Bruke Strømsparing-innstillingene på Mac

Les om strømsparingsfunksjonene som Macen bruker, inkludert dvale og Power Nap.

Sett Macen i dvalemodus

Du kan spare strøm ved å sette Macen i dvale når du ikke bruker den. Når Macen er i dvale, er den på, men bruker mindre strøm. Og det å vekke Macen fra dvale er raskere enn å starte den når den har vært slått av.

Gjør et av følgende for å sette Macen i dvale umiddelbart:

  • Velg Apple-menyen () > Dvale.
  • Hvis du bruker en bærbar Mac, lukker du den innebygde skjermen.
  • Trykk Kommando (⌘)–Mat ut medium (⏏).*
  • Trykk på på/av-knappen på datamaskinen.*

*Disse alternativene gjelder ikke for MacBook Pro-modeller med Touch ID.

Justere innstillingene for Strømsparing

Når du ikke bruker Macen på en stund, kan macOS automatisk slå av funksjoner du ikke bruker. Når datamaskinen må utføre en oppgave, blir de tilhørende funksjonene aktivert igjen.

Du kan justere strømrelaterte innstillinger i Strømsparing-panelet i Systemvalg:

  1. Velg Apple-menyen > Systemvalg.
  2. Klikk på Strømsparing.

Skjerm i dvale

Du kan fortelle Macen hvor lenge den skal vente før den setter skjermen i dvale. Det er nyttig å slå av skjermen hvis datamaskinen utfører en oppgave (som å spille av musikk), men du ikke har behov for å se noe av det datamaskinen gjør.

Det å sette skjermen i dvale stopper videosignalet til alle interne og eksterne skjermer. For Apple-skjermer og innebygde skjermer, betyr dette også at LCD-bakbelysningen blir slått av for å spare strøm.

Når skjermen går i dvale, blir den mørk eller slås av, men programmer som fremdeles utfører oppgaver på Macen, forblir aktive. Hvis skjermen har en strømindikator, kan det hende den endres for å indikere at skjermen er i strømsparingsmodus. Når du skal vekke skjermen, flytter du bare på musen, berører styreflaten eller trykker på en tast på tastaturet.

Sett harddisker i dvale når det er mulig

Denne innstillingen gir mindre strøm til harddiskmotoren når du ikke leser eller skriver filer på stasjonen. SSD-stasjoner (solid-state drive) har ingen bevegelige deler, så denne innstillingen påvirker ikke Macer som kun bruker SSD-stasjoner til å lagre data. 

Du kan vurdere å oppheve dette valget hvis du har en intern eller ekstern stasjon som ikke er SSD og du bruker programmer – som for eksempel profesjonell redigeringsprogramvare for lyd eller video – som fungerer bedre med kontinuerlig lese- og skrivetilgang til harddisken.

Våkne for nettverkstilgang

Velg dette alternativet hvis du ønsker at datamaskinen automatisk skal våkne når noen bruker dens felles ressurser, som delte skrivere eller iTunes-spillelister.

Denne innstillingen gjelder for kablede tilkoblinger fra andre datamaskiner, som Ethernet-tilkoblinger. Den gjelder også for Wi-Fi-tilkoblinger hvis du bruker en riktig konfigurert AirPort-basestasjon. Noen oppgaver kan hindre datamaskinen i å gå i dvale når den er uvirksom.

Aktiver Power Nap

Power Nap lar Macen fra tid til annen våkne fra dvale for å utføre oppgaver som å se etter ny e-post eller programvareoppdateringer.

Under Power Nap lar Macen skjermer og annen maskinvare som ikke er nødvendig for disse oppgavene, være slått av for å spare strøm. Når den er ferdig, går Macen automatisk tilbake i dvale for å spare strøm.

Hvis du ikke vil at Macen skal våkne på egen hånd for å utføre disse oppgavene, opphever du dette valget.

Flere valg

Du kan se flere Strømsparing-valg avhengig av om du bruker en stasjonær eller bærbar Mac.

iMac, Mac Pro og Mac mini

Hvis du bruker en stasjonær Mac, kan du bestemme om datamaskinen, skjermen og harddiskene skal settes i dvale for å spare strøm.

Disse valgene er tilgjengelige på iMac og Mac Pro:

Mac mini har disse valgene:

Slå av skjermen

På enkelte stasjonære Macer kan du angi hvor lenge det skal ventes før datamaskinen settes i strømsparingsmodus ved uvirksomhet. Denne innstillingen er forskjellig fra Skjerm i dvale fordi andre deler av datamaskinen også settes i dvale.

Hvis du angir at datamaskinen aldri skal gå i dvale med denne skyveknappen, vil skjermen og andre deler av datamaskinen beholde full strømforsyning.

Start maskinen automatisk etter strømbrudd

Du kan angi at en stasjonær Mac automatisk skal omstarte hvis strømtilførselen blir brutt. Hvis det for eksempel oppstår et strømbrudd, eller hvis du i vanvare kobler fra strømledningen, starter Macen opp igjen på egen hånd når strømtilførselen gjenopprettes.

Du kan automatisk gjenåpne vinduer, programmer og dokumenter på Macen etter at den har omstartet, noe som er nyttig hvis du har angitt at datamaskinen skal utføre oppgaver når den er uvirksom.

MacBook Pro, MacBook Air og MacBook

Med bærbare Macer er noen valg tilgjengelige når datamaskinen bruker batteristrøm, og andre er tilgjengelige når den er tilkoblet strømnettet. Det kan for eksempel hende at du ikke vil at datamaskinen skal gå i dvale når den er koblet til strømnettet. Men når den bruker batteristrøm vil du kanskje at den skal gå i dvale når den har vært uvirksom i en kort periode, slik at batteriet har strøm lengre.

Velg Batteri- eller Strømforsyning-fanen i panelet for Strømsparing-valg:

 

Automatisk veksling mellom grafikkløsninger

Valget for automatisk veksling mellom grafikkløsninger vises på bærbare Macer som har mer enn én innebygget grafikkbrikke. Når du velger det, bruker datamaskinen grafikkbrikken med lavest strømbehov til oppgaver som tekstredigering for å spare strøm. For mer krevende oppgaver, som spill og komprimering av video, bytter macOS automatisk til en annen mer avansert grafikkbrikke.

Hvis du opphever dette valget, bruker datamaskinen alltid grafikk med høy ytelse, som bruker mer strøm.

Andre dvalemoduser

Noen Macer går i spesielle dvalemoduser når de er uvirksomme i lang tid, noe som bidrar til å spare enda mer strøm.

Ventemodus

For Macer som starter fra en intern SSD, har macOS en dyp dvalemodus som kalles ventemodus.

Macer som er produsert i 2013 eller senere, går i ventemodus etter å ha vært i dvalemodus i tre timer. Eldre modeller går i ventemodus etter en drøy time i dvalemodus. I ventemodus lagres økttilstanden på flashdisken (SSD). Deretter slås strømmen av for noen maskinvaresystemer som RAM og USB-busser.

Ventemodus forlenger tiden en bærbar datamaskin kan være i dvale på batteristrøm. En bærbar datamaskin med fulladet batteri kan være i ventemodus i opptil tretti dager uten å bli koblet til en strømkilde.

Sikker dvale

macOS har også en dyp dvalemodus som heter sikker dvale. Macen kan gå i sikker dvale hvis batteriet begynner å bli dårlig eller datamaskinen blir stående uvirksom i lang tid.

Sikker dvale kopierer innholdet i minnet til startdisken og slår av datamaskinen, og lar deg fortsette der du slapp uten at du mister arbeidet ditt.

Når du skal vekke Macen fra sikker dvale, trykker du på på/av-knappen. Hvis du bruker en bærbar Mac og batterikapasiteten er lav, kobler du til strømadapteret først. 

Det vises en fremdriftsindikator når du vekker datamaskinen fra sikker dvale. Dette indikerer at det tidligere lagrede innholdet i minnet blir lest fra startdisken og kopiert tilbake i RAM.

Vekke Macen

Gjør et av følgende for å vekke Macen fra alle disse dvalemodusene: 

  • Trykk på på/av-knappen på datamaskinen.
  • Klikk med musen eller styreflaten. 
  • Åpne lokket på den bærbare Macen. 
  • Trykk på en knapp på et tilkoblet tastatur.

Hvis du bruker delingsfunksjoner på Macen, kan andre datamaskiner som bruker disse tjenestene, kanskje vekke datamaskinen ved behov.

Finn ut mer

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: