Bruk AirDrop på iPhone, iPad eller iPod touch

Med AirDrop kan du umiddelbart dele bilder, videoer, dokumenter og annet med andre Apple-enheter i nærheten.


Bruk AirDrop til å dele og motta innhold, som bilder og dokumenter, med andre Apple-enheter i nærheten.

Før du begynner

Før du begynner, sjekk dette:

 • Sørg for at personen du sender til, er i nærheten og innenfor Bluetooth- og Wi-Fi-rekkevidde.
 • Sjekk at du og personen du sender til, har slått på Wi-Fi og Bluetooth. Slå av Delt Internett hvis noen av dere har dette slått på.
 • Sjekk om personen du sender til, har mottaksinnstillingene for AirDrop satt til Kun kontakter. Hvis dette er tilfelle, og du er i kontaktlisten deres, trenger de e-postadressen din eller telefonnummeret ditt på kontaktkortet for at AirDrop skal fungere.
 • Hvis du ikke er i kontaktlisten deres, må de angi mottaksinnstillingene for AirDrop til Alle for å motta filen.

Du kan sette mottaksinnstillingene dine for AirDrop til Kun kontakter eller Ingen når som helst, slik at du kan kontrollere hvem som kan se enheten din og sende deg innhold i AirDrop.

Et bilde valgt for AirDrop

Del innhold med AirDrop

Bruk AirDrop til å dele innhold fra apper som Bilder, Safari, Kontakter med mer. Slik gjør du det:

 1. Åpne en app, trykk på Del eller  Del-symbolet. Hvis du deler et bilde fra Bilder-appen, kan du sveipe mot venstre eller høyre og velge flere bilder.
 2. Trykk på AirDrop-brukeren du vil dele innhold med. Eller du kan bruke AirDrop til å sende innhold mellom dine egne Apple-enheter. Ser du ikke en AirDrop-bruker eller den andre enheten din? Finn ut hva du kan gjøre.

iPhone-skjerm med forespørsel om å Godta eller Avslå et AirDrop-bilde

Motta innhold med AirDrop

Når noen deler innhold med deg med AirDrop, ser du et varsel med en forhåndsvisning av innholdet der kan du trykke Godta eller Avslå.

Hvis du trykker på Godta, får du innholdet i appen som det ble sendt fra. Bilder blir for eksempel vist i Bilder-appen, og nettsider åpnes i Safari. Appkoblinger åpnes i App Store, slik at du kan laste ned eller kjøpe appen.

Hvis du sender innhold til deg selv med AirDrop, for eksempel om du deler et bilde fra iPhone til Mac, ser du ikke et valg om å Godta eller Avslå. Innholdet sendes automatisk til den enheten. Bare sørg for at begge enhetene er logget på med samme Apple-ID.

Velg hvem som kan sende deg innhold i AirDrop

Velg hvem som kan se enheten din og sende deg innhold i AirDrop.

Gå til Innstillinger > Generelt > AirDrop. 
Alle valgt i AirDrop-innstillingene

 

Du kan også angi valg for AirDrop i Kontrollsenter. Slik gjør du det:

 1. På iPhone X eller nyere sveiper du ned fra øverst til høyre på skjermen for å åpne Kontrollsenter. På iPhone 8 eller tidligere sveiper du opp fra bunnen av skjermen.
 2. Trykk hardt eller trykk og hold på nettverksinnstillinger-kortet øverst til venstre.
  Kontrollsenter på iPhone
 3. Trykk på AirDrop AirDrop-symbolet.
 4. Velg et av disse alternativene:
  • Ingen: Du mottar ikke AirDrop-forespørsler. 
  • Kun kontakter: Kun kontaktene dine ser enheten din.
  • Alle: Alle iOS-enheter i nærheten som bruker AirDrop, ser enheten din.

Hvis du ser Ingen, og du ikke kan trykke for å endre det, går du til Innstillinger > Skjermtid > Innhold og personvern > Tillatte apper og sørger for at AirDrop er slått på.

Publiseringsdato: