Lad iPhone med Smart Battery Case

Smart Battery Case beskytter og lader iPhone slik at du får mer tid til å bruke enheten. Les om hvordan du bruker Smart Battery Case.

Lad Smart Battery Case

Før du begynner å bruke Smart Battery Case, må du oppdatere iPhone til den nyeste versjonen av iOS. Sørg også for at du lader Smart Battery Case før du bruker det.

 1. Koble Lightning-til-USB-kabelen som fulgte med iPhone, til Lightning-kontakten på dekselet.
 2. Koble den andre enden av kabelen til en Apple USB-strømadapter, og koble deretter adapteren til et strømuttak. For raskest mulig lading kan du bruke en Apple USB-C-strømadapter som gir minst 18 watt med strøm.
 3. Du vil se et gult statuslys mens dekselet lades. Når dekselet er fulladet, vil du se et grønt statuslys.

Ta dekselet på og av

Ta dekselet på ved å trekke toppen av dekselet og skyve inn iPhone. Når du setter iPhone i et Smart Battery Case som har batterilading, lades iPhone automatisk.

Ta dekselet av ved å trekke toppen av dekselet bakover og skyve iPhone oppover. Skyv oppover – ikke mot deg – slik at du ikke skader kontakten.

Sjekk ladenivået

Når du fester iPhone til dekselet, vises ladestatusen på den låste skjermen. Statusen vises også når du kobler dekselet til eller fra strømforsyningen. Hvis du allerede har festet iPhone til dekselet, kan du se ladestatusen i Dagsoversikt på iPhone.

Låst skjerm

 

Dagsoversikt

 

Lad dekselet og iPhone

 1. Med dekselet festet til iPhone kobler du Lightning-til-USB-kabelen som fulgte med iPhone, til Lightning-kontakten på dekselet.
 2. Koble den andre enden av kabelen til en Apple USB-strømadapter, og koble deretter adapteren til et strømuttak. For raskest mulig lading kan du bruke en Apple USB-C-strømadapter som gir minst 18 watt med strøm.

Når iPhone ikke er i dekselet, vil du se et grønt statuslys når dekselet er fulladet, eller et gult statuslys når dekselet lader.

Hvis du har Smart Battery Case for iPhone XS eller iPhone XS Max, kan du lade det trådløst med Qi-sertifisert ladetilbehør.

Du kan også lade Smart Battery Case uten iPhone.

Få hjelp

Følg trinnene nedenfor hvis Smart Battery Case ikke vil lade, lader sakte,* hvis den ikke vil lade iPhone, eller hvis du ikke kan bruke et tilbehør mens du bruker Smart Battery Case.

Hvis Smart Battery Case ikke vil lade eller lader sakte

Følg denne fremgangsmåten. Prøv å lade på nytt etter hvert trinn:

 1. Koble Lightning-til-USB-kabelen fra strømforsyningen, og koble den til igjen.
 2. Hvis iPhone er festet til dekselet, fjerner du dekselet. Prøv deretter å lade iPhone og dekselet hver for seg.
 3. Hvis du har folie, et klistremerke eller en etikett på baksiden av iPhone, må du fjerne dette.
 4. Fest dekselet på nytt.

Hvis du bruker en Qi-sertifisert trådløs ladeplate til å lade Smart Battery Case for iPhone XS eller iPhone XS Max, må du sørge for at det ikke er noe mellom dekselet og den trådløse ladeplaten. Du må også sentrere Apple-logoen – på baksiden av Smart Battery Case – på ladeplaten. Eller plasser iPhone der produsenten anbefaler det. 

* Det tar lengre tid å lade både iPhone og Smart Battery Case enn det gjør å lade iPhone alene.

Hvis iPhone ikke vil lade

Følg denne fremgangsmåten. Prøv å lade på nytt etter hvert trinn:

 1. Sørg for at du har den nyeste versjonen av iOS.
 2. Hvis du har koblet tilbehør til dekselet, kobler du fra tilbehøret.
 3. Omstart iPhone.
 4. Ta av dekselet.
 5. Fest iPhone til dekselet på nytt.

Hvis du ikke kan bruke tilbehør når du bruker Smart Battery Case

Hvis du ikke kan bruke Apple- eller Made for iPhone-tilbehør med Smart Battery Case, følger du denne fremgangsmåten:

 1. Koble fra tilbehøret, og koble det til igjen.
 2. Omstart iPhone.
 3. Ta iPhone ut av dekselet og ta dekselet på igjen.

Finn ut mer

 • Smart Battery Case er tilgjengelig for iPhone 6, iPhone 6s og iPhone 7, iPhone XS og iPhone XS Max. Smart Battery Case er ikke kompatibelt med iPhone 8 eller iPhone X.
 • Hvis du trenger mer hjelp med Smart Battery Case, kan du kontakte Apple-kundestøtte.
 • Det kan hende at Smart Battery Case blir litt varmere mens den lader. For å forlenge batteriets levetid hvis batteriet blir for varmt, kan programvare begrense lading over 80 prosent. Smart Battery Case vil lade igjen når temperaturen faller. Prøv å flytte Smart Battery Case til en kjøligere plassering.
 • Smart Battery Case lader ikke trådløst mens det er koblet til USB. Hvis Smart Battery Case er koblet til en datamaskin med USB, eller hvis det er koblet til en USB-strømadapter, vil Smart Battery Case lades gjennom USB-tilkoblingen.
Publiseringsdato: