Arkivere eller lage kopier av informasjonen du lagrer i iCloud

Les om hvordan du lager kopier av informasjonen du bruker med iCloud.

Du vil kanskje lage en kopi av informasjonen du har i iCloud. Hvis du ved et uhell sletter en viktig kontakt, en viktig e-post eller et viktig dokument, kan du gjenopprette dem fra iCloud eller fra en annen kopi du har.

iCloud Drive-filer

Bruk disse trinnene for å kopiere dokumenter fra Mac, iPhone, iPad, iPod touch, iCloud.com eller PC. Hvis du trenger hjelp med data fra tredjepart som er lagret på iCloud, kontakter du apputvikleren direkte. Data fra tredjeparter kan bruke iCloud-lagringen din selv om du ikke se detaljene.

Kopiere filer på Mac

 1. Åpne appen du opprettet dokumentet i, og velg deretter Fil > Åpne.
 2. Klikk på iCloud øverst til venstre i dialogruten Åpne.
 3. Åpne dokumentet du vil kopiere, og hold deretter inne Tilvalg-tasten mens du velger du Fil > Arkiver som.
 4. Velg hvor du vil arkivere dokumentet, og klikk på Arkiver.

Hvis du bruker OS X Yosemite eller nyere, kan du kopiere filer fra iCloud Drive-mappen i Finder.

Hvis du bruker OS X Mountain Lion eller nyere, åpner du Preview- og TextEdit-filer som er lagret i iCloud, fra iCloud-listen i Åpne-dialogruten.

Kopiere filer fra Filer-appen på iPhone, iPad eller iPod touch

Bruk denne fremgangsmåten til å sende kopier av filer som er lagret i iCloud Drive:

 1. Åpne Filer-programmet, og trykk på iCloud Drive.
 2. Trykk på mappen du vil åpne, og trykk på filen for å åpne den.
 3. Trykk på Del nederst til venstre.
 4. Velg hvordan du vil sende en kopi av filen.

Hvis du har iOS 9 eller iOS 10, følger du samme fremgangsmåte i iCloud Drive-appen i stedet.

Kopiere filer fra iCloud.com

Bruk disse trinnene til å laste ned filer som er lagret i iCloud Drive, eller filer som er tilgjengelige fra iWork-apper på iCloud.com:

 1. Logg på iCloud.com på en Mac eller PC.
 2. Åpne iCloud Drive-appen.
 3. Finn og marker filen.
 4. Klikk på pil ned, eller velg Last ned dokument fra handlingsmenyen tannhjulsymbol. Dokumentet lastes ned til standardplasseringen for nedlastinger.

Kopiere filer fra Windows

Hvis du har aktivert iCloud Drive med iCloud for Windows på en PC, kan du kopiere filene dine fra iCloud Drive-mappen i Windows Filutforsker. Du kan også kopiere filene fra iCloud.com.

Bilder og videoer

Du kan allerede ha en kopi av bildene dine i iCloud Bilder.

Hvis du har aktivert iCloud Bilder, lastes bildene og videoene dine automatisk opp til iCloud med full oppløsning. Du kan lage kopier av bilder og videoer med denne fremgangsmåten:

 • På iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 10.3 eller nyere: Trykk på Innstillinger > [navnet ditt] > iCloud > Bilder. Velg deretter Last ned og behold originaler og importer bildene til datamaskinen
 • På Mac med OS X Yosemite 10.10.3 eller nyere, åpner du Bilder-appen. Velg Bilder > Fil > Eksporter.
 • På PC konfigurerer du iCloud for Windows og slår på iCloud Bilder.

Hvis du vil laste ned noen bilder eller videoer, bruker du iCloud.com til å laste ned de nyeste versjonene av bilder og videoer til datamaskinen. Bare gå til iCloud.com og åpne Bilder-appen. Deretter velger du bildene og videoene du vil laste ned og klikker på .

Du kan også bruke trinnene nedenfor for å kopiere bilder og videoer manuelt. Kommentarer eller likes som er tilknyttet et delt bilde lagres ikke, og bilder og videoer som er lagret fra delte albumer er ikke i full oppløsning.

Kopier bilder fra Delte albumer på iPhone, iPad eller iPod touch

På iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 8 eller nyere:

 1. Åpne Bilder og trykk på Albumer.
 2. Finn Delte albumer, og trykk på navnet på albumet du vil ha. Du må kanskje sveipe til venstre for å finne det delte albumet.
 3. Lagre bildene fra albumet med en av disse metodene:
  • Trykk på et bilde for å åpne det, og trykk deretter på Del. For å velge flere bilder ruller du bildene til venstre eller høyre og trykker på de du vil arkivere. Trykk på Arkiver bilde.
  • Trykk på Velg, og trykk deretter på bildene du vil arkivere. Trykk på delesymbol og deretter på Arkiver bilde.
 4. Importer bildene til datamaskinen.

Kopier bilder og videoer fra Delte albumer på Mac

Følg denne fremgangsmåten for å importere bilder og videoer i Delte albumer manuelt til Bilder-biblioteket: 

 1. Åpne Bilder og velg Delte albumer.
 2. Dobbeltklikk på et delt album.
 3. Høyreklikk (eller Kontroll-klikk) på et bilde og velg Importer.

Når du har importert bildene, vil du kanskje sikkerhetskopiere biblioteket. Du kan lagre dem som et separat bibliotek på datamaskinen eller på en annen stasjon.

Kopier innhold fra Delte albumer i Windows

Lagrede bilder er tilgjengelige selv om du slår av Bilder i iCloud for Windows. Hvis du vil lagre bilder og videoer fra et delt album, må du lagre dem i en annen mappe på harddisken:

 1. Åpne iCloud for Windows.
 2. Klikk på Alternativer ved siden av Bilder. Noter deg banen som er oppført under Plassering av iCloud-bilder.
 3. Åpne et Filutforsker-vindu (Windows 8) eller Windows Utforsker-vindu (Windows 7).
 4. Gå til mappen iCloud-bilder ved å følge banen ovenfor. Åpne Delt-mappen.
 5. Marker bildene du vil arkivere, og kopier dem deretter til en annen mappe på datamaskinen. Inkluder denne mappen hvis du sikkerhetskopierer datamaskinen.

Hvis du ønsker informasjon om sikkerhetskopiering av Windows-datamaskinen, kan du se Microsoft Kundestøtte.

Mail

Bruk denne fremgangsmåten for å flytte, slette eller kopiere iCloud-post på Mac.

Kontakter

Bruk trinnene nedenfor til å eksportere kontakter fra Mac, iCloud.com eller PC.

Eksportere kontakter på Mac

 1. Åpne Kontakter og velg Vis > Vis grupper.
 2. Velg Alle kontakter i listen over grupper.
 3. Klikk på en kontakt i kontaktlisten.
 4. Velg Rediger > Velg alle for å eksportere alle kort.
 5. Velg Arkiv > Eksporter > Eksporter vCard.
 6. Velg hvor du vil arkivere filen, og klikk på Arkiver.

Hvis du bruker Grupper, bør du vurdere å arkivere hele databasen din med Kontakter eller Adressebok samt å eksportere vCard-filer. Metoden overfor med vCard kopierer kontaktene dine, men ikke Grupper. Arkiver er mer komplekse, men du vil kanskje ikke kunne gjenopprette data ved bruk av arkiver mens du er koblet til Internett og logget på iCloud.

For å eksportere et arkiv i OS X Mountain Lion eller nyere åpner du Kontakter og velger Arkiv > Eksporter > Kontakter-arkiv.

Eksportere kontakter fra iCloud.com

Eksporter kontakter i Outlook på PC-en din

Kalender

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å eksportere en kalender fra Mac, iCloud.com eller PC.

Eksportere en kalender på Mac

 1. Klikk på navnet til kalenderne i Kalender. Klikk på Kalendere hvis du ikke ser kalenderne dine.
 2. Velg Arkiv > Eksporter > Eksporter.
 3. Velg en plassering for filen, og klikk deretter på Eksporter.

Laste ned en kalender fra iCloud.com

 1. Logg på iCloud.com med Apple-ID-en og åpne Kalender.
 2. Del en kalender med andre.
 3. Kopier URL-adressen for den delte kalenderen, og lim den inn i adressefeltet i nettleseren. Ikke klikk på Enter eller Retur.
 4. Endre «webcal» til «http», og klikk på Enter eller Retur. En ICS-fil lastes ned til standard nedlastingsplassering.
 5. Legg kalenderen til i en kalenderklient, for eksempel Kalender på Mac eller Outlook på en Windows-datamaskin.
 6. Avslutt deling av kalender.

iCloud-kalenderen inneholder informasjon fra de siste seks månedene og opptil tre år fram i tid.

Eksporter en kalender i Outlook på PC-en din

 1. Åpne Outlook og gå til Kalender.
 2. Velg kalenderen du vil kopiere fra kalenderlisten.
 3. Velg bort de andre kalenderne.
 4. Velg Fil > Lagre kalender.
 5. Klikk på Flere alternativer for å endre tidsrommet og detaljgraden som skal inkluderes i kalenderen. Dette varierer avhengig av hvilken Outlook-versjon du har.
 6. Klikk på OK.
 7. Velg hvor du vil lagre kalenderen, og klikk på Lagre.
 8. Gjenta disse trinnene for hver kalender du vil kopiere.

Påminnelser

Eksportere en kopi av Påminnelser på Mac:

 1. Åpne Påminnelser.
 2. Gå til listen med påminnelser som du vil eksportere.
 3. Velg Fil > Eksporter.
 4. Angi et navn, velg en plassering, og klikk deretter på Eksporter.

Safari

Eksportere en kopi av Safari-bokmerker på Mac:

 1. Velg Fil > Eksporter bokmerker.
 2. Velg hvor du vil eksportere filen til, og klikk på Arkiver. Filnavnet er Safari Bookmarks.html hvis du ikke endrer det.

Hvis du vil eksportere en kopi av bokmerkene i Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Internet Explorer, kan du se trinnene for eksport av bokmerker i Mozilla, Google eller Microsoft.

Notaterog Taleopptak

Lag en kopi av et notat på en Mac eller på iCloud.com:

 1. Åpne Notater-appen, og velg det notatet du vil ha.
 2. Kopier teksten og lim den inn i et dokument på datamaskinen, som for eksempel et Pages- eller TextEdit-dokument.
 3. Lagre dokumentet på datamaskinen.

Du kan også eksportere et notat. Bare velg notatet, klikk på Fil > Eksporter som PDF, og velg en plassering.

Ta en kopi av et taleopptak på en iPhone eller iPad:

 1. Åpne programmet Taleopptak, og trykk på opptaket du vil duplisere. 
 2. Trykk på  > Dupliser. Du kan også trykke på Del og sende opptaket via Meldinger eller Mail, eller lagre det i Filer.

iTunes Store-kjøp

Med iTunes får du tilgang til tidligere musikk-, film- og TV-programkjøp fra en hvilken som helst av enhetene dine. For å få en fullstendig sikkerhetskopi bør du kanskje kopiere iTunes-data. Les om hvordan du sikkerhetskopierer iTunes-biblioteket ved å kopiere det til en ekstern harddisk.

Husk å sikkerhetskopiere

iCloud sikkerhetskopierer iPhone, iPad og iPod touch automatisk hver natt når den er koblet til en strømkilde og Wi-Fi, og hvis skjermen på enheten er låst. Hvis du velger å beholde en annen kopi, kan du sikkerhetskopiere til datamaskinen. Du bør også regelmessig sikkerhetskopiere iOS-enhetene dine. Hvis du har en sikkerhetskopi, kan du gjenopprette data hvis datamaskinen eller iOS-enheten blir ødelagt eller går tapt.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: