Konfigurer og bruk Hjem-appen

Slå på lysene, juster termostaten, eller opprett en stemning for å styre begge deler. Med Hjem-appen kan du enkelt administrere og styre produktene du bruker hjemme på en sikker måte – fra iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch eller Mac.

Konfigurer Hjem-appen. Når du har gjort det, kan du styre hjemmet ditt med Siri. Eller opprett automatiseringer og la Hjem-appen gjøre hele jobben. Legg til TV-ene og høyttalerne dine. Deretter kan du styre hva som spilles overalt i hjemmet ditt. Du kan dele kontrollen med familie og venner. Og få varslinger om aktiviteten i hjemmet ditt slik at du aldri går glipp av noe.

Kom i gang

*AirPlay 2-kompatible smart-TV-er fra Samsung støtter ikke HomeKit, og kan ikke legges til i Hjem-appen.

Legg til tilbehør

Bruk iOS-enheten for å legge til et tilbehør i Hjem-appen. Du kan ikke legge til tilbehør i Hjem-appen på Mac.  Før du konfigurerer tilbehøret ditt, må du sjekke disse tingene:

 • Sørg for at det er på og i nærheten.
 • Sjekk i tilbehørets brukerhåndbok om det krever ytterligere maskinvare for å fungere med HomeKit.

Følg deretter denne framgangsmåten:

 1. Åpne Hjem-appen, og trykk på Legg til tilbehør eller Legg til-symbolet.
 2. Skann den åttesifrede HomeKit-koden eller QR-koden på tilbehøret eller tilbehørets dokumentasjon med kameraet på iOS-enheten. Hvis du har iPhone 7 eller nyere og ser  på tilbehøret, holder du iPhone i nærheten av tilbehøret for å legge det til.
 3. Når tilbehøret ditt vises, trykker du på det. Hvis du blir spurt om du vil legge til tilbehør i nettverket, trykker du på Tillat.
 4. Navngi tilbehøret, og tilordne det et rom, slik at du kan identifisere det i Hjem-appen og styre det med Siri.
 5. Trykk på Neste, og deretter på Ferdig.

Finn ut hvordan du legger til HomePod, Apple TV eller AirPlay 2-kompatible smart-TV-er og høyttalere i Hjem-appen.

Noe tilbehør, for eksempel Phillips Hue-lys og Honeywell-termostater, krever ytterligere konfigurering med produsentens app.


 

Endre informasjon om tilbehøret ditt

Når du har lagt til tilbehøret med iOS-enheten, kan du redigere informasjonen for det på iOS-enheten eller Macen.

 • På iOS-enheten: Trykk og hold på et tilbehør, og trykk deretter på Innstillinger.
 • På Macen: Dobbeltklikk på et tilbehør, og klikk på Innstillinger.

Herfra kan du endre navnet på det og rommet der det er plassert. Aktiver Inkluder i favoritter for å få tilgang til og styre tilbehøret i Kontrollsenter, i Hjem-fanen og på Apple Watch. 

Du kan også sette tilbehøret sammen i grupper, for eksempel lys, for å styre dem som ett tilbehør.

Finn ut hvordan du sjekker statusen og får varsler for HomeKit-tilbehøret.

Via Kontrollsenter kan du styre opptil ni forskjellige tilbehør du legger til som favoritter.

     

Styr tilbehøret ditt

Du kan bruke Siri til å slå på og styre tilbehøret. Eller du kan styre det manuelt i Hjem-appen.

Slå et tilbehør på eller av:

 • På en iOS-enhet eller Apple Watch trykker du på et tilbehør.
 • På Macen klikker du på et tilbehør.

Finn og juster ekstrafunksjoner som for eksempel lysstyrke, farge og temperaturkontroller:

 • På iOS-enheten eller Apple Watch trykker og holder du på et tilbehør.
 • På Macen dobbeltklikker du på et tilbehør.

Ønsker du å styre hjemmet ditt når du ikke er der? Bare sett opp et hjemknutepunkt med HomePod, Apple TV eller iPad.

Opprett en stemning for å styre flere tilbehør samtidig

Med Stemninger kan du styre flere tilbehør samtidig. Du kan for eksempel opprette en stemning med navnet «Jeg er hjemme», som slår på alle lysene og låser opp ytterdøren – samtidig.

På iOS-enheten:

 1. I Hjem-appen trykker du på Legg til-symbolet øverst til høyre og trykker deretter på Legg til stemning.
 2. Velg en foreslått stemning. Eller opprett en egendefinert stemning, og gi deretter stemningen et navn.
 3. Trykk på Legg til tilbehør.
 4. Trykk på tilbehøret du vil legge til, og trykk deretter på Ferdig.
 5. Trykk og hold på et tilbehør for å justere innstillingene.  Trykk på Test stemningen for å forhåndsvise en stemning. Slå på Inkluder i favoritter for å få tilgang til stemningen i kontrollsenteret, Hjem-fanen og Apple Watch.
 6. Trykk på Ferdig.

På Mac:

 1. I Hjem-appen klikker du på Legg til-symbolet og deretter på Legg til stemning.
 2. Velg en foreslått stemning. Eller opprett en egendefinert stemning, og gi deretter stemningen et navn.
 3. Klikk på Legg til tilbehør.
 4. Klikk på tilbehøret du vil legge til, og trykk deretter på Ferdig.
 5. Dobbeltklikk på et tilbehør for å endre innstillingene. Klikk på Test stemningen for å forhåndsvise en stemning. Slå på Inkluder i favoritter for å få tilgang til stemningen i kontrollsenteret, Hjem-fanen og Apple Watch.
 6. Klikk på Ferdig.

Trykk eller klikk på en stemning for å aktivere den. Eller spør Siri. Hvis du setter opp et hjemknutepunkt, kan du også automatisere en stemning.

Hvis du vil legge til eller fjerne tilbehør fra en stemning på iOS-enheten, trykker og holder du på en stemning og trykker deretter på Innstillinger. På Mac dobbeltklikker du på et tilbehør og klikker deretter på Innstillinger.

Organisere tilbehør etter rom og soner

Organiser tilbehøret ditt etter rom for å hjelpe deg med å holde styr på hvor tilbehøret er plassert, og styre rommene med Siri. Du kan også gruppere rom i soner, for eksempel loft eller kjeller.

Legg til et rom

På iOS-enheten:

 1. Trykk på Rom-fanen, trykk på Rom-symbolet øverst til venstre, og trykk deretter på Rominnstillinger.
 2. Trykk på Legg til rom.
 3. Gi rommet et navn, og trykk på Lagre.

For å navigere mellom ulike rom trykker du på Rom-fanen nederst og sveiper til høyre eller venstre over skjermen.

På Mac:

 1. I menylinjen går du til Rediger > Rediger rom.
 2. Klikk på Rom.
 3. Klikk på Legg til rom.  
 4. Gi rommet et navn, klikk på Lagre, og klikk deretter på Ferdig.

For å navigere mellom de ulike rommene klikker du på Hjem-symbolet i verktøylinjen og velger deretter et rom. Eller gå til Rom-fanen, og sveip til venstre eller høyre med to fingre på styreflaten eller Magic Mouse.

Tilordne tilbehør til et rom

 • På iOS-enheten: Trykk og hold på et tilbehør, trykk på Innstillinger > Rom, velg et rom, og trykk på Ferdig.
 • På Mac: Dobbeltklikk på et tilbehør, og klikk på Innstillinger øverst til høyre. Klikk deretter på Rom, velg et rom, og klikk på Ferdig.

Organiser rom i en sone

Grupper rom sammen i en sone, for eksempel loft eller kjeller, slik at du enkelt kan styre ulike deler av hjemmet ditt med Siri.

På iOS-enheten:

 1. Trykk på Rom-fanen, trykk på Rom-symbolet øverst til venstre, og trykk deretter på Rominnstillinger.
 2. Trykk på et rom, f.eks. stuen.
 3. Trykk på Sone. Trykk på en foreslått sone, eller trykk på Opprett ny.
 4. Trykk på Ferdig.

På Mac:

 1. Velg Rediger > Rediger rom.
 2. Klikk på Rom, og klikk deretter på et rom.
 3. Klikk på Sone, og klikk deretter på en foreslått sone, eller klikk på Opprett ny.
 4. Klikk på Ferdig.

Slett hjemmet eller fjern tilbehør

Slik fjerner du et tilbehør fra Hjem-appen:

 • På iOS-enheten: Trykk og hold på et tilbehør, trykk på Innstillinger, og bla deretter til bunnen og trykk på Fjern tilbehør.
 • På Mac: Dobbeltklikk på et tilbehør, klikk på Innstillinger, og bla nedover og klikk på Fjern tilbehør.

Hvis du fjerner hjemmet ditt fra Hjem-appen, vil alle dataene, for eksempel tilbehør, stemninger, automasjoner og person er du har invitert til å styre hjemmet ditt, bli slettet. Du må også tilbakestille alt tilbehøret før du kan konfigurere det igjen. For å tilbakestille tilbehør kan du se etter en knapp, sjekke brukerveiledningen eller ta kontakt med produsenten.

For å slette hjemmet ditt og alle tilhørende data fra Hjem-appen:

 • På iOS-enheten: Trykk på Hjeminnstillinger-symbolet øverst til venstre, og bla deretter til bunnen og trykk på Fjern hjem.
 • På Mac: Gå til Rediger > Rediger hjem, og bla deretter til bunnen og klikk på Fjern hjem.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: