Hvis du ikke kan skrive ut fra en Mac eller iOS-enhet

Hvis du ikke får skriveren din til å fungere med Mac, iPhone, iPad eller iPod touch, kan denne fremgangsmåten være til hjelp.

Du kan oppleve følgende problemer når du prøver å skrive ut fra en Mac eller en iOS-enhet:

 • Du ser ikke skriveren din fra enheten din, eller du får en melding om at ingen skrivere ble funnet.
 • Du får en melding om at programvaren for enheten din ikke er tilgjengelig.
 • Du har andre utskriftsproblemer relatert til programvaren på Mac-maskinen eller iOS-enheten.

Hvis du trenger hjelp med feilmeldingslys eller andre feil på selve skriveren, kan du sjekke i brukerhåndboken for enheten eller kontakte produsenten.

Hvis skriveren er AirPrint-aktivert

Hvis skriveren din er AirPrint-aktivert for å skrive ut fra Mac-maskinen eller iOS-enheten din, må du bare sørge for at den er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket som Mac-maskinen eller iOS-enheten bruker.1

Prøv en av disse løsningene hvis du fortsatt ikke kan skrive ut:

Hvis du bruker en Mac og du fortsatt ikke kan skrive ut, kan du tilbakestille skriversystemet. Hvis det ikke hjelper, kan du kontakte skriverprodusenten for å få hjelp.

Hvis skriveren ikke er AirPrint-aktivert

Hvis du skriver ut fra Mac-maskinen til en skriver som ikke er AirPrint-aktivert:

 1. Hvis skriveren er tilkoblet Mac-maskinen med en kabel, kobler du kabelen fra Mac-maskinen.
 2. Slå av skriveren.
 3. Hent programvareoppdateringer for Mac-maskinen. Mac-maskinen laster automatisk ned den nyeste programvaren for de fleste skrivere som en del av disse oppdateringene, så det anbefales å ikke oppdatere programvare fra skriverprodusenten.
 4. Koble eventuelt skriveren til Mac-maskinen igjen.
 5. Slå på skriveren og vent til den har startet.
 6. Velg Apple-menyen () > Systemvalg, og klikk deretter på Skrivere og skannere.
 7. Velg skriveren din fra enhetslisten.

Hvis skriveren ikke vises i listen med enheter i Skrivere og skannere-valgpanelet, klikker du på  nederst i listen. Deretter velger du kommandoen for å legge til en skriver eller skanner. Vinduet som åpnes gir deg flere måter å finne og legge til en skriver på, som f.eks. ved bruk av en IP-adresse:

Hvis du fortsatt ikke kan skrive ut og skriveren er koblet til Wi-Fi:

 • Omstart Wi-Fi-ruteren. Omstart deretter skriveren.
 • Flytt skriveren nærmere Wi-Fi-ruteren.
 • Oppdater skriveren og Wi-Fi-ruteren med den nyeste firmwaren fra produsenten.2

Tilbakestill skriversystemet

Hvis problemet fortsetter, kan du tilbakestille skriversystemet på Mac-maskinen. Dette fjerner alle skrivere og skannere – inkludert utskriftsjobber og innstillinger – fra Skrivere og skannere-valgpanelet.

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk deretter på Skrivere og skannere.
 2. Klikk hvor som helst i listen med enheten samtidig som du holder nede Kontroll-tasten på tastaturet.
 3. Velg «Nullstill utskriftssystem» fra menyen som vises:

Fjern skriverdrivere

Hvis problemet fortsetter på Mac-maskinen etter tilbakestilling av utskriftssystemet, kan du gå gjennom denne siste fremgangsmåten for å fjerne installerte skriverdrivere. Denne fremgangsmåten gjelder ikke for AirPrint-skrivere.

 1. Velg Gå > Gå til mappe fra menylinjen i Finder. Skriv /Library/Printers/ og klikk på Gå.
 2. Skrivere-mappen åpnes. Velg Rediger > Velg alle, som velger alle objektene i Skrivere-mappen. 
 3. Velg Fil > Ny mappe med markerte, som legger alle de valgte objektene i en ny mappe med navnet Ny mappe med objekter. Du kan slette denne mappen for å spare lagringsplass.

Hvis problemet fortsetter, kontakter du skriverprodusenten for å få hjelp.

1. I bedriftsmiljøer kan DNS-poster konfigureres til å la AirPrint-aktiverte skrivere vises på andre nettverk, i stedet for bare nettverket som brukes av enheten du skriver ut fra. Du kan også bruke konfigurasjonsprofiler i iOS til å konfigurere AirPrint-skrivere.

2. Firmware-oppdateringer – for eksempel til AirPort-basestasjoner – oppdaterer programvaren på skriveren eller ruteren, og ikke programvaren på Mac-maskinen eller iOS-enheten. Hvis nyeste firmware fra produsenten er flere år gammel, kan det skyldes at produsenten har sluttet å støtte eller oppdatere enheten. I så fall trenger du kanskje en nyere skriver eller ruter. 

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: