Hvis Safari viser en tom side eller avsluttes på iPhone, iPad eller iPod touch

Hvis du ikke kan laste inn et nettsted eller en nettside, eller hvis Safari avslutter uventet, følger du denne fremgangsmåten.

Koble til et annet nettverk

Prøv å åpne et nettsted, som for eksempel www.apple.com/no, med mobildata. Hvis du ikke har mobildata, kan du prøve å koble til et annet Wi-Fi-nettverk og deretter prøve å laste nettstedet.

Start enheten på nytt

Slå av enheten og slå den på igjen. Slik gjør du det:

Slette nettsteddata

Du kan slette nettstedsdata av og til for å forbedre ytelsen til Safari. Hvis du fremdeles trenger hjelp, følger du denne framgangsmåten:

  1. Gå til Innstillinger > Safari.
  2. Trykk på Tøm logg og nettstedsdata.
  3. Trykk på Tøm logg og data for å bekrefte.

Få mer hjelp

Hvis problemet vedvarer og bare gjelder et bestemt nettsted eller en bestemt nettside, kontakter du utvikleren av nettstedet for å få mer hjelp.

Publiseringsdato: