Åpne eldre iWork-filer i nyere versjoner av Pages, Numbers og Keynote

Finn ut hva du kan forvente når du bruker iWork for Mac til å åpne dokumenter laget i eldre versjoner av iWork eller når du eksporterer dokumenter til iWork '09-formatet.

iWork '09 er ikke kompatibel med macOS Catalina 10.15 og nyere. For å fortsette å bruke iWork-appene dine med det nyeste operativsystemet må du oppdatere til den nyeste versjonen av Pages, Numbers og Keynote.

Åpne et eldre iWork-dokument

Gjeldende versjoner av iWork for Mac-programmer kan åpne dokumenter fra en hvilken som helst versjon av iWork. For å åpne et eldre iWork-dokument i Pages, Numbers eller Keynote dobbeltklikker du på dokumentet eller åpner det fra programmet:

 1. Velg Arkiv > Åpne. 
 2. Velg dokumentet.
 3. Klikk på Åpne.

Hvis du ser et advarselsvindu

Når du åpner et eldre iWork-dokument, vises kanskje et advarselsvindu. Dette vinduet viser en liste med funksjoner i dokumentet som støttes i den eldre versjonen av programmet, men som ikke er tilgjengelig i nyere versjoner av iWork for Mac.

Numbers-advarsel «Dette Numbers-regnearket ser kanskje annerledes ut.»

Les mer om endringer som skjer når du oppgraderer iWork-dokumenter.


Lagre et eldre iWork-dokument

Første gang du arkiverer eller redigerer et eldre iWork-dokument, må du bekrefte hvordan du vil at iWork skal behandle det oppdaterte dokumentet:

Vinduet «Vil du oppgradere dette regnearket?» vindu

 • Klikk på Oppgrader for å konvertere det eksisterende dokumentet til det nye formatet.
 • Klikk på Avbryt for å avbryte lagringen eller redigeringen. Dette gjør at det originale dokumentet forblir uendret.
 • Klikk på «Rediger en kopi» for å konvertere en kopi av dokumentet til det nye formatet samtidig som du beholder originalen i det eldre iWork-formatet.


Tilbakestill et oppgradert dokument

Hvis du allerede har oppgradert dokumentet til det nye iWork-formatet og vil endre dokumentet tilbake til en versjon som er kompatibel med tidligere iWork-programmer, kan du bruke et av disse alternativene:

Gå tilbake til en tidligere versjon

 • Velg Arkiv > Tilbakestill til. Dette fjerner alle endringer som er gjort, og gjenoppretter versjonen av dokumentet som var lagret i en tidligere versjon av iWork.

Lagre en kopi i iWork '09-format

 • Hvis du har redigert dokumentet og vil beholde endringene, kan du lagre filen som et iWork ’09-dokument. Velg Fil > Eksporter til. Deretter velger du Pages ’09, Numbers ’09 eller Keynote ’09 som filformat. Se Endringer som skjer når du eksporterer til iWork ’09 for å få informasjon om mulige endringer i dokumentet.

Endringer som skjer når du oppgraderer et iWork-dokument

Alle programmer:

 • Rotering fjernes fra tabeller og diagrammer.
 • Tabellfyll fjernes.
 • Grupperte sektorer i sektordiagrammer oppløses.
 • Spotlight-metadata fjernes.

Pages:

 • Du kan ikke bruke endringssporing i tabeller, topptekster, bunntekster og inndelingslayoutobjekter. Endringer som spores på disse plasseringene, regnes som endelige.
 • Koblinger til andre Pages-filer fjernes.

Numbers:

 • Tabellkategorier
  • Samlinger med rader i en tabell med kategorier kalles nå «grupper».
  • Det er lagt til en ny kolonne med gruppenavn i tabellen. Kolonnen vises bare hvis kategorier er slått på. Den påvirker ikke kolonneadresser i formler eller diagrammer.
  • Funksjonsnavn i beregninger for hver gruppe vises nå i separate etikettrader.

Keynote:

 • Innstillingen «Krev passord for å avslutte serie» fjernes. Hvis du skal angi et nytt passord, velger du Keynote > Valg > Lysbildeserie, og deretter velger du «Krev passord for å avslutte lysbildeserier». Skriv inn et passord når du blir bedt om det, og klikk på Angi passord. Dette passordet gjelder for alle presentasjoner som vises på denne datamaskinen.
 • Lysbilder som er beregnet for mer enn seks nivåer, oppgraderes til nivå seks.
 • Koblinger til andre Keynote-filer fjernes.
 • Rotasjon fjernes fra objektplassholdere.
 • Overganger som ikke er tilgjengelige i Keynote for Mac, konverteres til Overtoning. 
 • Sving-overgangen får navnet Objektvending.
 • Konvergensbygg konverteres til Overtoning.
 • Bygg fjernes fra lysbildelayouter og diagramforklaringer.
 • Smarte bygg konverteres til bildegallerier.

Endringer som skjer når du eksporterer til iWork ’09

Alle programmer:

 • Stiler med innfelte forbokstaver blir fjernet. 
 • Autotilpass for serieverdietiketter i diagrammer er slått av. Etiketter kan overlappe hverandre. 
 • Autotilpass for feilfelt i diagrammer er slått av. Feilfelt kan overlappe hverandre. 
 • Diagrammer som viser et representativt utvalg av dataene sine, viser i stedet alle datapunkter.
 • Buete skygger og kontaktskygger konverteres til skygger.
 • Kommentarer på objekter fjernes.
 • Forankrede objekter konverteres til flytende eller tekstbundne objekter.
 • Formler som ikke er tilgjengelige i iWork ’09, fjernes. De sist beregnede verdiene eksporteres.
 • Interaktive diagrammer konverteres til vanlige diagrammer.
 • Boblediagrammer konverteres til punktdiagrammer.
 • Smultringdiagrammer konverteres til sektordiagrammer.
 • Tegninger konverteres til grupper av linjer og figurer.
 • Bildegallerier fjernes. Ett bilde fra hvert galleri eksporteres.
 • Tabeller som går fra høyre mot venstre (som i arabisk og hebraisk), støttes ikke.
 • Vertikal tekst (som kinesisk, japansk og koreansk) er ikke fullstendig støttet i iWork ’09.
 • Svar fjernes fra trådkommentarer.
 • Avrundede hjørner i diagrammer konverteres til rette hjørner. 
 • Ligninger som er utformet i Pages, Numbers og Keynote, blir konvertert til bilder når du eksporterer til iWork ’09.
 • Tekstfyll med forløpning konverteres til heldekkende farger.
 • Tekstfyll med bilde konverteres til heldekkende farger.
 • Ikke-heltrukne tekstkonturer konverteres til heltrukne konturer.
 • Innebygde nettvideoer konverteres til bilder som lenker til videoene på nettet.

Pages:

 • Innholdsfortegnelser konverteres til vanlig tekst. De oppdateres ikke automatisk i Pages ’09.
 • Tekst som går fra høyre til venstre (som arabisk og hebraisk), er ikke fullstendig støttet i Pages ’09.
 • Merknader fjernes.
 • Sidebakgrunner fjernes.
 • Koblinger til sider fjernes.
 • Bildetekster fjernes fra tabeller som er plassert bundet med tekst.

Numbers:

 • Hvis et dokument inneholder «ELLER»-filtre innenfor en kolonne og «OG»-filtre på tvers av kolonner, eksporteres alle filterregler og «OG»-filtre konverteres til «ELLER».
 • Varighetsbaserte filtre og betingede markeringer fjernes.
 • Ark som går fra høyre mot venstre (som i arabisk og hebraisk), støttes ikke.
 • Tabellkategorier
  • Kategorier som grupperes etter ukedag, endres slik at de grupperes etter unike verdier.
  • Diagramreferanser til sammendrag erstattes med de siste beregnede verdiene.
  • Diagrammer som henviser til et område som inneholder celler i flere grupper, bruker de siste beregnede verdiene i stedet for referanser.
  • Formler som henviser til et område som inneholder celler i flere grupper, erstattes med de siste beregnede verdiene.
  • Formler som henviser til sammendrag, erstattes med de siste beregnede verdiene.
 • Tekstbundne objekter flyttes til regneark.
 • Koblinger til regneark fjernes.
 • Bildetekster fjernes fra tabeller og diagrammer. 

Keynote:

 • Overganger, innbyggingseffekter og utbyggingseffekter som ikke er tilgjengelige i Keynote ’09, konverteres til Overtoning. 
 • Objektvending-overgangen får navnet Sving.
 • Framhevingsbygg fjernes.
 • Kommentarer til tabellceller fjernes.
 • Tekstbundne objekter støttes ikke og blir fjernet.
 • Filmer og lyd spilles ikke av under overgangen fra det ene lysbildet til det neste.
Publiseringsdato: