Hvis du ser dupliserte kontakter etter oppsett av iCloud-kontakter

Følg denne fremgangsmåten hvis du konfigurerer iCloud-kontakter på en Mac eller PC og ser dupliserte kontakter.

Før du begynner

  • Hvis du bare har duplikater i Kontakter på iCloud.com, går du til Apple-kundestøtte for å få hjelp.
  • Hvis du bare har duplikater i Kontakter på datamaskinen og ikke på iCloud.com, følger du fremgangsmåten nedenfor. 

Fjerne dupliserte kontakter

Følg fremgangsmåten for operativsystemet ditt.

På Mac

  1. Lag en kopi av kontaktene.
  2. Åpne Kontakter.
  3. Velg Kort > Søk etter duplikater på Kort-menyen.
  4. Klikk på Slå sammen når du får spørsmål om det.
  5. Gjenta trinn 2 og 3 til det ikke lenger finnes noen duplikater.
  6. Lag en ny kopi av iCloud-kontaktene.

På Windows-PC

Se disse Microsoft-artiklene for å få hjelp:

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: