfigurer Notater med iCloud

Du kan bruke iCloud til å oppdatere notatene på alle enhetene dine. Hvis du vil konfigurere Notater med iCloud, går du til Innstillinger > [ditt navn] > iCloud, og så slår du på Notater. Du ser notatene dine på alle Apple-enhetene du har logget på med samme Apple-ID.

Publiseringsdato: