Skrive ut fra Mac

Slik skriver du ut bilder og andre dokumenter til en tilkoblet skriver.

Slik skriver du ut et dokument

 1. Åpne objektet du vil skrive ut.
 2. Velg Skriv ut fra Fil-menyen, eller trykk på Kommando (⌘)-P.
  Skriv ut dialog
 3. Velg skriveren din fra lokalmenyen Skriver.
  Du må muligens vente en liten stund før skriveren vises. Hvis den ikke vises, kan du få hjelp med å løse skriverproblemer.
 4. Du kan endre utskriftsvalgene som vises, hvis det er nødvendig. Disse valgene er avhengige av skriveren din og programmet du skriver ut fra. Valg som for eksempel utskrift i sort og hvitt, tosidig utskrift og utskrift til en annen papirstørrelse eller medietype varierer avhengig av skriver og program. Klikk på Vis detaljer for å få flere valg, eller Skjul detaljer for å se færre valg. 
 5. Klikk på Skriv ut for å sende utskriftsjobben til utskriftskøen.

Slik administrerer du utskriftsjobber

Når du har klikket på Skriv ut, går utskriftsjobben direkte til utskriftskøen din, som sender jobben automatisk til skriveren. Slik åpner du utskriftskøen:

 • Klikk på skriversymbolet i Dock. Skriversymbolet vises når utskriftskøen inneholder jobber.
 • Eller gå til Apple-menyen > Systemvalg, og klikk på Skrivere og skannere. Velg skriveren fra listen, og klikk på Åpne utskriftskø.

Utskriftskø

Du kan foreta disse handlingene fra utskriftskøen:

 • Vis statusmeldinger for skriveren, som «Skriveren er ikke koblet til.»
 • Vis jobber som pågår, venter på utskrift, eller ikke kunne skrives ut på grunn av et problem med skriveren eller tilkoblingen.
 • Pause, gjenoppta eller slett jobber.
 • Vis innstillinger og annen informasjon om skriveren, som skriverens navn og nivå for forbruksmateriell.
 • Forhåndsvis dokumentet ved å dobbeltklikke på det eller velge det og trykke på mellomromstasten.

Les mer

Hvis du vil se mer informasjon, klikker du på spørsmåltegnet i utskriftsvinduet eller Skrivere og skannere-valg.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: