Få hjelp med like iCloud-kalendere

Hvis du ser like kalendere på iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller PC når du har konfigurert iCloud-kalender, kan du følge denne fremgangsmåten.

Oppdater kalenderne dine

 • Åpne Kalender-appen på iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 7 eller nyere, og trykk så på Kalendere nederst på skjermen for å se listen med kalendere. Sveip nedover på listen for å oppdatere.
 • Åpne Kalender og velg Vis > Oppdater kalendere på Mac.
 • På en Windows-PC går du til Outlook-verktøylinjen og klikker på Oppdater-knappen under iCloud.

Hvis du fremdeles ser like kalendere, finner du problemet nedenfor for å få hjelp.

Fjerne like kalendere på Mac

Hvis du vil skjule eller slette like kalendere i Kalender-programmet på Mac, følger du denne fremgangsmåten.

Skjule kalendere på Mac

 1. Åpne Kalender. Hvis du ikke får en liste over kalenderne dine, klikker du på Kalendere-knappen oppe i venstre hjørne.
 2. Finn delen som er merket På maskinen. 
 3. Sammenlign hendelsene under På maskinen med hendelsene i iCloud-kalenderne dine. 
 4. Hvis kalenderne i iCloud viser alle hendelsene og kalenderne på Macen bare viser duplikater, kan du skjule kalenderne på Macen. Når du skal skjule en kalender, fjerner du markeringen av kalenderen under På maskinen.

Slette kalendere på Mac

Hvis du velger å slette kalenderne på Mac-maskinen, sletter du bare kalenderne under På maskinen. Ikke slett kalendere andre steder på Mac-maskinen, som iCloud, Abonnementer, Annet eller andre kalendertjenester.

Følg denne fremgangsmåten for å slette kalendere på Mac-maskinen: 

 1. Lag en kopi av iCloud-kalenderdata.
 2. Klikk på kalenderen du vil slette, under På maskinen. 
 3. Du kan slette kalenderen på to måter:
  • Velg Rediger > Slett.
  • Høyreklikk og velg Slett.

Les om hvordan du fjerner duplikathendelser i Kalender-programmet.

Fjerne like kalendere på en Windows-PC

Hvis du vil skjule eller slette like kalendere på en Windows-PC, følger du denne fremgangsmåten.

Skjule kalendere på en Windows-PC

 1. Åpne Outlook og klikk på Kalender. Hvis du ikke får en liste over kalenderne dine, utvider du panelet: Klikk på høyre pilknapp over Navigasjonsrute-knappen (Outlook 2007), Mapper-knappen (Outlook 2010) eller Alle mapper-knappen (Outlook 2013 eller nyere).
 2. Finn delen merket Mine kalendere fra visningspanelet til venstre. I Microsoft Outlook kan du finne lokale kalendere i Mine kalendere (heter også Outlook DATA-fil). Som standard bør denne boksen være markert, slik at du har tilgang til den lokale kalenderen din.
 3. Sammenlign hendelsene i Mine kalendere med hendelsene i iCloud-kalenderne dine. 
 4. Hvis kalenderne i iCloud viser alle hendelsene og kalenderne på PC-en bare viser duplikater, skjuler du kalenderne på PC-en. For å skjule en kalender fjerner du avkrysningsruten ved siden av kalenderen. Hvis noen av hendelsene på PC-en ikke finnes i iCloud, prøver du å importere hendelsene manuelt til iCloud. Åpne iCloud for Windows, fjern avkrysningsrutene «E-post, Kontakter, Kalendere og Oppgaver», og klikk på Bruk. Marker avkrysningsruten igjen og klikk på Bruk.

Slette lokale kalendere på en Windows-PC

 1. Lag en kopi av iCloud-kalenderdata.
 2. Høyreklikk på kalenderen du vil slette, under Mine kalendere og velg Slett kalender. Outlook tillater deg ikke å slette standardkalenderen, men du bør kunne fjerne andre kalendere som du har tillatelse til å slette.

Hvis du ser like Google-kalendere på iPhone, iPad eller iPod touch

Hvis du ser duplikate Google-kalenderdata i iCloud-kalenderen, kan du skjule eller slette Google-kalenderen.

Skjule Google-kalenderen

 1. Åpne Kalender.
 2. Trykk på Kalendere nederst på skjermen.
 3. Finn Gmail-delen.
 4. Trykk på Alle Gmail for å skjule alle Gmail-kalenderne dine. Eller trykk på en bestemt Gmail-kalender for å skjule den.

Fjerne en Gmail-kalender

Gå til Innstillinger > Kalender > Kontoer, trykk på Gmail, og deretter slår du av Kalendere.

Hvis du ikke ser På maskinen-kalendere i macOS

For å se På maskinen-delen i Kalender-programmet på macOS følger du denne fremgangsmåten:

 1. Åpne Kalender.
 2. Velg en av kalenderne under delen som er merket Annet, som Bursdager.
 3. Høyreklikk utenfor det valgte alternativet, og velg Ny kalender. Dette oppretter en lokal kalender under På maskinen-delen.

Administrere ferie- og bursdagskalendere

Du kan finne kalendere for ferier, bursdager og andre hendelser som er funnet i programmer, under delen merket Annet i kalenderlisten. Hvis du ikke ønsker å se disse kalenderne, kan du skjule dem.

Skjule ferie- eller bursdagskalendere på en iOS-enhet eller Mac

Slik skjuler du helligdager i Kalender-appen på iOS-enheten din:

 1. Åpne Kalendere-appen.
 2. Trykk på Kalendere nederst på skjermen.
 3. Bla ned til delen merket som Annet, og trykk på Helligdager eller Bursdager for å skjule den.

Slik skjuler du helligdager i Kalender-programmet på Mac:

 1. Åpne Kalender-programmet.
 2. Gå til Kalender-listen på venstre side av vinduet og finn delen som er merket Annet.
 3. Fjern avmerkingen for Helligdager eller Bursdager.

Administrere like bursdager på en iOS-enhet

Hvis du ser flere bursdagshendelser for en kontakt, kan du sjekke om du har mer enn ett kontaktkort for denne personen. Åpne Kontakter-appen, trykk på Søk-feltet øverst, og skriv deretter inn navnet til kontakten. Hvis du ser flere resultater for samme kontakt, trykker du på kontakten, og deretter trykker du på Rediger for å administrere, slette eller konsolidere kontaktinformasjonen deres.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: