Arkivere eller lage kopier av informasjonen du lagrer i iCloud

Finn ut hvordan du arkiverer eller lager kopier av informasjonen du bruker med iCloud.

Arkivering av informasjonen du har lagret i iCloud er en annen måte å beholde en ekstra kopi av informasjonen din på. Hvis du ved et uhell sletter en viktig kontakt, en viktig e-post eller et viktig dokument, kan du gjenopprette dem fra iCloud eller fra en annen kopi.


iCloud Drive-filer

Følg denne fremgangsmåten for å kopiere filer fra Mac, iPhone, iPad, iCloud.com eller PC. Hvis du kopierer en fil fra en delt mappe i iCloud Drive til en annen mappe, kopierer den ikke også delingstilgang. Finn ut mer om mappedeling.

Hvis en fil er optimalisert i iCloud Drive, lastes den ned til enheten din og kopieres deretter til den nye plasseringen. 

Kopier filer fra iCloud Drive til Mac

 1. Klikk på iCloud Drive i sidepanelet i et Finder-vindu. 
 2. Marker filene du vil kopiere. 
 3. I Rediger-menyen klikker du på Kopier objekter og limer deretter inn filene på den nye plasseringen.

Kopier filer fra Filer-appen på iPhone eller iPad

Bruk denne fremgangsmåten på iPhone:

 1. Åpne Filer-appen og velg Bla gjennom for å vise plasseringer.
 2. Trykk på iCloud Drive i Plasseringer, og trykk deretter på Mer.
 3. Trykk på Velg, og angi deretter filene og mappene du vil kopiere.
 4. Velg hvordan du vil sende kopien av filen. Trykk på Mer og deretter på Kopier objekter.
 5. Gå til På enheten min eller en annen skytjeneste i Plasseringer.
 6. Trykk og hold på en mappe på den nye plasseringen, og trykk deretter på Lim inn.

Bruk denne fremgangsmåten på iPad:

 1. Åpne Filer-appen og velg iCloud Drive under Plasseringer i sidefeltet.
 2. Trykk på Velg, og angi deretter filene og mappene du vil kopiere.
 3. Trykk på Mer og deretter på Kopier objekter.
 4. Gå til På min iPad eller en annen skytjeneste i Plasseringer.
 5. Trykk og hold på en mappe på den nye plasseringen, og trykk deretter på Lim inn.

Hvis den nye plasseringen ikke vises i Plasseringer, kan du sende en kopi av filene med AirDrop, Meldinger eller Mail.

Kopiere filer fra iCloud.com

Følg fremgangsmåten nedenfor for å laste ned filer som er lagret i iCloud Drive, eller filer som er tilgjengelige fra iWork-apper på iCloud.com:

 1. Logg på iCloud.com.
 2. Åpne iCloud Drive.
 3. Finn og marker filen.
 4. Klikk på Last ned  øverst på siden, eller dobbeltklikk på filen. Dokumentet lastes ned til standardplasseringen for nedlastinger.

Kopiere filer fra Windows

Hvis du har slått på iCloud Drive med iCloud for Windows på en PC, kan du kopiere filene dine fra iCloud Drive-mappen i Filutforsker. Du kan også kopiere filene fra iCloud.com.

Hvis du trenger hjelp med data fra tredjeparter som er lagret i iCloud, tar du direkte kontakt med apputvikleren. Data fra tredjeparter kan bruke lagringsplassen din i iCloud selv om du ikke kan se detaljene.


Bilder og videoer

Hvis du bruker iCloud-bilder, lastes bildene og videoene dine automatisk opp til iCloud i full oppløsning. 

Last ned kopier av bildene og videoene dine fra enheten din

 • iPhone, iPad eller iPod touch: Trykk på Innstillinger > [navnet ditt] > iCloud > Bilder. Velg deretter Last ned og behold originaler og importer bildene til datamaskinen
 • Åpne Bilder-programmet på Macen. Velg bildene og videoene du vil kopiere. Velg Fil > Eksporter.
 • På PC må du sørge for at du konfigurerer iCloud for Windows og slår på iCloud-bilder. Åpne Filutforsker. I navigasjonspanelet klikker du på iCloud-bilder, og deretter velger du bildene du vil beholde på PC-en. Høyreklikk på utvalget, og velg «Behold alltid på denne enheten». Hvis du bruker iCloud for Windows 10 eller eldre, kan du lese om hvordan du laster ned bildene dine. Når elementene er lastet ned, kopierer du dem til en annen mappe på datamaskinen. Dette gjør du ved å trykke på og holde nede Ctrl-tasten mens du drar elementene til mappen. Inkluder denne mappen hvis du sikkerhetskopierer datamaskinen.

Last ned kopier av bildene og videoene dine fra iCloud.com

Hvis du vil laste ned noen få bilder eller videoer, bruker du iCloud.com for å laste ned de nyeste versjonene av bildene og videoene.

 • På iPhone, iPad og iPod touch går du til iCloud.com, trykker på Bilder og så på Velg. Deretter velger du bildene og videoene du vil laste ned og klikker på Mer . Velg Last ned og trykk deretter på Last ned igjen for å bekrefte. Bildene og videoene lastes ned som en .zip-fil til iCloud Drive. 
 • På Mac og PC går du bare til iCloud.com og klikker på Bilder. Deretter velger du bildene og videoene du vil laste ned og klikker på Last ned 

Hvis du ikke har slått på iCloud Drive, kan du finne .zip-filen du lastet ned i Filer-appen under Nedlastinger eller Sist brukte.

Kopier bilder fra delte albumer

Du kan også kopiere bilder og videoer manuelt ved å følge fremgangsmåten nedenfor. Kommentarer og likerklikk tilknyttet delte bilder følger ikke med, og bilder og videoer fra delte albumer blir ikke arkivert i full oppløsning.

Kopier bilder fra delte albumer på iPhone eller iPad

 1. Åpne Bilder, og trykk på Albumer.
 2. Finn Delte albumer, og trykk på navnet til det aktuelle albumet. Du må kanskje sveipe til venstre for å finne det delte albumet.
 3. Bruk én av disse metodene for å arkivere bilder fra albumet:
  • Trykk på et bilde for å åpne det, og trykk deretter på Del . For å velge flere bilder ruller du bildene til venstre eller høyre og trykker på dem du vil arkivere. Trykk på Arkiver bilde.
  • Trykk på Velg, etterfulgt av bildene du vil arkivere. Trykk på Del , og deretter på Arkiver bilde.
 4. Importer bildene til datamaskinen.

Kopier bilder og videoer fra delte albumer på Mac

Følg denne fremgangsmåten for å importere bilder og videoer manuelt fra delte albumer til Bilder-biblioteket: 

 1. Åpne Bilder, og velg Delte albumer.
 2. Dobbeltklikk på et delt album.
 3. Høyreklikk på eller hold nede Kontroll mens du venstreklikker på et bilde, og velg Importer.

Når du har importert bildene, vil du kanskje sikkerhetskopiere biblioteket. Du kan lagre dem som et separat bibliotek på datamaskinen eller på en annen stasjon.

Kopier bilder og videoer fra delte albumer i Windows

Arkiverte bilder er fortsatt tilgjengelige selv om du slår av Bilder i iCloud for Windows. Hvis du vil arkivere bilder og videoer fra et delt album, må du arkivere dem i en annen mappe på harddisken. Det gjør du slik:

 1. Åpne iCloud for Windows.
 2. Klikk på Valg ved siden av Bilder. Noter deg banen som er oppført under Plassering av iCloud-bilder.
 3. Åpne et Filutforsker-vindu (i Windows 8 og nyere versjoner) eller Windows Utforsker-vindu (i Windows 7). 
 4. Gå til mappen iCloud-bilder ved å følge banen ovenfor. Åpne den delte mappen.
 5. Marker bildene du vil arkivere, og kopier dem deretter til en annen mappe på datamaskinen. Dette gjør du ved å trykke på og holde nede Ctrl-tasten mens du drar elementene til mappen. Inkluder denne mappen hvis du sikkerhetskopierer datamaskinen.

Hvis du ønsker informasjon om sikkerhetskopiering på datamaskiner som kjører Windows, kan du gå til Microsofts kundestøtte.


Mail

Finn ut hvordan du flytter, sletter og kopierer iCloud-e-post på Macen.


Safari-bokmerker

Eksportere en kopi av Safari-bokmerker på Mac:

 1. Klikk på Fil > Eksporter > Bokmerker.
 2. Velg plasseringen du vil eksportere filen til, og klikk på Arkiver. Filnavnet er Safari Bookmarks.html hvis du ikke endrer det.

Hvis du vil eksportere en kopi av bokmerkene dine fra Mozilla Firefox, Google Chrome, eller Microsoft Internet Explorer, kan du lese fremgangsmåten for eksport av bokmerker for MozillaGoogle eller Microsoft.


Kontakter

Følg fremgangsmåten nedenfor for å eksportere kontakter fra Mac, iCloud.com eller PC.

Eksportere kontakter på Mac

 1. Åpne Kontakter. 
 2. Velg Alle kontakter.
 3. Klikk på en kontakt i kontaktlisten.
 4. Klikk på Fil > Eksporter > Eksporter vCard, eller på Rediger > Velg alle for å eksportere alle kortene.
 5. Bestem hvor du vil arkivere filene, og klikk deretter på Arkiver.

Hvis du bruker lister, bør du vurdere å arkivere hele Kontakter- eller Adressebok-databasen din i tillegg til å eksportere vCard. Med vCard-metoden ovenfor kopierer du kontaktene dine, men ikke listene. Arkiver er mer komplekse, men du vil kanskje ikke kunne gjenopprette data ved bruk av arkiver mens du er koblet til internett og logget på iCloud.

For å eksportere et arkiv åpner du Kontakter og velger Fil > Eksporter > Kontakter-arkiv. 

Eksporter kontakter fra iCloud.com

Eksporter kontaktene i Outlook på PC-en din


Kalendere

Bruk fremgangsmåten nedenfor for å eksportere en kalender fra Mac, iCloud.com eller PC.

Eksportere en kalender på Mac

 1. Klikk på navnet til den aktuelle kalenderen i Kalender. Klikk på Kalendere hvis du ikke ser kalenderne dine.
 2. Velg Arkiv > Eksporter > Eksporter.
 3. Velg en plassering for filen, og klikk deretter på Eksporter.

Laste ned en kalender fra iCloud.com

 1. Logg på iCloud.com med Apple-ID-en din, og åpne Kalender.
 2. Del kalenderen offentlig.
 3. Kopier nettadressen til den delte kalenderen, og lim den inn i adressefeltet i nettleseren din. Ikke trykk på Enter eller returtasten.
 4. Endre «webcal» til «http», og trykk på Enter eller returtasten. En ICS-fil lastes ned til standard nedlastingsplassering.
 5. Legg til kalenderen i en kalenderklient, for eksempel Kalender på Mac eller Outlook på en datamaskin som kjører Windows.
 6. Slutt å dele kalenderen.

iCloud-kalender inneholder informasjon fra de siste seks månedene og opptil tre år frem i tid.

Eksporter en kalender fra Outlook på PC-en din

 1. Åpne Outlook, og gå til Kalender.
 2. I kalenderlisten velger du kalenderen du vil kopiere.
 3. Velg bort alle andre kalendere.
 4. Klikk på Fil > Lagre kalender.
 5. Klikk på Flere alternativer for å endre tidsrommet og hvor mange detaljer som skal inkluderes i kalenderen. Dette varierer avhengig av hvilken Outlook-versjon du har.
 6. Klikk på OK.
 7. Velg hvor du vil lagre kalenderen, og klikk på Lagre.
 8. Gjenta disse trinnene for hver kalender du vil kopiere.


Påminnelser

Slik eksporterer du en kopi av påminnelsene dine på en Mac med macOS Mojave eller eldre:

 1. Åpne Påminnelser.
 2. Gå til listen med påminnelser som du vil eksportere.
 3. Velg Fil > Eksporter.
 4. Angi et navn, velg en plassering, og klikk deretter på Eksporter.


Notater

Lag en kopi av et notat på Mac:

 1. Åpne Notater-appen, og velg det aktuelle notatet.
 2. Klikk på Fil > Eksporter som PDF. 
 3. Velg hvor på datamaskinen du vil arkivere dokumentet.


Taleopptak

Lag en kopi av et taleopptak på iPhone eller iPad:

 1. Åpne Taleopptak-appen, og trykk på opptaket du vil kopiere. 
 2. Trykk på Mer  > Dupliser. Du kan også trykke på Del og sende opptaket via Meldinger eller Mail, eller du kan arkivere opptaket under Filer.

På Mac drar du bare opptaket du vil kopiere, til en ny plassering, eller du kan trykke på Del  for å sende opptaket via Meldinger eller Mail. 


Husk å sikkerhetskopiere

iCloud sikkerhetskopierer iPhone, iPad eller iPod touch automatisk hver dag når enheten er koblet til en strømkilde og Wi-Fi, og hvis skjermen er låst. Hvis du velger å beholde en annen kopi, kan du sikkerhetskopiere til datamaskinen. Du bør også regelmessig sikkerhetskopiere iOS- og iPadOS-enhetene dine. Når du har tatt en sikkerhetskopi, kan du gjenopprette data hvis du mister datamaskinen eller enheten eller den blir ødelagt.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: