Bruke en Baum VarioUltra-leselist med VoiceOver

Når du bruker en Baum VarioUltra-leselist med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruke følgende tastkommandoer.

Følgende enhetsspesifikke tastkommandoer kan brukes på disse leselistene:

  • Baum VarioUltra 20
  • Baum VarioUltra 40

Påse at du har nyeste versjon av iOS for å forsikre deg om at leselisten bruker den riktige tabellen.

Navigering

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Flytt til forrige objekt Styrespak venstre eller D1 
Flytt til neste objekt Styrespak høyre eller D4 
Gå til den første objektet D1 + D2 + D3 
Gå til det siste objektet D4 + D5 + D6 
Gå til statuslinjen D2 + D3 + D4 
Gå til Varslingssenter D4 + D6 
Gå til Kontrollsenter D2 + D5
Aktiverer Tilbake-knappen hvis den finnes D1 + D2 

Rulling

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Rull én side til venstre D2 + D4 + D6 
Rull én side til høyre D1 + D3 + D5
Rull én side opp D3 + D4 + D5 + D6
Rull én side ned D1 + D4 + D5 + D6

Rotor

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Gå til forrige objekt ved hjelp av rotorinnstilling Styrespak opp eller D3
Gå til neste objekt ved hjelp av rotorinnstilling Styrespak ned eller D6 
Velg forrige rotorinnstilling D2 + D3 
Velg neste rotorinnstilling D5 + D6 

Samhandling

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Dobbelttrykk på det valgte objektet Hentetast
Marker objektet under fingeren Trykk på styrespak eller D3 + D6 
Aktiverer Hjem-knappen D1 + D2 + D5
Aktiverer Slett-tasten D1 + D4 + D5 
Aktiverer Retur-tasten D1 + D5 
Aktiverer Volum opp-tasten D3 + D4 + D5
Aktiverer Volum ned-tasten D1 + D2 + D6
Aktiverer utmatingstasten D1 + D4 + D6 

Lesing

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Les siden, og begynn fra markert objekt D1 + D2 + D3 + D5 
Les siden, og begynn øverst D2 + D4 + D5 + D6 
Tal sidenummer eller rader som skal vises D3 + D4

Redigering

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Velg alle  D2 + D3 + D5 + D6
Marker tekst D2 + D5 + D6 
Opphev markering av tekst D2 + D3 + D5
Tabulator D2 + D3 + D4 + D5 
Shift Tab D1 + D2 + D5 + D6 
Klipp ut D1 + D3 + D4 + D6 
Kopier D1 + D4 
Lim inn D1 + D2 + D3 + D6
Angre D1 + D3 + D5 + D6 
Utfør likevel D2 + D3 + D4 + D6
Endre etikett på et objekt D1 + D2 + D3 + D4 + D + D6

Kontroll

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Slå skjermteppe av og på D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6
Sett tale på pause eller fortsett D1 + D2 + D3 + D4
Slå tale av eller på D1 + D3 + D4 
Start VoiceOver-hjelp D1 + D3

Punktskrift

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Slå utvidet statusbeskrivelse av eller på Hentetast for status 
Panorer punktskriften til venstre D2
Panorer punktskriften til høyre D5
Vis eller skjul kunngjøringslogg D1 + D3 + D4 + D5 
Neste utdatamodus D1 + D2 + D4 + D5 
Neste inndatamodus D2 + D3 + D6

Les mer

Du finner den universelle listen over vanlige kommandoer i Vanlige punktskriftkommandoer for VoiceOver.

 

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: