Få hjelp med iCloud-bilder på en Windows-PC

Les om hvordan du bruker iCloud-bilder eller Min bildestrøm med Windows-PC-en, laster opp og laster ned bilder og videoer slik at du kan vise dem på Apple-enhetene dine, og sletter de du ikke lenger vil ha.

Før du begynner

Dette trenger du for å bruke iCloud-bilder på en PC:

Min bildestrøm er ikke tilgjengelig på iCloud for Windows 10 eller nyere. Hvis du vil vite mer, kan du sjekke systemkravene for iCloud.

Hvordan ser jeg bildene og videoene jeg har lastet opp til iCloud-bilder fra PC-en min?

Når du har lastet opp bildene fra PC-en til iCloud-bilder, kan du vise og administrere bildene og videoene i Bilder-appen på iCloud.com og på Apple-enhetene.

Hvordan laster jeg ned alle bildene og videoene til Windows-PC-en?

Når du har slått på iCloud-bilder på alle enhetene dine, blir alle nye bilder og videoer du legger til i biblioteket, automatisk lastet ned til PC-en. Du kan også laste ned bildene og videoene etter år.

Hvordan ser jeg status for opplastingen eller nedlastingen?

Når du har lastet ned iCloud for Windows, kan du legge det til på statuslinjen for å se fremdriften til iCloud-opplastinger og -nedlastinger. Klikk på iCloud-symbolet i systemstatusfeltet til Windows på PC-en. Du må kanskje klikke på Vis skjulte symboler i systemstatusfeltet for å se iCloud.

Hva lastes ned automatisk?

Nye bilder og videoer lastes automatisk ned til PC-en i C:\Brukere\navnet ditt\Mine bilder\iCloud-bilder\Nedlastinger. Du kan endre plasseringen for nedlastinger i bildealternativene for iCloud.

Jeg endret et bilde eller en video på Apple-enheten, men ser ikke endringen på PC-en

iCloud-bilder på Windows-PC-en laster ned bildene én gang. Hvis du redigerer bilder etter at de er lastet ned til PC-en, blir ikke den redigerte versjonen lastet ned igjen. Hvis du vil lagre den redigerte versjonen på PC-en, kan du laste ned enkeltbilder og -videoer fra iCloud.com eller laste dem ned etter år.

 1. Åpne et Filutforsker-vindu.
 2. Klikk på iCloud-bilder under Favoritter.
 3. Klikk på Last ned bilder.
 4. Velg hvilket år du vil laste ned, og klikk på Last ned.

Hvis du redigerer et bilde på PC-en som du allerede har lastet opp til iCloud-bilder, kan du endre filnavnet for bildet og laste det opp til iCloud-bilder igjen.

Jeg har lagt til bilder i Min bildestrøm, men de finnes ikke på enhetene mine

Hvis du har lagt inn bilder i iCloud på en PC, men ikke finner dem på iPhone, iPad eller iPod touch, følger du disse trinnene:

 1. Trykk på Innstillinger > Wi-Fi på iPhone, iPad eller iPod touch. Sørg for at Wi-Fi er på, og at iOS-enheten er koblet til internett. Få hjelp hvis du ikke kan koble til Wi-Fi på iPhone, iPad eller iPod touch.
 2. Trykk på Innstillinger > [navnet ditt] > iCloud på iPhone, iPad eller iPod touch. Hvis du bruker iOS 10.2 eller eldre, går du til Innstillinger > iCloud. Sørg for at du er logget på med samme Apple-ID som du bruker til iCloud for Windows.
 3. Åpne iCloud for Windows, og klikk på Valg ved siden av Bilder. Slå på Min bildestrøm.
 4. Lukk og åpne iCloud for Windows på nytt.
 5. Start datamaskinen på nytt.

Når du slår på iCloud-bilder på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac, vises bildene du legger til fra PC-en, i Alle bilder-albumet.

Hvis du fremdeles ikke ser bildene dine på iOS-enheten, kopierer du bildene til Opplastinger-mappen.

Kopiere bilder til Opplastinger-mappen for bilder

Du kan også kopiere bilder fra en mappe på PC-en til Opplastinger-mappen for bilder i iCloud.

 1. Åpne et Filutforsker-vindu (Windows 8 og nyere) eller Windows Utforsker-vindu (Windows 7).
 2. Gå til Favoritter > iCloud-bilder.
 3. I et annet vindu åpner du mappen der du for øyeblikket lagrer bildene som du vil legge til i Min bildestrøm.
 4. Velg bildene du vil legge til.
 5. Dra og slipp dem til Opplastinger-mappen i iCloud-bilder.

Hva har skjedd med Min bildestrøm-mappen?

Når du har slått på iCloud-bilder på PC-en, blir Min bildestrøm automatisk slått av. Hvis du vil sende nye bilder til enheter som ikke bruker iCloud-bilder, kan du slå på Min bildestrøm igjen i iCloud-bildevalg.

Når du bruker både iCloud-bilder og Min bildestrøm, kan du se Min bildestrøm-bilder når du går til Bilder > iCloud-bilder > Nedlastinger.

Hvordan sletter jeg bilder og videoer i iCloud-bilder?

Hvis du vil slette bilder og videoer, kan du fjerne dem i Bilder-appen på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac, og på iCloud.com.

Når du sletter bilder og videoer fra Apple-enheten eller på iCloud.com, blir de ikke slettet fra PC-en. Og når du sletter bilder eller videoer på PC-en, blir de ikke slettet fra iCloud-bilder.

Jeg ser ikke de nye kommentarene mine i et delt album, eller jeg ser kommentarer som er slettet

Hvis du har lagt inn kommentarer til bilder og videoer i et delt album og du ikke finner dem, eller hvis du har slettet kommentarer og likevel ser dem, følger du disse trinnene:

 1. Sjekk at enheten er tilkoblet internett. Du må koble til internett for å legge til en kommentar.
 2. Sjekk systemstatussiden for å se om det finnes problemer knyttet til Bilder.
 3. Undersøk om antall kommentarer er det samme på iOS-enheten som på Mac eller PC-en.

Hvis du har internett-forbindelse og et bilde eller en video har forskjellig antall kommentarer på enhetene dine, prøver du disse trinnene:

 1. Åpne iCloud for Windows. 
 2. Klikk på Valg ved siden av Bilder, og fjern markeringen for Delte albumer.
 3. Klikk på OK > Bruk.
 4. Vent omtrent ett minutt og klikk på Valg igjen.
 5. Velg Delte albumer > OK > Bruk.
 6. Åpne Min bildestrøm.
 7. Dobbeltklikk på det delte albumet, og klikk på Kommentarer.
 8. Sjekk kommentarene til bildet eller videoen.

Hvordan håndterer iCloud-bilder RAW-bilder?

iCloud-bilder lagrer alle RAW-bilder med innebygde JPEG-er i originalformatene. Du kan vise miniatyrversjoner på Mac, eller du kan laste dem ned og redigere dem på Mac eller PC.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: