Hvis du ser aktiviteter dobbelt opp i iCloud-kalenderen din

Hvis du ser like kalendere eller hendelser på iPhone, iPad, iPod¬touch, Mac eller PC når du har konfigurert iCloud-kalender, kan du følge denne fremgangsmåten.

Skjul og vis kalendere på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac

Slik skjuler og viser du kalendere i Kalender-appen på iPhone, iPad og iPod touch:

 1. Trykk på Kalendere.
 2. Kryss av eller fjern krysset i ruten ved en kalender i listen for å hhv. vise eller skjule aktivitetene fra den aktuelle kalenderen.

Slik skjuler og viser du kalendere i Kalender-programmet på Mac:

 1. Velg Vis > Vis kalenderliste.
 2. Kryss av eller fjern krysset i ruten ved en kalender i listen for å hhv. vise eller skjule aktivitetene fra den aktuelle kalenderen. For å vise eller skjule hendelser fra alle kalendere trykker du på Kommando-tasten mens du hhv. krysser av eller fjerner krysset i ruten ved en hvilken som helst kalender.

Skjul og vis kalenderne for merkedager og bursdager

Slik skjuler og viser du merkedager og bursdager i Kalender-appen på iPhone, iPad eller iPod¬touch:

 1. Trykk på Høytider og Bursdager for å vise nasjonale helligdager og bursdagene til kontaktene dine sammen med aktivitetene dine.
 2. Marker eller fjern markeringen ved Vis merkedagskalender eller Vis bursdagskalender.

Slik skjuler og viser du merkedager og bursdager i Kalender-programmet på Mac:

 1. Velg Kalender > Valg, og klikk deretter på Generelt. 
 2. Marker eller fjern markeringen ved Vis bursdagskalender.

Hvis du ser flere bursdagshendelser for en kontakt på iPhone, iPad eller iPod¬touch, må du sjekke om du har mer enn ett kontaktkort for den aktuelle personen. Åpne Kontakter-appen, trykk på søkefeltet øverst, og skriv deretter inn navnet til kontakten. Hvis du får flere treff på samme kontakt, trykker du på kontakten, etterfulgt av Rediger for å endre, slette eller samle sammen kontaktinformasjonen deres.

Slett lokale kalendere på Mac eller en Windows-PC

Slik sletter du lokale kalendere på Mac:

 1. Lag en kopi av iCloud-kalenderinformasjonen din.
 2. Under På maskinen klikker du på kalenderen du vil slette. 
 3. Du kan slette kalenderen på to måter:
  • Velg Rediger > Slett.
  • Høyreklikk og velg Slett.

Slik sletter du lokale kalendere på PC:

 1. Lag en kopi av iCloud-kalenderinformasjonen din.
 2. Under Mine kalendere høyreklikker du på kalenderen du vil slette, og deretter klikker du på Slett kalender. Outlook lar deg ikke slette standardkalenderen, men du bør kunne fjerne andre kalendere som du har tillatelse til å slette.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: