Hvis du ikke kan ringe eller motta samtaler på iPhone

Du kan kanskje ikke ringe eller motta samtaler på iPhone hvis du har bestemte innstillinger slått på, hvis programvaren ikke er oppdatert, eller hvis det er et problem med nettverket.

Finn ut mer om hva du kan gjøre hvis du ser «Ingen tjeneste» eller «Søker» på statuslinjen. Hvis du ikke kan ringe eller motta samtaler på iPhone, følger du denne fremgangsmåten og tester etter hvert trinn:

Sjekk iPhone-innstillingene

 1. Slå flymodus på og av. Gå til Innstillinger og slå flymodus på, vent fem sekunder, og slå deretter flymodus av igjen.
 2. Kontroller innstillingene for Ikke forstyrr. Gå til Innstillinger > Ikke forstyrr, og sørg for at innstillingen er slått av.
 3. Kontroller om det finnes blokkerte telefonnumre. Gå til Innstillinger > Telefon > Identifisere og blokkere anrop.
 4. Kontroller om viderekobling er aktivert. Gå til Innstillinger > Telefon > Viderekobling, og sørg for at innstillingen er slått av.

Oppdater programvaren

 1. Se etter en oppdatering av operatørinnstillingene.
 2. Se etter en oppdatering av iOS-programvaren. Noen oppdateringer krever kanskje en Wi-Fi-forbindelse.

Ta ut SIM-kortet og sett det inn igjen

Hvis iPhone-telefonen har et SIM-kort, tar du ut SIM-kortet og setter det deretter inn igjen.

Kontakt operatøren

Når du kontakter operatøren, sjekker du dette:

 • Kontoen er konfigurert for å bruke iPhone.
 • Det er ikke driftsstans i noen lokaliserte tjenester.
 • Kontoen din er ikke blokkert på grunn av manglende betaling.
 • Samtalene har ikke feil i operatørsystemet.

Sjekk nettverksinnstillingene

 1. Tilbakestill nettverksinnstillingene. Gå til Innstillinger > Generelt > Nullstill > Nullstill nettverksinnstillinger. Dette sletter alle gjeldende arkiverte innstillinger, inkludert Wi-Fi-passord, foretrukne nettverk og VPN-innstillinger.
 2. Prøv å ringe eller motta anrop på et annet sted.
 3. Bytt til et annet nettverksfrekvensbånd. Gå til Innstillinger > Mobilnett > Mobildatavalg > Aktiver LTE, og slå av Aktiver LTE, 4G eller 3G (valget avhenger av operatøren og enhetsmodellen).

Få mer hjelp

Hvis du fremdeles ikke kan ringe eller motta samtaler, gjenoppretter du iPhone som ny. Hvis gjenoppretting ikke løser problemet, kontakter du Apple-kundestøtte. Deretter følger du trinnene for å fullføre forespørselen din.

 

Publiseringsdato: