Hindre at programmer og vinduer åpnes på nytt

Programmer og vinduene deres kan åpnes automatisk når du logger på Macen eller åpner et program. Slik kontrollerer du denne oppførselen.

Bruk innstillingen i utloggings- eller omstart-dialogen

Når du logger av Macen eller starter den på nytt, fjerner du markeringen for «Åpne vinduene igjen ved neste pålogging» når du blir spurt om det.

Eller du kan starte i sikker modus, og deretter starte på nytt som normalt. Dette endrer ikke innstillingen, men Macen glemmer alle vinduer som var åpne sist du logget av eller startet på nytt.

Hvis du fjerner markeringen for denne innstillingen og et program fortsetter å åpne automatisk:


Bruk innstillingen i Generelt-valgene

For å forhindre at programmer husker vinduene de hadde åpnet, velger du Apple-menyen  > Systemvalg, klikker på Generelt, og deretter velger du «Lukk vinduer når et program avsluttes».

Eller du kan trykke og holde nede Skift-tasten mens du åpner et program. Dette endrer ikke innstillingen, men programmet glemmer alle vinduer som var åpne sist du avsluttet det.

Hvis denne fremgangsmåten ikke fungerer for et program, kan det ha sin egen innstilling for å åpne vinduer på nytt. Sjekk innstillingene eller dokumentasjonen til programmet, eller kontakt programutvikleren.

Publiseringsdato: