Lad Siri Remote eller Apple TV Remote

Finn ut hvordan du lader Siri Remote eller Apple TV Remote.1

Når fjernkontrollen må lades, vises et varsel på TV-en. Du kan når som helst sjekke fjernkontrollens lading. Bare gå til Innstillinger > Fjernkontroller og enheter > Fjernkontroll.

Lad fjernkontrollen

Det tar ca. to og en halv time å lade Siri Remote helt opp, og du kan fortsette å bruke fjernkontrollen mens den lades. Det finnes to måterå lade fjernkontrollen på: 

  • Koble den til datamaskinen med den medfølgende Lightning-til-USB-kabelen.
  • Koble den til et vegguttak med en USB-strømadapter fra Apple, for eksempel den som fulgte med iPhone eller iPad. USB-strømadapter fra Apple følger ikke med Apple TV.

Du kan ikke lade fjernkontrollen fra Apple TV.

  1. Apple TV 4K og Apple TV HD leveres med den samme fjernkontrollen overalt. I land og regioner som støtter Siri, kalles fjernkontrollen Siri Remote. Andre steder kalles den Apple TV Remote. Siri fungerer på begge fjernkontrollene så lenge Apple TV 4K eller Apple TV HD er konfigurert med et språk og et land eller en region som støtter Siri.
  2. Batteriet i fjernkontrollen er ikke tilgjengelig for brukere. For mer informasjon kan du gå til kundeservicesiden for dette produktet.
Publiseringsdato: