Arkivere eller lage kopier av informasjonen du lagrer i iCloud

Les om hvordan du lager kopier av informasjonen du bruker med iCloud.

Du vil kanskje lage en kopi av informasjonen du har i iCloud. Hvis du ved et uhell sletter en viktig kontakt, e-post eller et dokument, kan du velge å gjenopprette det fra iCloud eller fra en annen kopi du har.

iCloud Drive-filer

Følg fremgangsmåten nedenfor for å kopiere dokumenter fra Mac, iPhone, iPad, iPod touch, iCloud.com eller en Windows-PC.

Kopiere filer på Mac

 1. Åpne appen som ble brukt til å lage dokumentet, og velg deretter Arkiv > Åpne.
 2. Klikk på iCloud i øvre, venstre hjørne av Åpne-dialogruten.
 3. Åpne dokumentet du vil kopiere, hold Tilvalg-tasten nede og velg Arkiv > Arkiver som.
 4. Velg hvor du vil arkivere dokumentet, og klikk på Arkiver.

I OS X Mountain Lion eller nyere kan du åpne Forhåndsvisning- og TextEdit-filer som er arkivert i iCloud, fra iCloud-listen i dialogruten Åpne. Påse at du oppgraderer til iCloud Drive så de er tilgjengelig overalt, også på iCloud.com.

Hvis du oppgraderer til iCloud Drive og du bruker OS X Yosemite, kan du kopiere filene dine fra iCloud Drive-mappen i Finder. Hvis du opprettet et dokument med en app fra tredjepart og ikke ser dokumentet i Finder, kontakter du utvikleren av appen for å finne ut hvordan du kopierer data fra den appen.

Kopiere filer fra Filer-appen på iPhone, iPad eller iPod touch

Hvis du har iOS 11 eller nyere, følger du denne fremgangsmåten for å sende kopier av filer som er lagret i iCloud Drive.

 1. Åpne Filer-appen på iPhone, iPad eller iPod touch.
 2. Berør filen for å åpne den.
 3. Trykk på Del nede i venstre hjørne.
 4. Velg hvordan du vil sende en kopi av filen.

Hvis du har iOS 9 eller iOS 10, følger du samme fremgangsmåte i iCloud Drive-appen i stedet.

Kopiere filer fra iCloud.com

Hvis du har oppgradert til iCloud Drive, følger du denne fremgangsmåten for å laste ned filer som er arkivert i iCloud Drive eller iWork for iCloud:

 1. Logg på iCloud.com på en Mac eller PC.
 2. Åpne iCloud Drive-appen.
 3. Finn og marker filen.
 4. Klikk på nedpilen eller velg Last ned dokument fra Handling tannhjulsymbol-menyen. Dokumentet lastes ned til standardplasseringen for nedlastinger.

Hvis du ikke har oppgradert kontoen din for å bruke iCloud Drive, kan du ikke se filene dine i iCloud Drive-appen på iCloud.com.

Kopiere filer fra Windows

Hvis du oppgraderte til iCloud Drive og aktiverte iCloud Drive med iCloud for Windows på en PC med Windows 7 eller nyere, kan du kopiere filene fra iCloud Drive-mappen i Windows Utforsker. Du kan også kopiere filene fra iCloud.com.

Bilder og videoer

Du kan allerede ha en kopi av biblioteket ditt i iCloud-bildebibliotek, eller de siste 30 dager med bilder i Min bildestrøm

Hvis du har aktivert iCloud-bildebibliotek, blir bilder og videoer automatisk lastet opp til iCloud med full oppløsning. Du kan lage kopier av bilder og videoer med denne fremgangsmåten:

 • På iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 10.3 eller nyere: Trykk på Innstillinger > [navnet ditt] > iCloud > Bilder. Hvis du bruker iOS 10.2 eller eldre, går du til Innstillinger > iCloud > Bilder. Velg deretter Last ned og behold originaler og importer bildene til datamaskinen
 • På Mac med OS X Yosemite 10.10.3 eller nyere, åpner du Bilder-appen. Velg Bilder > Fil > Eksporter.
 • På PC konfigurerer du iCloud for Windows, og deretter slår du på iCloud-bildebibliotek.

Hvis du vil laste ned noen få bilder eller videoer, kan du bruke iCloud.com for å laste ned de nyeste versjonene av bilder og videoer til datamaskinen. Bare gå til iCloud.com og åpne Bilder-appen. Deretter velger du bildene og videoene du vil laste ned og klikker på .

Min bildestrøm-bilder importeres automatisk til Bilder-biblioteket, så fremt Min bildestrøm og Automatisk import ikke er slått av i innstillingene til appen. Hvis du har aktivert iCloud-bildebibliotek, finner du bildene dine i Alle bilder-mappen i stedet for i Min bildestrøm. 

Du kan også bruke trinnene nedenfor til manuelt å kopiere bilder og videoer. Eventuelle kommentarer og Liker som er knyttet til et delt bilde, blir ikke arkivert, og bilder og videoer som er arkivert fra delte albumer, har ikke full oppløsning.

Kopiere bilder fra iCloud-bildedeling på iPhone, iPad eller iPod touch

På iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 8 eller nyere:

 1. Åpne Bilder, trykk på Delt > Deling, og trykk deretter på navnet på det delte albumet.
 2. Arkiver bilder med en av disse metodene:
  • Trykk på et bilde for å åpne det, og trykk deretter på Del. Hvis du vil markere flere bilder, blar du bildene mot høyre eller venstre og trykker på dem du vil arkivere. Trykk på Arkiver bilde.
  • Trykk på Velg og deretter på bildene du vil arkivere. Trykk på delesymbol og deretter på Arkiver bilde.
 3. Importer bildene til datamaskinen.

Kopiere bilder og videoer fra iCloud-bildedeling på Mac

Følg denne fremgangsmåten for å importere bilder og videoer i delte bildestrømmer manuelt til Bilder-biblioteket: 

 1. Åpne Bilder og velg Delt-fanen.
 2. Dobbeltklikk på en delt strøm.
 3. Høyreklikk (eller Kontroll-klikk) på et bilde og velg Importer.

Når du har importert bildene, vil du kanskje sikkerhetskopiere biblioteket. Du kan lagre dem som et separat bibliotek på datamaskinen eller på en annen stasjon.

Kopiere innhold fra Min bildestrøm og iCloud-bildedeling i Windows

Alle bildene i Min bildestrøm blir automatisk arkivert på PC-en, og arkiverte bilder er tilgjengelig selv om du slår av Bilder i iCloud for Windows. Hvis du vil arkivere bilder og videoer fra en delt strøm, må du arkivere dem i en annen mappe på harddisken:

 1. Åpne iCloud for Windows.
 2. Klikk på Alternativer-knappen ved siden av Bilder (eller Bildestrøm). Noter deg banen som er oppført under Plassering av iCloud-bilder.
 3. Åpne et Filutforsker-vindu (Windows 8) eller Windows Utforsker-vindu (Windows 7).
 4. Gå til mappen iCloud-bilder ved å følge banen ovenfor. Åpne Delt-mappen.
 5. Marker bildene du vil arkivere, og kopier dem deretter til en annen mappe på datamaskinen. Inkluder denne mappen hvis du sikkerhetskopierer datamaskinen.

Hvis du ønsker informasjon om sikkerhetskopiering av Windows-datamaskinen, kan du se Microsoft Kundestøtte.

Mail

Bruk denne fremgangsmåten for å flytte, slette eller kopiere iCloud-post på Mac.

Kontakter

Bruk fremgangsmåten nedenfor for å eksportere kontakter fra Mac, iCloud.com eller Outlook 2007 til og med Outlook 2016.

Eksportere kontakter på Mac

 1. Åpne Kontakter.
 2. Velg Vis > Vis grupper.
 3. Marker Alle kontakter i gruppelisten.
 4. Klikk på en kontakt i kontaktlisten.
 5. Velg Rediger > Marker alle for å velge alle kortene for eksport.
 6. Velg Arkiv > Eksporter > Eksporter vCard.
 7. Velg hvor du vil arkivere filen, og klikk på Arkiver.

Hvis du bruker grupper, bør du vurdere å arkivere hele Kontakter- eller Adressebok-databasen i tillegg til å eksportere vCards. vCard-metoden ovenfor kopierer kontakter, men ikke grupper. Arkiver er mer komplekse, men du vil kanskje ikke kunne gjenopprette data ved bruk av arkiver mens du er koblet til Internett og logget på iCloud.

Hvis du skal eksportere et arkiv i OS X Mountain Lion eller nyere, åpner du Kontakter og velger Arkiv > Eksporter > Kontakter-arkiv.

Eksportere kontakter fra iCloud.com

Eksportere iCloud-kontaktinformasjon i vCard-format.

Eksportere kontakter i Outlook 2007 til og med Outlook 2016

Se Microsofts instruksjoner for eksport av kontakter.

Kalendere

Bruk fremgangsmåten nedenfor for å eksportere kalendere fra Mac, iCloud.com eller Outlook 2007 til og med Outlook 2016.

Eksportere en kalender på Mac

 1. Klikk på navnet til kalenderne i Kalender. Klikk på Kalendere hvis du ikke ser kalenderne dine.
 2. Velg Arkiv > Eksporter > Eksporter.
 3. Velg en plassering for filen, og klikk deretter på Eksporter.

Laste ned en kalender fra iCloud.com

 1. Logg på iCloud.com med Apple-ID-en og åpne Kalender.
 2. Del en kalender med andre.
 3. Kopier URL-adressen (nettadressen) til kalenderen som deles, og lim den inn i adressefeltet i nettleseren. Ikke trykk på Enter eller Retur.
 4. Endre "webcal" til "http", og trykk på Enter eller Retur. En ICS-fil lastes ned til standard nedlastingsplassering.
 5. Legg til kalenderen i en kalenderklient som Kalender på en Mac-maskin eller Outlook på en Windows-datamaskin.
 6. Avslutt deling av kalender.

Eksportere en kalender i Outlook 2007 til og med Outlook 2016

 1. Åpne Outlook og gå til kalenderen.
 2. Marker kalenderen du vil kopiere, fra kalenderlisten.
 3. Fjern markeringen av alle andre kalendere.
 4. I Outlook 2010 eller nyere velger du Fil > Lagre kalender. I eldre versjoner av Outlook velger du Fil > Lagre som.
 5. Klikk på Flere alternativer for å endre tidsrommet og detaljgraden som skal inkluderes i kalenderen. Dette varierer avhengig av hvilken Outlook-versjon du har.
 6. Klikk på OK.
 7. Velg hvor du vil arkivere kalenderen, og klikk på Arkiver.
 8. Gjenta dette for hver kalender du vil kopiere.

Påminnelser

Eksportere en kopi av Påminnelser på Mac:

 1. Åpne Påminnelser.
 2. Gå til listen med påminnelser som du vil eksportere.
 3. Velg Fil > Eksporter.
 4. Angi et navn, velg en plassering, og klikk deretter på Eksporter.

Safari

Eksportere en kopi av Safari-bokmerker på Mac:

 1. Velg Arkiv > Eksporter bokmerker.
 2. Velg hvor du vil eksportere filen, og klikk på Arkiver. Filnavnet er Safari Bookmarks.html hvis du ikke endrer det.

Hvis du vil eksportere en kopi av bokmerkene i Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Internet Explorer, kan du se trinnene for eksport av bokmerker i Mozilla, Google eller Microsoft.

Notater

Når du skal kopiere notater, åpner du Notater-appen på Mac-maskinen eller på iCloud.com. Kopier teksten i hvert notat og lim den inn i et dokument på datamaskinen, for eksempel et Pages- eller TextEdit-dokument. Arkiver dokumentet på datamaskinen.

Slik eksporterer du notater som PDF-filer:

 1. Åpne Notater-appen.
 2. Velg notatet du vil eksportere.
 3. Klikk på Fil > Eksporter som PDF og velg en plassering.

iTunes Store-kjøp

Med iTunes får du tilgang til tidligere musikk-, film- og TV-programkjøp fra en hvilken som helst av enhetene dine. For å få en fullstendig sikkerhetskopi bør du kanskje kopiere iTunes-data. Les om hvordan du sikkerhetskopierer iTunes-biblioteket ved å kopiere det til en ekstern harddisk.

Husk å sikkerhetskopiere

iCloud sikkerhetskopierer iPhone, iPad og iPod touch automatisk hver natt når den er koblet til en strømkilde og Wi-Fi, og hvis skjermen på enheten er låst. Hvis du velger å beholde en annen kopi, kan du sikkerhetskopiere til datamaskinen. Du bør også regelmessig sikkerhetskopiere iOS-enhetene dine. Hvis du har en sikkerhetskopi, kan du gjenopprette data hvis datamaskinen eller iOS-enheten blir ødelagt eller går tapt.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: