Hvis du ikke kan sende eller motta e-post på Macen

Hvis du har problemer med å sende eller motta e-post ved bruk av Mail-programmet på Mac, kan denne artikkelen være til hjelp. 

Hvis Macen er koblet til internett, men plutselig slutter å sende eller motta e-post, kan du generelt prøve senere. Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte e-postleverandøren. Hvis du bruker Apples iCloud Mail, kan du finne ut hvordan du løser problemer med iCloud Mail.

Se etter statusmeldinger

Du kan se et symbol for statusen som et lynsymbol  eller et advarselsymbol  ved siden av kontoens innboks i sidepanelet til Mail, eller øverst til høyre i Mail-vinduet. Klikk på det for å finne ut mer.

  • Hvis statusen er Nettverk frakoblet, må du kontrollere at Macen er koblet til internett, og deretter kan du prøve på nytt.
  • Hvis statusen er Pålogging feilet, kan du kontakte leverandøren av e-posttjenester for å forsikre deg om at kontoen er riktig konfigurert på Macen.
  • Hvis Mail spør om passord, men det ikke hjelper å skrive inn passordet, må du finne ut hvorfor e-postleverandøren avviser passordet ditt.
  • Hvis e-posttjenesten er midlertidig utilgjengelig, kan e-postleverandøren ha en statusmelding på nettstedet sitt. Systemstatus-siden til Apple viser for eksempel statusen til iCloud Mail. Statussider er også tilgjengelige for andre e-posttjenester, som for eksempel Gmail og Outlook. Det er ikke sikkert at alle korte tjenestebrudd vises på en systemstatusside, så du kan prøve å vente noen timer og forsøke igjen senere.


Test med webmail

Mange e-postleverandører har webmail, som er en måte å vise e-post på i nettlesere som Safari, i stedet for i et e-postprogram som Mail. Hvis du for eksempel bruker en iCloud Mail-konto, kan du bruke iCloud.com til å sende og motta e-post.

Webmail er en fin måte å bekrefte at kontoen er gyldig på, men det trenger ikke å bety at kontoen er riktig konfigurert i Mail. E-postleverandøren kan hjelpe deg med å bekrefte e-postinnstillingene og se etter andre problemer som påvirker sending og mottak av e-post.


Fjern kontoen din, og legg den deretter til igjen

Hvis ingen andre løsninger fungerer, kan du prøve å sette opp e-postkontoen på nytt. For å gjøre det må du fjerne e-postkontoen, og deretter må du legge den til på nytt.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: