Bruke Smart Keyboard med iPad Pro

Finn ut hvordan du kobler til og bruker Smart Keyboard. 

Du må ha en iPad Pro for å kunne bruke Smart Keyboard.Koble til iPad Pro

Koble Smart Keyboard til iPad Pro med Smart Connector, som har tre små magnetiske kontakter. Smart Connector er på den øverste kanten av Smart Keyboard og på siden av iPad Pro.

I motsetning til Bluetooth-tastaturer trenger du ikke å sammenkoble eller slå på Smart Keyboard. Du trenger kun å sørge for at tastaturet er tilkoblet og i skriveposisjon.

Støtte opp iPad Pro

Du kan bruke Smart Keyboard som støtte for iPad Pro på to måter: 

Skriv

Slå sammen Smart Keyboard til en trekant med tastaturet foran iPad Pro.
 

Se på

Slå sammen Smart Keyboard til en trekant med tastaturet bak iPad Pro.
 

Hvis du vil bruke tastaturet, må iPad Pro være i sporet over talltastene og brettet i skriveposisjon.

Bruke tastatursnarveier

Det er flere tastatursnarveier du kan bruke til å utføre kommandoer.

De fleste tastatursnarveier bruker Kommando ⌘-tasten, som en Mac. Hvis du er bedre kjent med et PC-tastatur, kan du merke deg at Kommando ⌘-tasten brukes på samme måte som Ctrl på en PC.

Tastatursnarveier

Hvis du vil se en liste over snarveier du kan bruke med en app, trykker du på og holder nede Kommando ⌘-tasten mens du bruker appen, eller på Hjem-skjermen.

Her er noen vanlige tastatursnarveier:

 • Hjem-knapp: Kommando-H 
 • Søk: Kommando-mellomrom
 • Bytt apper: Kommando-tabulator
 • Marker alt: Kommando-A
 • Klipp ut: Kommando-X
 • Kopier: Kommando-C
 • Lim inn: Kommando-V
 • Fet: Kommando-B
 • Kursiv: Kommando-I

Bytte fra Smart Keyboard til programvaretastatur

Det kan hende at du må bruke programvaretastaturet i stedet for Smart Keyboard til å gjøre ting som for eksempel å skrive inn aksenttegn eller bruke diktering. For å vise programvaretastaturet trykker du på pil ned på Smart Keyboard, og deretter trykker du på og holder nede  til programvaretastaturet vises. For å skjule tastaturet igjen trykker du på .

Finn ut mer om å bruke iOS-tastaturer.

Få hjelp

Hvis iPad Pro ikke finner Smart Keyboard eller meldingen «Tilbehøret støttes ikke» vises på iPad Pro, kontrollerer du at det ikke er rusk eller plast på Smart Connector-pinnene på tastaturet eller Smart Connector på iPad Pro. Du kan også prøve følgende:

 1. Sørg for at iPad Pro og Smart Keyboard er i skriveposisjon og at du har den nyeste versjonen av iOS.
 2. Fjern Smart Keyboard fra iPad Pro.
 3. Start iPad Pro på nytt.
 4. Koble til Smart Keyboard på nytt.
Publiseringsdato: