Arkivere eller lage kopier av iCloud-data

Les om hvordan du lager kopier av data du bruker sammen med iCloud.

Du vil kanskje lage en kopi av dataene du bruker sammen med iCloud, og oppbevare disse på et trygt sted. Hvis du i vanvare sletter en viktig kontakt, e-postmelding eller dokument, kan du få dette tilbake fra en slik kopi.

Følg fremgangsmåten nedenfor for å kopiere data for hver av appene. 

Dokumenter og iCloud Drive-filer

Følg fremgangsmåten nedenfor or å kopiere dokumenter fra OS X Mountain Lion eller nyere, iCloud.com, Windows eller apper fra tredjepart.

Kopiere dokumenter i OS X Mountain Lion eller nyere

 1. Åpne appen som ble brukt til å lage dokumentet, og velg deretter Arkiv > Åpne.
 2. Klikk på iCloud i øvre, venstre hjørne av Åpne-dialogruten.
 3. Åpne dokumentet du vil kopiere, hold Tilvalg-tasten nede og velg Arkiv > Arkiver som.
 4. Velg hvor du vil arkivere dokumentet, og klikk på Arkiver.

I OS X Mountain Lion eller nyere kan du åpne Forhåndsvisning- og TextEdit-filer som er arkivert i iCloud, fra iCloud-listen i dialogruten Åpne. De er ikke tilgjengelig på iCloud.com.

Hvis du oppgraderte til iCloud Drive og bruker OS X Yosemite, kan du kopiere filene fra iCloud Drive-mappen i Finder. Hvis du opprettet et dokument med en app fra tredjepart og ikke ser dokumentet i Finder, kontakter du utvikleren av appen for å finne ut hvordan du kopierer data fra den appen.

Kopiere dokumenter fra iCloud.com

Hvis du oppgraderte til iCloud Drive, følger du denne fremgangsmåten for å laste ned filer som er arkivert i iCloud Drive eller iWork for iCloud beta:

 1. Logg på iCloud.com på en Mac eller PC.
 2. Åpne iCloud Drive-, Pages-, Numbers- eller Keynote-appen.
 3. Finn og marker filen.
 4. Klikk på nedpilen eller velg Last ned dokument fra Handling tannhjulsymbol-menyen. Dokumentet vil bli lastet ned til standardplasseringen for nedlastinger.

Hvis du ikke har oppgradert kontoen til å bruke iCloud Drive, vil du ikke kunne se filene i iCloud Drive-appen på iCloud.com.

Kopiere dokumenter fra Windows

Hvis du oppgraderte til iCloud Drive og aktiverte iCloud Drive med iCloud for Windows på en PC med Windows 7 eller nyere, kan du kopiere filene fra iCloud Drive-mappen i Windows Utforsker.

Du kan også følge fremgangsmåten ovenfor for å kopiere dokumenter fra iCloud.com.

Kopiere dokumenter fra iCloud Drive-appen i iOS 9

Hvis du har oppgradert til iCloud Drive, følger du denne fremgangsmåten for å sende kopier av filer som er lagret i iCloud Drive.

 1. Åpne iCloud Drive-appen på iPhone, iPad eller iPod touch.
 2. Trykk på filen for å åpne den.
 3. Trykk på Del nederst til venstre.
 4. Velg hvordan du vil sende en kopi av filen.

Kopiere dokumenter som er laget med tredjeparts apper

Når det gjelder dokumenter lagret i iCloud som er laget med tredjeparts apper, kontakter du utvikleren av appen for å få vite hvordan du kopierer appens data.

Bilder og videoer

Du har kanskje allerede en kopi av biblioteket ditt i iCloud-bildebibliotek og de siste 30 dagene med bilder i Min bildestrøm:

 • Hvis du har aktivert iCloud-bildebibliotek, blir bilder og videoer automatisk lastet opp til iCloud med full oppløsning. Slik lager du kopier av disse bildene og videoene:
  • I iOS 8 eller nyere trykker du på Innstillinger > iCloud > Bilder. Velg deretter Last ned og behold originaler og importer bildene til datamaskinen
  • I OS X Yosemite v10.10.3 eller nyere åpner du Bilder-appen. Velg Bilder > Valg og deretter Last ned originaler til denne Mac-maskinen.
  • Hvis du bare vil laste ned noen få bilder eller videoer, kan du bruke iCloud.com til å laste ned den nyeste versjonen av bildene og videoene til datamaskinen.
 • I OS X importeres Min bildestrøm-bilder automatisk til Bilder-, iPhoto- eller Aperture-biblioteket hvis ikke Min bildestrøm og Automatisk import er slått av i appens valg. Hvis du har aktivert iCloud-bildebibliotek, finner du bildene dine i Alle bilder-mappen i stedet for i Min bildestrøm. 
  Følg denne fremgangsmåten for å kontrollere innstillingene:
  • I Bilder går du til Bilder > Valg > iCloud.
  • I iPhoto går du til iPhoto > Valg > iCloud. 
  • I Aperture går du til Aperture > Valg > iCloud.
 • I Windows importeres Min bildestrøm-bilder automatisk når Min bildestrøm er slått på i iCloud for Windows.

Du kan også bruke trinnene nedenfor til manuelt å kopiere bilder og videoer.Eventuelle kommentarer og Liker som er knyttet til et delt bilde, blir ikke arkivert, og bilder og videoer som er arkivert fra delte albumer, har ikke full oppløsning.

Kopiere innhold fra Min bildestrøm og iCloud-bildedeling på iOS-enheten

Hvis du ikke har slått på iCloud-bildebibliotek, følger du denne fremgangsmåten for å kopiere innhold fra Min bildestrøm i iOS 8.1 eller nyere:

 1. Åpne Bilder og trykk på Albumer og deretter på Min bildestrøm.
 2. Arkiver bilder med en av disse metodene:
  • Trykk på et bilde for å åpne det, og trykk deretter på delesymbol. Hvis du vil markere flere bilder, blar du bildene mot høyre eller venstre og trykker på dem du vil arkivere. Trykk på Arkiver bilde.
  • Trykk på Velg og deretter på bildene du vil arkivere. Trykk på delesymbol og deretter på Arkiver bilde.
 3. Importer bildene til datamaskinen.

Følg denne fremgangsmåten for å kopiere innhold fra et delt album i iOS 8 eller nyere:

 1. Åpne Bilder, trykk på Delt > Deling, og trykk deretter på navnet på det delte albumet.
 2. Arkiver bilder med en av disse metodene:
  • Trykk på et bilde for å åpne det, og trykk deretter på Del. Hvis du vil markere flere bilder, blar du bildene mot høyre eller venstre og trykker på dem du vil arkivere. Trykk på Arkiver bilde.
  • Trykk på Velg og deretter på bildene du vil arkivere. Trykk på delesymbol og deretter på Arkiver bilde.
 3. Importer bildene til datamaskinen.

I iOS 7 følger du denne fremgangsmåten for å kopiere innhold fra Min bildestrøm eller et delt album:

 1. Åpne Bilder.
  • Hvis du skal kopiere innhold fra Min bildestrøm, trykker du på Albumer og deretter på Min bildestrøm.
  • Hvis du skal kopiere innhold fra en delt strøm som du abonnerer på, trykker du på Delt og deretter på navnet på den delte bildestrømmen.
 2. Arkiver bilder med en av disse metodene:
  • Trykk på et bilde for å åpne det, og trykk deretter på delesymbol. Hvis du vil markere flere bilder, blar du bildene mot høyre eller venstre og trykker på dem du vil lagre. Trykk på Arkiver i Kamerarull. (Hvis du bruker en iPhone 4S eller iPhone 4, trykker du på Neste og deretter på Arkiver i Kamerarull.)
  • Trykk på Velg og deretter på bildene du vil lagre. Trykk på Del og deretter på Arkiver i Kamerarull.
 3. Importer bildene til datamaskinen.

Kopiere innhold fra iCloud-bildedeling i OS X Mountain Lion eller nyere

Følg denne framgangsmåten for å importere bilder og videoer i delte bildestrømmer manuelt til Bilder-biblioteket: 

 1. Åpne Bilder og velg Delt-fanen.
 2. Dobbeltklikk på en delt strøm.
 3. Høyreklikk (eller Kontroll-klikk) på et bilde, og velg Importer.

Følg denne framgangsmåten for å importere bilder og videoer i delte bildestrømmer manuelt til iPhoto-biblioteket: 

 1. Åpne iPhoto og velg Delt > iCloud fra kildelisten.
 2. Marker en delt bildestrøm under Strømmer fra familie og venner.
 3. Du kan importere alt nytt innhold eller velge hvilke objekter du vil importere: 
  • Hvis du vil importere alt nytt innhold, klikker du på Legg til i og deretter på Importer.
  • Hvis du vil importere bestemte objekter, åpner du den delte bildestrømmen, holder Kommando-tasten nede og markerer objektene du vil importere. Klikk på Legg til i og deretter på Importer.

Følg denne fremgangsmåten for å importere bilder og videoer i delte bildestrømmer manuelt til Aperture-biblioteket:

 1. Velg Bildestrøm i Bibliotek-inspektøren.
 2. Dobbeltklikk på en delt strøm.
 3. Marker bildene eller videoene du vil importere.
 4. Når du skal importere bilder eller videoer, drar du dem til et prosjekt eller et album i Bibliotek-inspektøren.

Du bør sikkerhetskopiere biblioteket etter at du har importert bildene. Du kan lese mer om sikkerhetskopiering med Bilder, iPhoto eller Aperture.

Kopiere innhold fra Min bildestrøm og iCloud-bildedeling i Windows

Alle bildene i Min bildestrøm blir automatisk arkivert på PC-en, og arkiverte bilder er tilgjengelig selv om du slår av Bilder i iCloud for Windows. Hvis du vil arkivere bilder og videoer fra en delt strøm, må du arkivere dem i en annen mappe på harddisken:

 1. Åpne iCloud for Windows.
 2. Klikk på Alternativer-knappen ved siden av Bilder (eller Bildestrøm). Noter deg banen som er oppført under Plassering av iCloud-bilder.
 3. Åpne et Filutforsker-vindu (Windows 8) eller Windows Utforsker-vindu (Windows 7).
 4. Gå til mappen iCloud-bilder ved å følge banen ovenfor. Åpne Delt-mappen.
 5. Marker bildene du vil arkivere, og kopier dem deretter til en annen mappe på datamaskinen. Inkluder denne mappen hvis du sikkerhetskopierer datamaskinen.

Hvis du ønsker informasjon om sikkerhetskopiering av Windows-datamaskinen, kan du se Microsoft Kundestøtte.

Mail

Følg denne fremgangsmåten for å flytte, slette eller kopiere iCloud-e-post i OS X Mountain Lion eller nyere.

Kontakter

Følg fremgangsmåten nedenfor for å eksportere kontakter fra OS X Mountain Lion eller nyere, iCloud.com eller Outlook 2007 til og med Outlook 2016.

Eksportere kontakter i OS X Mountain Lion eller nyere

 1. Åpne Kontakter.
 2. Velg Vis > Vis grupper. I OS X Mountain Lion velger du Vis > Grupper.
 3. Marker Alle kontakter i gruppelisten.
 4. Klikk på en kontakt i kontaktlisten.
 5. Velg Rediger > Marker alle for å velge alle kortene for eksport.
 6. Velg Arkiv > Eksporter > Eksporter vCard.
 7. Velg hvor du vil arkivere filen, og klikk på Arkiver.

Hvis du bruker grupper, bør du vurdere å arkivere hele Kontakter- eller Adressebok-databasen i tillegg til å eksportere vCards. vCard-metoden ovenfor kopierer kontakter, men ikke grupper. Arkiver er mer komplekse, men du vil kanskje ikke kunne gjenopprette data ved bruk av arkiver mens du er koblet til Internett og logget på iCloud.

Hvis du skal eksportere et arkiv i OS X Mountain Lion eller nyere, åpner du Kontakter og velger Arkiv > Eksporter > Kontakter-arkiv.

Eksportere kontakter fra iCloud.com

Eksportere iCloud-kontaktinformasjon i vCard-format.

Eksportere kontakter i Outlook 2007 til og med Outlook 2016

Se Microsofts instruksjoner for eksport av kontakter.

Kalendere

Følg fremgangsmåten nedenfor for å eksportere kalendere fra OS X Mountain Lion eller nyere, iCloud.com eller Outlook 2007 til og med Outlook 2016.

Eksportere en kalender i OS X Mountain Lion eller nyere

Se hvordan du eksporterer kalendere.

Laste ned en kalender fra iCloud.com

 1. Gå til iCloud.com, logg på med Apple-IDen din og åpne Kalender.
 2. Del en kalender med andre.
 3. Kopier URL-adressen (nettadressen) til kalenderen som deles, og lim den inn i adressefeltet i nettleseren. Ikke trykk på Enter eller Retur.
 4. Endre "webcal" til "http", og trykk på Enter eller Retur. En ICS-fil vil bli lastet ned til standard nedlastingsplassering.
 5. Legg til kalenderen i en kalenderklient som Kalender på en Mac-maskin eller Outlook på en Windows-datamaskin.
 6. Avslutt deling av kalender.

Eksportere en kalender i Outlook 2007 til og med Outlook 2016

 1. Åpne Outlook og gå til kalenderen.
 2. Marker kalenderen du vil kopiere, fra kalenderlisten.
 3. Fjern markeringen av alle andre kalendere.
 4. I Outlook 2010 eller nyere velger du Fil > Lagre kalender. I eldre versjoner av Outlook velger du Fil > Lagre som.
 5. Klikk på Flere alternativer for å endre tidsrommet og detaljgraden som skal inkluderes i kalenderen. Dette varierer avhengig av hvilken Outlook-versjon du har.
 6. Klikk på OK.
 7. Velg hvor du vil arkivere kalenderen, og klikk på Arkiver.
 8. Gjenta dette for hver kalender du vil kopiere.

Safari

Eksportere en kopi av Safari-bokmerkene:

 1. Velg Arkiv > Eksporter bokmerker.
 2. Velg hvor du vil eksportere filen, og klikk på Arkiver. Filens navn vil være Safari-bokmerker.html hvis du ikke endrer det.

Hvis du vil eksportere en kopi av bokmerkene i Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Internet Explorer, kan du se trinnene for eksport av bokmerker i Mozilla, Google eller Microsoft.

Notater

Når du skal kopiere notater, åpner du Notater-appen på iCloud.com. Kopier teksten i hvert notat og lim den inn i et dokument på datamaskinen, for eksempel et Pages- eller TextEdit-dokument. Arkiver dokumentet på datamaskinen.

Når du skal eksportere notater som PDF, åpner du Notater-appen i OS X Mountain Lion eller nyere. Marker notatet, klikk på Arkiv > Eksporter som PDF og velg en plassering.

iTunes Store-kjøp

Med iTunes får du tilgang til tidligere musikk-, film- og TV-programkjøp fra en hvilken som helst av enhetene dine. For å få en fullstendig sikkerhetskopi bør du kanskje kopiere iTunes-data. Lær hvordan du sikkerhetskopierer iTunes-biblioteket ved å kopiere det til en ekstern disk.

Husk å sikkerhetskopiere

Hvis du har arkivert kopier av appdata på datamaskinen, bør du sikkerhetskopiere datamaskinen regelmessig. Du bør også regelmessig sikkerhetskopiere iOS-enhetene dine. Hvis du har en sikkerhetskopi, kan du gjenopprette data hvis datamaskinen eller iOS-enheten blir ødelagt eller går tapt.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: