Bruke vekkerklokkemodus på Apple Watch

Du kan bruke Apple Watch som vekkerklokke mens den lader. 

Slå på vekkerklokkemodus*

Når du bruker vekkerklokkemodus*, viser Apple Watch dato og klokkeslett sammen med gjeldende ladestatus. Hvis du legger inn en alarm, vises den også på urskiven. Slik slår du på vekkerklokkemodus:

 1. Koble Apple Watch til laderen. Apple Watch forblir i vekkerklokkemodus mens den lader. 
 2. Hvis du vil se skjermen, trykker du på den, på Digital Crown eller på sideknappen, eller du kan berøre Apple Watch. Selv det å berøre eller banke lett i bordet kan fungere – prøv det.

Hvis du vil bruke Apple Watch mens den er i vekkerklokkemodus, kan du holde den med skjermen opp eller legge den på en flat overflate og trykke på Digital Crown eller sideknappen. 

Legge inn en alarm

Du kan be Siri om å legge inn en alarm for deg. Si noe lignende som «Still inn en alarm for kl. 7» eller «Vekk meg kl. 19.00». 

Du kan også legge inn en alarm fra iPhone og sende den til Apple Watch:

 1. Legg inn alarmen på iPhone.
 2. Åpne Apple Watch-appen på iPhone.
 3. Trykk på Min Apple Watch, trykk på Klokke, og slå deretter på Pushvarsler fra iPhone.

Alarmen på Apple Watch er ikke den samme som alarmene på iPhone. Når du legger inn en alarm, må du sørge for at Apple Watch og iPhone ikke er i lydløsmodus. Du kan bruke Apple Watch til å angi eller justere en alarm for vekkerklokkemodus:

 1. Åpne Alarmer-appen på Apple Watch.
 2. Trykk på Ny alarm. Trykk eventuelt på en eksisterende alarm og trykk på Endre tidspunkt.
 3. Trykk på timer eller minutter. Vri på Digital Crown for å justere tidspunktet.
 4. Trykk på Angi.

Når alarmen starter, gir Apple Watch fra seg en lyd, og teksten blir oransje. Trykk på sideknappen for å slå av alarmen. Hvis du vil slumre i 9 minutter, trykker du på Digital Crown.

Slå vekkerklokkemodus på eller av

 1. På Apple Watch åpner du Innstillinger-appen. 
 2. Trykk på Generelt > Vekkerklokkemodus.
 3. Trykk for å slå vekkerklokkemodus av eller på igjen.

 

* Vekkerklokkemodus kalles nattbordmodus i Storbritannia.

Publiseringsdato: