Hvis du ikke kan sikkerhetskopiere eller gjenopprette Mac-maskinen med Time Machine

Undersøk disse tingene hvis du ser et varsel om at Time Machine ikke kan sikkerhetskopiere data, eller hvis du ikke kan velge sikkerhetskopidisken i Time Machine-valgene.

Systemkrav for Time Machine

Før du bruker Time Machine, trenger du en ekstern lagringsløsning (selges separat):

 • Ekstern harddisk koblet til en USB-, FireWire- eller Thunderbolt-port på Mac-maskinen 
 • Time Capsule eller macOS Server i nettverket 
 • Ekstern harddisk koblet til USB-porten på en AirPort Extreme-basestasjon (802.11ac) i nettverket
  Hvis sikkerhetskopidisken ikke er tilkoblet med en av disse metodene, er det ikke sikkert at Time Machine virker. Forhør deg med produsenten av enheten for å få informasjon om kompatibilitet og tilkobling.

Hvis oppsettet ditt oppfyller disse kravene, men du likevel ikke kan bruke Time Machine, må du kontrollere følgende:

Sjekk Mac-maskinen

 1. Kontroller at programvaren på Mac-maskinen er oppdatert.
 2. Omstart Mac-maskinen og se om problemet vedvarer.

Kontroller AirPort-basestasjonen

 1. Hvis du bruker en AirPort Time Capsule eller en stasjon som er koblet til en AirPort Extreme-basestasjon, må du kontrollere at AirPort-firmwaren er oppdatert
 2. Omstart basestasjonen og se om problemet vedvarer. Når du skal omstarte, kobler du basestasjonen fra nettstrømmen i fem sekunder og kobler den til igjen.

Sjekk nettverksforbindelsen

Hvis du sikkerhetskopierer til en tjener, AirPort Time Capsule eller til en stasjon som er koblet til en AirPort Extreme-basestasjon, må du kontrollere at Mac-maskinen er koblet til samme nettverk som sikkerhetskopidisken. Du kan velge trådløst nettverk fra Wi-Fi-statusmenyen

Sjekk sikkerhetskopien

Hvis du sikkerhetskopierer til en tjener, AirPort Time Capsule eller til en stasjon som er koblet til en AirPort Extreme-basestasjon, må du kontrollere at den gjeldende Time Machine-sikkerhetskopien ikke har noen problemer som kan hindre fremtidig sikkerhetskopiering:

 1. Klikk på Time Machine-menyen  i menylinjen samtidig som du holder nede Tilvalg-tasten på tastaturet, og velg deretter Verifiser sikkerhetskopier.
 2. Hvis Time Machine oppdager et problem med sikkerhetskopien, vises en melding med detaljer. Følg instruksjonene på skjermen.

Kontroller stasjonene

 • Hvis du bruker en stasjon som er koblet til en port på Mac-maskinen eller AirPort Extreme-basestasjonen, må du kontrollere at stasjonen er slått på.
 • Hvis du bruker en USB-hub eller en liknende enhet, kan du prøve å koble stasjonen direkte til Mac-maskinen eller basestasjonen.
 • Hvis du sikkerhetskopierer til en ekstern tredjeparts stasjon, undersøker du hos produsenten av stasjonen om stasjonens firmware er oppdatert.
 • Kontroller formateringen på stasjonen hvis du sikkerhetskopierer til en ekstern stasjon. Time Machine krever at en ekstern stasjon er formatert som en Mac-startdisk: Mac OS Extended (journalført) med en GUID-partisjonstabell (GPT). Hvis du velger en stasjon for bruk med Time Machine som er formatert annerledes, vil Mac-maskinen automatisk be deg om å slette den for Time Machine.
  Reformatering av en stasjon sletter all data som er lagret på stasjonen, så du må flytte viktige filer til en annen stasjon først.

Hvis stasjonen din allerede er formatert riktig, slår du av Time Machine og sjekker om det er problemer med den:

 • For å sjekke stasjonen til en AirPort Time Capsule, følger du trinnene for å verifisere en AirPort Time Capsule-stasjon.
 • For å sjekke en ekstern stasjon som er koblet til Mac-maskinen din, åpner du Diskverktøy fra Verktøy-mappen under Programmer-mappen. Deretter bruker du Førstehjelp-funksjonen i Diskverktøy for å verifisere stasjonen. Gjør dette for startdisken også.

Du kan slå Time Machine på igjen når stasjonene er verifisert eller reparert.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: