Åpne vinduer, apper og dokumenter automatisk på nytt på Mac

Mac-maskinen gjenåpner vinduer og faner når du logger på Mac-maskinen eller åpner en app, slik at du lett kan fortsette der du var.

Bruke Gjenoppta

Gjenoppta-funksjonen lar deg gjenåpne apper i samme tilstand som du forlot dem i. Nå du for eksempel avslutter Safari, gjenopprettes nettsidene du ser på, neste gang du åpner Safari. Hvis du har Pages-dokumenter åpne når du logger av brukerkontoen, åpner disse dokumentene neste gang du åpner Pages.

Med Gjenoppta behøver du ikke tenke på å lagre arbeid eller finne filene du jobbet med sist. Alt skjer automatisk. Hvis du ikke vil at visse eller alle dokumenter og vinduer skal åpnes igjen automatisk, kan du bruke funksjonene i Gjenoppta for å kontrollere hvordan det fungerer.

Når du logger av og på igjen

Når du logger på, blir apper som var åpne sist du brukte Mac-maskinen, automatisk åpnet. Når du logger av, kan du markere eller fjerne markeringen for «Åpne vinduene igjen ved neste pålogging» i avloggingsvinduet. Dette alternativet fastsetter om appene skal gjenåpnes neste gang du logger på. Innstillingen forblir slik du har satt den, så du behøver kun endre den når du vil endre den gjeldende virkemåten.

Du kan midlertidig forhindre at apper åpnes når du logger på, ved å holde inn Skift-tasten ved pålogging. Dette forhindrer apper i å åpne automatisk, selv om du markerte alternativet for å åpne dem automatisk sist du logget av. 

Når du åpner og avslutter en app

Når du åpner en app, åpner den automatisk vinduene du arbeidet med sist du avsluttet appen. Hvis du ikke vil at apper skal gjenåpne dokumenter og vinduer automatisk, markerer du alternativet «Lukk vinduer når et program avsluttes» (OS X Mountain Lion v10.8 eller nyere) eller fjerner markeringen for «Gjenopprett vinduer når apper avsluttes og gjenåpnes» (OS X Lion v10.6) fra Generelt-panelet i Systemvalg.

Hvis en app fortsetter å gjenåpne dokumenter og vinduer når denne funksjonen er slått av, kan du kontrollere om det finnes en liknende funksjon i appinnstillingene. Noen apper har en egen innstilling for gjenoppretting av vinduer.

Du kan midlertidig forhindre at en app gjenåpner dokumenter og vinduer ved å holde inne Skift-tasten mens du åpner appen.

Bruke Påloggingsobjekter

Hvis du vil at en app skal åpnes hver gang du logger på brukerkontoen din, kan du legge den til i panelet Påloggingsobjekter i Systemvalg. Påloggingsobjekter åpnes alltid, uavhengig av hvilke innstillinger du har valgt for Gjenoppta. 

  1. Velg Systemvalg fra Apple-menyen (), og klikk deretter på Brukere og grupper.
  2. Velg brukerkontoen fra listen over brukere.
  3. Klikk på Påloggingsobjekter.
  4. Dra en app eller et dokument inn i Påloggingsobjekter-listen, eller klikk på  og velg et objekt.

Når du er ferdig med å legge til påloggingsobjekter, lukker du vinduet Brukere og grupper.

Du kan midlertidig forhindre at et påloggingsobjekt åpnes ved å holde inn Skift-tasten mens du logger på. Dette er en instruksjon til Mac-maskinen om å hoppe over påloggingsobjekter, og at apper og vinduer som var åpne da du logget av, ikke skal gjenåpnes automatisk ved denne påloggingen.

Publiseringsdato: