Hvis du ikke kan sende eller motta e-post på Mac-maskinen

Følg denne fremgangsmåten hvis Mail-appen på Mac-maskinen slutter å sende eller motta e-post.

Hvis Mac-maskinen er koblet til Internett, men Mail ikke lenger sender eller mottar e-postmeldinger, kan problemet ligge hos leverandøren av e-posttjenesten. Eller du kan ha manglende eller utdaterte innstillinger i Konto-delen av Mail-valgene (Mail > Valg).

Hvis Mail viser til et problem med e-posttjeneren eller nettverket

Mail angir kanskje at programmet ikke kan koble seg til fordi det er et problem med e-posttjeneren eller nettverket. Meldingen kan for eksempel angi at forbindelsen har blitt tidsavbrutt eller at det er for mange samtidige tilkoblinger:

 Kan ikke koble til-varselmelding

Hvis du er koblet til Internett, men forbindelsen har blitt tidsavbrutt, kan det skyldes et avbrudd i e-postleverandørens tjeneste. Kontakt dem for å få hjelp, eller se om de har en systemstatusside på nettstedet deres. Apples systemstatusside viser statusen til iCloud Mail og andre tjenester. Statussider er også tilgjengelige for Gmail og Outlook, for eksempel.

Hvis meldingen gjelder for mange samtidige tilkoblinger, er det for mange enheter som sjekker e-postkontoen din på samme tid. Avslutt Mail på en eller flere av de andre enhetene.

Hvis Mail stadig ber deg om å oppgi e-postpassordet

Hvis Mail angir at e-postkontoen din ser ut til være frakoblet

Mail kan angi at e-postkontoen ser ut til å være frakoblet på grunn av et nettverksproblem.

 Tilkoblingsstatus-varselmelding

Hvis du er koblet til Internett, men kontoen ser ut til å være frakoblet, kan det hende at e-postinnstillingene ikke lenger er riktige. Du kan se gjeldende innstillinger i Mail ved å velge Valg fra Mail-menyen, klikke på Kontoer og deretter velge e-postkontoen.

Mac-maskinen velger automatisk riktige kontoinnstillinger for mange e-postleverandører. Du kan bruke verktøyet Sjekke innstillingene for Mail for å se disse innstillingene, eller få innstillingene direkte fra e-postleverandøren. Sammenlign disse med innstillingene du ser i Mail-valgene. 

Hvis e-post ikke kommer så raskt som forventet

Det kan ta lengre tid enn forventet før innkommende og utgående e-post mottas, eller den kan mottas på én enhet før den mottas på en annen.

E-postlevering tidfestes av e-postleverandøren, men leveringstidspunktet kan også bli påvirket av Internett-leverandøren. Hvis du ofte opplever betydelige forsinkelser, kontakter du e-postleverandøren eller Internett-leverandøren. Hvis forsinkelsene kun oppstår når du kommuniserer med en bestemt person, må kanskje den personen kontakte sin e-postleverandør eller Internett-leverandør.

Hvis du fremdeles ikke kan sende eller motta e-post

  1. Sørg for at du har de nyeste Mac-programvareoppdateringene, spesielt hvis problemet oppsto rett etter installering av en tidligere oppdatering.
  2. I OS X El Capitan og nyere vil du kanskje se et statussymbol og en kort feilmelding oppe i høyre hjørne av Mail-vinduet, under søkefeltet. Meldingen kan for eksempel lyde «Nettverk frakoblet» eller «Pålogging mislyktes». Klikk på meldingen for å få mer informasjon om problemet.
  3. Sjekk forbindelsen i Mail-forbindelsesdoktor. Den vil kanskje kunne fortelle deg mer om problemet.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: