Se hvordan programmer påvirker ytelsen, batteriets driftstid, temperatur og vifteaktivitet på Mac-maskinen

Bruk Aktivitetsmonitor til å se om et program på Mac-maskinen bruker mer av CPU-ressursene enn det skulle.

Når et program ikke svarer eller ikke fungerer riktig, kan det bruke mer av prosessorressursene (CPU) enn det skulle, selv når det ser ut som om programmet ikke gjør noe. Når CPU-en belastes mer, bruker den mer energi, noe som reduserer tiden Mac-maskinen kan kjøre på batteristrøm. Den genererer også varme slik at viftene i Mac-maskinen må spinne raskere. 

Bruke Aktivitetsmonitor til å sjekke CPU-aktiviteten

Bruk CPU-panelet i Aktivitetsmonitor til å se hvordan programmer (prosesser) påvirker CPU-en:

  1. Åpne Aktivitetsmonitor og velg Vis > Alle prosesser.
  2. Klikk øverst i «% CPU»-kolonnen for å sortere etter prosentdel av CPU-kapasitet som brukes av hver prosess. 

CPU-panel i Aktivitetsmonitor

Programmer bruker normalt en større prosentdel av CPU-en når de utfører oppgaver som krever intensive beregninger, som å kode video. CPU-bruken skal imidlertid reduseres når oppgaven er ferdig, og den skal stoppe helt når programmet ikke lenger er åpent. Alle prosesser med unntak av kernel_task som hele tiden bruker mer enn 70 prosent av CPU-en, belaster CPU-en betydelig og kan fungere feil. 

Avslutte prosesser som ikke fungerer som de skal

Når du skal avslutte en prosess, prøver du først å avslutte den på vanlig måte. Du kan for eksempel avslutte Safari ved å bytte til Safari og velge Safari > Avslutt Safari.

Hvis du ikke kan avslutte en prosess på vanlig måte, kan du bruke Aktivitetsmonitor til å fremtvinge avslutning. Lagre alle dokumenter som er relatert til prosessen, og marker deretter prosessen i Aktivitetsmonitor og velg Vis > Avslutt prosess.

Hvis du ikke gjenkjenner navnet på en prosess, kan den tilhøre macOS eller en annen prosess som du kjenner til. Hvis du vil se relasjonene mellom prosessene, velger du Vis > Alle prosesser, hierarkisk. Hvis du ser at en prosess tilhører et program, som Safari eller Mail, avslutter du programmet før du avgjør om du skal avslutte noen av dets prosesser eller ikke.

Du kan forebygge problemer med prosesser som fungerer feil, ved å holde programmer, programtillegg og operativsystem oppdatert.

Les mer

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: