Om sikkerhetsinnholdet i QuickTime 7.7.7

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i QuickTime 7.7.7.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelige. Du finner mer informasjon om Apple Produktsikkerhet på nettstedet Apple Produktsikkerhet.

Finn ut mer om PGP-nøkkelen for Apple Produktsikkerhet under Slik bruker du PGP-nøkkelen for Apple Produktsikkerhet.

Der det er mulig brukes CVE-IDer som referanse til sårbarheter for ytterligere informasjon.

Finn ut mer om andre sikkerhetsoppdateringer på Sikkerhetsoppdateringer fra Apple.

QuickTime 7.7.7

 • QT Media Foundation

  Tilgjengelig for: Windows 7 og Windows Vista:

  Virkning: Behandling av en skadelig fil kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var flere problemer med skadet minne i QuickTime. Problemene ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-3661: G. Geshev som arbeider med HPs Zero Day Initiative

  CVE-2015-3662: kdot som arbeider med HPs Zero Day Initiative

  CVE-2015-3663: kdot som arbeider med HPs Zero Day Initiative

  CVE-2015-3664: Andrea Micalizzi (rgod) som arbeider med HPs Zero Day Initiative

  CVE-2015-3665: WanderingGlitch i HPs Zero Day Initiative

  CVE-2015-3666: Steven Seeley i Source Incite som arbeider med HPs Zero Day Initiative

  CVE-2015-3667: Ryan Pentney, Richard Johnson i Cisco Talos og Kai Lu ved Fortinets FortiGuard Labs

  CVE-2015-3668: Kai Lu ved Fortinets FortiGuard Labs

  CVE-2015-3669: kdot som arbeider med HPs Zero Day Initiative

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: