Arkivere eller lage kopier av iCloud-data

Lær hvordan du lager kopier av ulike typer data som du bruker sammen med iCloud.

Du vil kanskje lage en kopi av dataene du bruker sammen med iCloud, og oppbevare disse på et trygt sted. Hvis du i vanvare sletter en viktig kontakt, e-postmelding eller dokument, kan du få dette tilbake fra en slik kopi.

Følg fremgangsmåten nedenfor for å kopiere data for hver av appene. 

Bokmerker

Eksportere en kopi av Safari-bokmerkene:

 1. Velg Arkiv > Eksporter bokmerker.
 2. Velg hvor du vil eksportere filen, og klikk på Arkiver. Filens navn vil være Safari-bokmerker.html hvis du ikke endrer det.

Hvis du vil eksportere en kopi av bokmerkene i Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Internet Explorer, kan du se trinnene for eksport av bokmerker i Mozilla, Google eller Microsoft.

Kalendere

Følg trinnene nedenfor for å eksportere kalendere fra OS X Mountain Lion eller nyere, iCloud.com eller Outlook 2007 eller nyere.

Eksportere en kalender i OS X Mountain Lion eller nyere

Se hvordan du eksporterer kalendere.

Laste ned en kalender fra iCloud.com

 1. Gå til iCloud.com, logg på med Apple-IDen din og åpne Kalender.
 2. Del en kalender med andre.
 3. Kopier URL-adressen (nettadressen) til kalenderen som deles, og lim den inn i adressefeltet i nettleseren. Ikke trykk på Enter eller Retur.
 4. Endre "webcal" til "http", og trykk på Enter eller Retur. En ICS-fil vil bli lastet ned til standard nedlastingsplassering.
 5. Legg til kalenderen i en kalenderklient som Kalender på en Mac-maskin eller Outlook på en Windows-datamaskin.
 6. Avslutt deling av kalender.

Eksportere en kalender i Outlook 2007 eller nyere

 1. Åpne Outlook og gå til kalenderen.
 2. Marker kalenderen du vil kopiere, fra kalenderlisten.
 3. Fjern markeringen av alle andre kalendere.
 4. I Outlook 2010 eller nyere velger du Fil > Lagre kalender. I eldre versjoner av Outlook velger du Fil > Lagre som.
 5. Klikk på Flere alternativer for å endre tidsrommet og detaljnivået som skal inkluderes i kalenderen (dette vil variere, avhengig av Outlook-versjon).
 6. Klikk på OK.
 7. Velg hvor du vil arkivere kalenderen, og klikk på Arkiver.
 8. Gjenta dette for hver kalender du vil kopiere.

Kontakter

Følg trinnene nedenfor for å eksportere kontakter fra OS X Mountain Lion eller nyere, iCloud.com eller Outlook 2007 eller nyere.

Eksportere kontakter i OS X Mountain Lion eller nyere

 1. Åpne Kontakter.
 2. Velg Vis > Vis grupper. I OS X Mountain Lion velger du Vis > Grupper.
 3. Marker Alle kontakter i gruppelisten.
 4. Klikk på en kontakt i kontaktlisten.
 5. Velg Rediger > Marker alle for å velge alle kortene for eksport.
 6. Velg Arkiv > Eksporter > Eksporter vCard.
 7. Velg hvor du vil arkivere filen, og klikk på Arkiver.

Hvis du bruker grupper, bør du vurdere å arkivere hele Kontakter- eller Adressebok-databasen i tillegg til å eksportere vCards. vCard-metoden ovenfor kopierer kontakter, men ikke grupper. Arkiver er mer komplekse, men i noen tilfeller vil du kanskje ikke kunne gjenopprette data ordentlig ved bruk av arkiver mens du er koblet til Internett og logget på iCloud.

Hvis du skal eksportere et arkiv i OS X Mountain Lion eller nyere, åpner du Kontakter og velger Arkiv > Eksporter > Kontakter-arkiv.

Eksportere kontakter fra iCloud.com

Eksportere iCloud-kontaktinformasjon i vCard-format.

Eksportere kontakter i Outlook 2007 eller nyere

Se Microsofts instruksjoner for eksport av kontakter.

Dokumenter

Følg fremgangsmåten nedenfor or å kopiere dokumenter fra OS X Mountain Lion eller nyere, iCloud.com, Windows eller apper fra tredjepart.

Kopiere dokumenter i OS X Mountain Lion eller nyere

 1. Åpne appen som ble brukt til å lage dokumentet, og velg deretter Arkiv > Åpne.
 2. Klikk på iCloud i øvre, venstre hjørne av Åpne-dialogruten.
 3. Åpne dokumentet du vil kopiere, hold Tilvalg-tasten nede og velg Arkiv > Arkiver som.
 4. Velg hvor du vil arkivere dokumentet, og klikk på Arkiver.

I OS X Mountain Lion eller nyere kan du åpne Forhåndsvisning- og TextEdit-filer som er arkivert i iCloud, fra iCloud-listen i dialogruten Åpne. De er ikke tilgjengelig på iCloud.com.

Hvis du oppgraderte til iCloud Drive og bruker OS X Yosemite, kan du kopiere filene fra iCloud Drive-mappen i Finder. Hvis du opprettet et dokument med en app fra tredjepart og ikke ser dokumentet i Finder, kontakter du utvikleren av appen for å finne ut hvordan du kopierer data fra den appen.

Kopiere dokumenter fra iCloud.com

Hvis du oppgraderte til iCloud Drive, følger du denne fremgangsmåten for å laste ned filer som er arkivert i iCloud Drive eller iWork for iCloud beta:

 1. Logg på iCloud.com på en Mac eller PC.
 2. Åpne iCloud Drive-, Pages-, Numbers- eller Keynote-appen.
 3. Finn og marker filen.
 4. Klikk på nedpilen eller velg Last ned dokument fra Handling tannhjulsymbol-menyen. Dokumentet vil bli lastet ned til standardplasseringen for nedlastinger.

Hvis du ikke har oppgradert kontoen til å bruke iCloud Drive, vil du ikke kunne se filene i iCloud Drive-appen på iCloud.com.

Kopiere dokumenter fra Windows

Hvis du oppgraderte til iCloud Drive og aktiverte iCloud Drive med iCloud for Windows på en PC med Windows 7 eller nyere, kan du kopiere filene fra iCloud Drive-mappen i Windows Utforsker.

Du kan også følge fremgangsmåten nedenfor for å kopiere dokumentene dine fra iCloud.com.

Kopiere dokumenter som er laget med tredjeparts apper

Når det gjelder dokumenter arkivert i iCloud som er laget med tredjeparts apper, kontakter du utvikleren av appen for å få vite hvordan du kopierer appens data.

iTunes i nettskyen

Med iTunes i nettskyen får du tilgang til tidligere musikk-, film- og TV-programkjøp på fra en av enhetene dine. For å få en fullstendig sikkerhetskopi vil du kanskje kopiere iTunes-data også. Lær hvordan du sikkerhetskopierer iTunes-biblioteket ved å kopiere det til en ekstern disk.

Mail og notater

Følg denne fremgangsmåten for å flytte, slette eller kopiere iCloud-e-post i OS X Mountain Lion eller nyere.

Hvis du skal kopiere notater, åpner du Notater-appen på iCloud.com. Kopier teksten i hvert notat og lim den inn i et dokument på datamaskinen, for eksempel et Pages- eller TextEdit-dokument. Arkiver dokumentet på datamaskinen.

Bilder og videoer

Du har kanskje allerede en kopi av biblioteket ditt i iCloud-bildebibliotek beta og de siste 30 dagene med bilder i Min bildestrøm:

 • Hvis du aktiverte iCloud-bildebibliotek i iOS 8.1 eller nyere, blir bildene og videoene automatisk lastet opp til iCloud med full oppløsning. Du kan laste ned originalbildene og -videoene fra iCloud.com eller velge Last ned og behold originaler på iOS-enheten, og så importere bildene til datamaskinen. 
 • I OS X blir Min bildestrøm-bilder automatisk importert til iPhoto- eller Aperture-biblioteket hvis ikke Min bildestrøm og Automatisk import er slått av i iPhoto- eller Aperture-valgene.
  • Kontroller innstillingen i iPhoto ved å gå til iPhoto > Innstillinger > iCloud. 
  • Kontroller innstillingene i Aperture ved å gå til Aperture > Valg > iCloud.
 • I Windows blir bilder i Min bildestrøm automatisk importert når Min bildestrøm slås på i iCloud for Windows (eller iCloud-kontrollpanel).

Du kan også bruke trinnene nedenfor til manuelt å kopiere bilder og videoer.Eventuelle kommentarer og Liker som er knyttet til et delt bilde, blir ikke arkivert, og bilder og videoer som er arkivert fra delte albumer, har ikke full oppløsning.

Kopiere innhold fra Min bildestrøm og iCloud-bildedeling på iOS-enheten

Hvis du ikke har slått på iCloud-bildebibliotek, følger du denne fremgangsmåten for å kopiere innhold fra Min bildestrøm i iOS 8.1 eller nyere:

 1. Åpne Bilder og trykk på Albumer og deretter på Min bildestrøm.
 2. Arkiver bilder med en av disse metodene:
  • Trykk på et bilde for å åpne det, og trykk deretter på Del  . Hvis du vil markere flere bilder, blar du bildene mot høyre eller venstre og trykker på dem du vil arkivere. Trykk på Arkiver bilde.
  • Trykk på Velg og deretter på bildene du vil arkivere. Trykk på Del og deretter på Arkiver bilde.
 3. Importer bildene til datamaskinen.

Følg denne fremgangsmåten for å kopiere innhold fra et delt album i iOS 8 eller nyere:

 1. Åpne Bilder, trykk på Delt > Deling, og trykk deretter på navnet på det delte albumet.
 2. Arkiver bilder med en av disse metodene:
  • Trykk på et bilde for å åpne det, og trykk deretter på Del . Hvis du vil markere flere bilder, blar du gjennom bildene mot høyre eller venstre og trykker på dem du vil arkivere. Trykk på Arkiver bilde.
  • Trykk på Velg og deretter på bildene du vil arkivere. Trykk på Del , og trykk deretter på Arkiver bilde.
 3. Importer bildene til datamaskinen.

I iOS 7 følger du denne fremgangsmåten for å kopiere innhold fra Min bildestrøm eller et delt album:

 1. Åpne Bilder.
  • Hvis du skal kopiere innhold fra Min bildestrøm, trykker du på Albumer og deretter på Min bildestrøm.
  • Hvis du skal kopiere innhold fra en delt strøm som du abonnerer på, trykker du på Delt og deretter på navnet på den delte bildestrømmen.
 2. Arkiver bilder med en av disse metodene:
  • Trykk på et bilde for å åpne det, og trykk deretter på Del . Hvis du vil markere flere bilder, blar du bildene mot høyre eller venstre og trykker på dem du vil arkivere. Trykk på Arkiver i Kamerarull. (Hvis du bruker en iPhone 4S eller iPhone 4, trykker du på Neste og deretter på Arkiver i Kamerarull.)
  • Trykk på Velg og deretter på bildene du vil arkivere. Trykk på Del og deretter på Arkiver i Kamerarull.
 3. Importer bildene til datamaskinen.

Kopiere innhold fra Min bildestrøm og iCloud-bildedeling i OS X Mountain Lion eller nyere

Følg denne framgangsmåten for å importere bilder manuelt til iPhoto-biblioteket:

 1. Koble iOS-enheten til datamaskinen.
 2. Du kan importere alt nytt innhold eller velge hvilke objekter du vil importere: 
  • Klikk på Importer-knappen som viser antall bilder, for å importere alle nye bilder som vises i iPhoto-vinduet.
  • Hvis du vil importere et utvalg av bilder, holder du Kommando-tasten nede mens du klikker på bildeminiatyrer, eller drar for å markere en gruppe av bilder. Klikk deretter på Importer markerte.

Når du har importert bildene, bør du sikkerhetskopiere iPhoto-biblioteket.

Følg denne framgangsmåten for å importere bilder og videoer i delte bildestrømmer manuelt til iPhoto-biblioteket: 

 1. Åpne iPhoto og velg Delt > iCloud fra kildelisten.
 2. Marker en delt bildestrøm under Strømmer fra familie og venner.
 3. Du kan importere alt nytt innhold eller velge hvilke objekter du vil importere: 
  • Hvis du vil importere alt nytt innhold, klikker du på Legg til i og deretter på Importer.
  • Hvis du vil importere bestemte objekter, åpner du den delte bildestrømmen, holder Kommando-tasten nede og markerer objektene du vil importere. Klikk på Legg til i og deretter på Importer.

Følg denne framgangsmåten for å importere bilder og videoer manuelt til Aperture-biblioteket:

 1. Velg Bildestrøm i Bibliotek-inspektøren.
 2. Dobbeltklikk på Min bildestrøm eller en delt bildestrøm.
 3. Marker bildene eller videoene du vil importere.
 4. Når du skal importere bilder eller videoer, drar du dem til et prosjekt eller et album i Bibliotek-inspektøren.

Når du har importert bildene, bør du sikkerhetskopiere iPhoto-biblioteket.

Kopiere innhold fra Min bildestrøm og iCloud-bildedeling i Windows

Alle bildene i Min bildestrøm blir automatisk arkivert på Windows-PCen og er tilgjengelige selv om du slår av Bilder i iCloud for Windows (eller iCloud-kontrollpanel). Hvis du vil arkivere bilder og videoer fra en delt strøm, må du først arkivere dem i en annen mappe på harddisken:

 1. Åpne iCloud for Windows (eller iCloud-kontrollpanel):
  • Windows 8.1: Gå til startskjermen, klikk på nedpilen i nederste venstre hjørne og deretter på iCloud-appen.
  • Windows 8: Gå til startskjermen og klikk på iCloud-flisen.
  • Windows 7: Velg Start-menyen > Alle programmer > iCloud > iCloud. 
 2. Klikk på Alternativer-knappen ved siden av Bilder (eller Bildestrøm). Noter deg banen som er oppført under "Plassering av iCloud-bilder".
 3. Åpne et Filutforsker-vindu (Windows 8) eller Windows Utforsker-vindu (Windows 7).
 4. Gå til mappen iCloud-bilder ved å følge banen du noterte deg tidligere. Åpne Delt-mappen.
 5. Marker bildene du vil arkivere, og kopier dem deretter til en annen mappe på harddisken. Inkluder denne mappen hvis du sikkerhetskopierer datamaskinens harddisk til en annen enhet eller tjeneste.

Hvis du ønsker informasjon om sikkerhetskopiering av Windows-datamaskinen, kan du se Microsoft Kundestøtte.

Påminnelser

Lær hvordan du eksporterer påminnelser i OS X Mountain Lion eller nyere.

Husk å sikkerhetskopiere

Hvis du arkiverer kopier av appdata på datamaskinen, bør du regelmessig sikkerhetskopiere datamaskinen til en lagringsenhet eller -tjeneste. Du bør også regelmessig sikkerhetskopiere iOS-enhetene dine. Hvis du har en sikkerhetskopi, kan du gjenopprette data hvis datamaskinen eller iOS-enheten blir ødelagt eller går tapt.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Sist endret:
Nyttig?
58% av personene syntes dette var nyttig.

Ytterligere kundestøtteinformasjon for produkter

Norge (Norsk)