Bruk Digital Touch på Apple Watch

Med Digital Touch kan du sende skisser, prikker, hjerteslag, kyss med mer fra Apple Watch til venners Apple Watch eller iPhone.

Send en Digital Touch

For å sende en Digital Touch åpner du en melding, og deretter trykker du på Digital Touch-symbolet for å åpne tegnelerretet. Du kan tegne noe, sende kyss eller hjerteslag, eller vise følelser.

Send en skisse

Tegn på skjermen. Trykk på Farger for å bytte farge, og begynn deretter å tegne igjen. Slutt å tegne for å sende.

 

Send et trykk

Trykk én eller flere ganger på skjermen. Trykk på Farger for å bytte farge. Slutt å trykke for å sende. 

 

Send kyss

Trykk én eller flere ganger på skjermen med to fingre. Slutt å trykke for å sende. 

Send hjerteslag

Plasser to fingrer på skjermen til du ser og kjenner hjerteslagene dine. Løft for å sende.

 

Knus et hjerte

Plasser to fingrer på skjermen til du ser og kjenner hjerteslagene dine. Dra ned for å sende. 
 

Vis sinne

Trykk og hold inne én finger på skjermen til du ser en flamme. Løft for å sende. 
 

Se en Digital Touch

For å se (eller kjenne) en Digital Touch fra en venn trykker du på varslingen på Apple Watch eller iPhone. 

Hvis du trenger hjelp, må du sørge for at du og vennen din har de nyeste versjonene av iOS og watchOS.

Publiseringsdato: